draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.02.2019
Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 9,400 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 1.5 billion.

Company invites to join their team

INCIDENT AND CHANGE MANAGER

Responsibilities and duties:


 • Responsible for the Change, Problem and Incident management process.
 • Ensures service availability according to clients SLAs and company rules and policies by managing change schedules as well as driving down incident resolution times
 • Performs a daily change request review and ensures that all procedures are followed and both internal stakeholders and clients are informed if any impact is anticipated
 • Leads regular change advisory board (CAB) meetings and problem review meetings. Follows up on action points agreed upon
 • Participates in incident calls and ensures that management escalation processes are followed, manages the flow of information as well as helps drive the resolution process
 • Creates incident and service quality reports for management
 • Identifies potential IT risks and helps drive mitigation or remediation
 • Performs regular review of monitoring processes and suggests improvements. Assists with the implementation of new processes
 • Monitors and analyses service quality, propose solutions for service improvement
 • Participates in all Compliance Audits and remediate necessary findings

  Requirements:

 • Similar experience in either the finance or IT industry
 • Good level of both English and Russian languages
 • ITIL certification or experience working within an ITIL framework is preferred

  Company offer:

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team.
 • Competitive salary, EUR 2000 -2200 gross, depending on your qualification and background.
 • Self-development and a pleasant work environment.
 • To be part of our business growth and to work with international projects.
 • Office location in Riga or Vilnius.

  Why work at Worldline?

  Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business. But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. "Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 9400 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 1,5 miljardus eiro."

  Uzņēmums aicina pievienoties Baltijas komandai

  INCIDENTU UN PĀRMAIŅU VADĪTĀJU


  Jūsu atbildība un pienākumi:

 • atbildība par Izmaiņu, Problēmu un Incidentu pārvaldības procesu;
 • nodrošināt pakalpojumu pieejamību klientiem atbilstoši SLAs ,uzņēmuma noteikumiem un politikai. Pārvaldīt izmaiņu grafikus samazinot incidentu risināšanas laiku;
 • veikt ikdienas izmaiņu pieprasījumu izskatīšanu un nodrošināt procedūru precīzu ievērošanu kā arī klientu un visu iesaistīto pušu informēšanu par potenciālo ietekmi izmaiņu gadījumā;
 • vadīt regulārās Izmaiņu konsultāciju padomes un problēmu izskatīšanas sanāksmes kā arī pārraudzīt kā tiek veiktas darbības, par kurām vienojušies sanāksmju dalībnieki;
 • piedalīties incidentu risināšanas sarunās un nodrošināt incidentu pārvaldības pastiprināšanas procesu ievērošanu, vada informācijas plūsmu, kā arī palīdzēt vadīt incidentu risināšanas procesu;
 • sastādīt un iesniegt vadībai incidentu un apkalpošanas kvalitātes ziņojumus ka arī noteikt potenciālos IT riskus un vadīt to mazināšanas/novēršanas pasākumus;
 • regulāri pārskatīt pārraudzības procesus un ierosināt to uzlabojumus. Palīdzēt jaunu procesu ieviešanā;
 • pārraudzīt un analizēt apkalpošanas kvalitāti, ierosināt apkalpošanas uzlabošanas risinājumus;
 • piedalīties visos atbilstības auditos un ieviest nepieciešamos labojumus.

  Ideālam kandidātam/-ei būtu jābūt:

 • līdzīgai pieredzei finanšu vai IT jomā;
 • labām angļu un krievu valodas zināšanām;
 • ITIL sertifikātam. Pieredze darbā ar ITIL sistēmu tiks uzskatīta par priekšrocību. ību.

  Mēs labprāt piedāvāsim:

 • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu komandu;
 • konkurētspējīgu darba atalgojumu atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes, EUR 2000– 2200 bruto apmērā;
 • pilnveidošanās iespējas un patīkamu darba vidi;
 • būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • biroja atrašanās vietu Rīgas centrā.

  Mūsu veiksmes pamatā ir prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem, kuri strādā Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet ir arī galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadībai ir nozīmīga loma mūsu biznesa panākumos. Worldline, mēs darām vairāk nekā tikai pārvaldām savus talantus, mūsu galvenā prioritāte ir tos iedvesmot un attīstīt. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, mūsu misija ir pārliecināties, ka cilvēku potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/incident-and-change-manager-incidentu-un-parmainu-vaditajs-a/20722&NoButtons=true&popup=1