draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 27.11.2019  A client of WorkingDay Latvia is Volvo Financial Services - an international company of Volvo group, who provides financial services.

  Company is looking for a professional and competent specialist in the position


  BUSINESS ANALYST BALTICS

  Your main responsibilities:

   • Ensure financial planning and analyses, data monitoring and reporting processes on the Baltic level
   • To support the organization for business planning, budgeting and forecasting
   • Review and consolidate weekly, monthly and quarterly reports
   • Provide the regional executive team and business functions with financial analysis, forecasts, reports and recommendations on business performance
   • Support the Sales Management team in describing business trends and facilitate the business discussions in the Volvo Group companies
   • Ensure best-in-class portfolio refinancing
   • Control cost levels across the organization
   • Drive ad-hoc reporting as well as quality and process improvements

  Education & professional experience:

   • Relevant higher education (finance management, economics etc.)
   • Minimum 3 years’ of experience in financial reporting or business control in leasing or bank environment
   • Good knowledge of controlling/reporting-relevant procedures and tools

  Competences & skills:

   • Strong evidence of personal initiative and outstanding verbal and written communication skills in English
   • Strong analytical skills and holistic thinking
   • Innovative problem solving abilities
   • Proven organizational skills with the ability to prioritize and work effectively on multiple tasks in a fast-paced environment
   • Ability and desire to work within and in support of a team environment
   • Experience in IFRS
   • Previous experience in an international environment is desirable
   • Proficient with MS Office, with advanced knowledge in Excel, Access and PowerPoint.
   • Advanced knowledge of Hyperion preferred. Experience with SAP desired
   • Fluent in Latvian and English, advanced level in reading, writing and speaking, knowledge of the Russian language is desirable

  We offer you:

   • Business oriented job in dynamic, multinational environment
   • Personal development opportunities
   • Salary from EUR 2200 – 3000 gross
   • Health insurance
   • Positive, team-oriented corporate culture

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums Volvo Financial Services - Volvo grupas uzņēmums, kas nodrošina finanšu pakalpojumus.

  Darbam Volvo Truck Latvia birojā Rīgā aicinām pievienoties profesionālu un kompetentu


  BIZNESA ANALĪTIĶI BALTIJĀ

  Jūsu galvenās atbildības:

   • nodrošināt finanšu plānošanu un analīzi, datu pārraudzību un pārskatu sagatavošanas procesus Baltijas līmenī;
   • atbalstīt organizāciju biznesa plānošanā, budžeta sastādīšanā un prognozēšanā;
   • pārskatīt un konsolidēt nedēļas, mēneša un ceturkšņa atskaites;
   • nodrošināt reģionālajai vadības komandai un biznesa funkcijām finanšu analīzi, prognozes, pārskatus un rekomendācijas biznesa veicināšanai;
   • atbalstīt pārdošanas vadības komandu ar informāciju par biznesa tendencēm un veicināt biznesa diskusijas Volvo grupas uzņēmumos;
   • nodrošināt labāko portfeļa refinansēšanu;
   • kontrolēt izmaksu līmeni visā organizācijā;
   • nodrošināt ad-hoc pārskatu sagatavošanu, kā arī kvalitātes un procesa uzlabojumus.

  Prasības un kvalifikācija:

   • atbilstoša augstākā izglītība (finanses, grāmatvedība, nodokļi utt.);
   • vismaz 3 gadu pieredze darbā ar finanšu pārskatiem vai biznesa kontrolē līzinga vai bankas vidē;
   • labas zināšanas par biznesa kontroles / pārskatu procesiem un rīkiem.

  Kompetences un prasmes:

   • izteikta iniciatīva un pārliecinošas komunikācijas prasmes angļu valodā;
   • spēcīgas analītiskās prasmes un konceptuālā domāšana;
   • inovatīvas problēmu risināšanas prasmes;
   • organizatoriskās prasmes, spējot noteikt prioritātes un efektīvi strādājot pie vairākiem uzdevumiem strauji augošā vidē;
   • spēja un vēlme strādāt komandā;
   • pieredze darbā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS);
   • vēlama iepriekšēja pieredze starptautiskā vidē;
   • teicamas prasmes darbā ar MS Excel, MS Access un MS PowerPoint;
   • Hyperion un SAP prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
   • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, vēlams krievu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:

   • interesantu darbu dinamiskā vidē;
   • personīgās un profesionālās attīstības iespējas;
   • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2200 - 3000 bruto;
   • veselības apdrošināšanu;
   • pozitīvu, uz komandu orientētu korporatīvo kultūru.

  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/volvo-financial-services/biznesa-analitikis-e-baltija/21124&NoButtons=true&popup=1