draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.03.2019  A client of WorkingDay Latvia is US-based company with a new European Union division in Riga. The company was founded in 2003, has several offices around the world and is a leading global IT outsourcing organization.

  Company’s division in Saint-Petersburg, Russia, was established over 15 years ago and employs 400+ IT professionals.

  Due to expansion, company is looking for QA Automation Engineer to join newly opened Riga division. Company offers interesting projects for U.S. and Europe-based customers and provides opportunities for professional growth for employees focused on success.


  QA AUTOMATION ENGINEER

  You will have chance to:

  • Understand and gather automated test requirements from functional QA Engineers and Managers;
  • If needed, clarify requirements with English speaking customers directly;
  • Build new automated tests and test suites for Web Applications, as well as maintain the existing automation framework/tests.


  This offer might be interesting to you if you have:

  • 3+ years in software industry;
  • 2+ years of relevant QA automation testing experience;
  • Experience with using test automation tools;
  • Experience with developing and/or integrating various automation frameworks;
  • Knowledge of some of the following languages and technologies: С#, Selenium, Nunit,
  • JavaScript, XPath, basic SQL (selects, joins);
  • Written and verbal communication skills in English, ability to communicate with
  • customer directly and every day;
  • Self-organization and attention to detail;
  • Energetic, positive, with the ability to bring a “can do” attitude to challenges.


  Company will offer you:

  • International experience;
  • Flexible working hours;v
  • Office located in the city center;
  • Competitive salary, EUR 2199-3225 gross;v
  • Occasional business trips to the US.


  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir ASV bāzēts uzņēmums ar jaunu Eiropas Savienības filiāli Rīgā. Uzņēmums tika dibināts 2003. gadā, tam ir biroji vairākās pasaules valstīs un tas nodarbojas ar IT ārpakalpojumu nodrošināšanu.

  Uzņēmuma filiāle Sanktpēterburgā, Krievijā tika atvērta pirms vairāk nekā 15 gadiem un tajā strādā 400+ IT speciālisti.

  Sakarā ar paplašināšanos, uzņēmums meklē vecāko QA automatizācijas inženieri, kurš pievienosies Rīgas birojam. Uzņēmums piedāvā piedalīties interesantos ASV un Eiropas Savienības klientu projektos, kā arī profesionālo izaugsmi uz attīstību vērstiem darbiniekiem..


  QA AUTOMATIZĀCIJAS INŽENIERIS/-E

  Tev būs iespēja:

  • izprast un apkopot automatizācijas testēšanas prasības no funkcionāliem QA inženieriem un vadītājiem;
  • nepieciešamības gadījumā precizēt prasības ar angļu valodā runājošiem klientiem;
  • izveidot jaunas automatizētas pārbaudes un testu komplektus tīmekļa lietojumprogrammām, kā arī uzturēt esošo automatizācijas sistēmu / testus.


  Šis piedāvājums Tev varētu šķist interesants, ja Tev ir:

  • 3+ gadu pieredze programmatūras nozarē;
  • 2+ gadu pieredze darbā ar QA automatizācijas testēšanu;
  • pieredze, izmantojot testēšanas automatizācijas rīkus;
  • iemaņas dažādu automatizācijas sistēmu izstrādē un / vai integrēšanā;
  • izpratne par: С #, Selenium, Nunits, JavaScript, XPath, pamata SQL;
  • labas tehniskās angļu valodas zināšanas;
  • labas organizatoriskās prasmes un fokuss uz detaļām;
  • enerģiska, pozitīva personība ar “nekas nav neizdarāms” attieksmi pret izaicinājumiem.


  Uzņēmums piedāvā:

  • starptautisku pieredzi;
  • elastīgu darba laiku;
  • biroju Rīgas centrā;
  • atalgojumu sākot no EUR 2199 līdz EUR 3225 bruto;
  • periodiskus komandējumus uz Amerikas Savienotajām Valstīm.


  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!


  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ieva Pilskalliete!
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/uznemums/qa-automatizacijas-inzenieris-e/20754&NoButtons=true&popup=1