draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 11.02.2019


  A client of WorkingDay Latvia - Uralchem Trading belongs to Uralchem Group and focuses on consolidating Group’s export sales. Uralchem Trading’s operations include sale, shipment of the goods through ports and chartering of vessels. Uralchem Trading is the second largest company in Latvia, according to the turnover of year 2017.

  Currently company is seeking to augment the finance team with:

  TRADE FINANCE SPECIALIST  Responsibilities:

  Liaise with banks and clients in order to ensure and facilitate trading operations of the employer, including:

  - arrangement of trade financing activities (10-20/monthly), communication with banks, including preparation and submitting of necessary documentation;
  - preparation and checking of documents presented under the contracts and documentary instruments (L/Cs, Guarantees, Collections etc.) and further proceedings according to the respective requirements (Letters of Credit (about 10/monthly), guarantees, etc.);
  - management of Trade Credit insurance and Cargo insurance, including preparation of documents;
  - to perform one-off duties requested by Company’s management.

  The company invites to join a specialist with:

  - higher education in Banking, Accounting, Economics or Finance;
  - minimum of 2 years of work experience in finance;
  - understanding of documentation related to international trade (Documentary instruments (Bill of Exchange, Letters of Credit (L/Cs), Bank guarantees, documentary collections));
  - high standards of accuracy and precision;
  - strong analytical skills;
  - fluency in English, Latvian and Russian (both written and spoken).

  The company offers:

  - an opportunity to apply your professional skills in an international environment;
  - remuneration package starting from EUR 2500 gross (individually negotiable with each candidate);
  - health insurance;
  - workplace in office premises in the center of Riga;
  - working hours 09:00 – 18:00.

  If you are open for new career opportunity, send you CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients uzņēmums Uralchem Trading ir Uralchem grupas sastāvdaļa, kas nodrošina grupā ražoto slāpekļa, fosfāta un komplekso minerālmēslu tirdzniecību. 2017. gadā Uralchem Trading ir bijis otrs lielākais uzņēmums Latvijā pēc apgrozījuma.

  Šobrīd uzņēmuma finanšu komandai aicinām pievienoties:

  TIRDZNIECĪBAS FINANSĒŠANAS SPECIĀLISTU/-I  Darba pienākumi:

  Sadarboties ar bankām un klientiem, lai nodrošinātu un sekmētu uzņēmuma tirdzniecības operācijas, tai skaitā:

  - nodrošināt tirdzniecības finansēšanas darījumus (10–20 mēnesī), komunicēt ar bankām, tai skaitā sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus;
  - sagatavot un pārbaudīt dokumentus saskaņā ar dokumentārajiem instrumentiem (kredītvēstules, garantijas, inkaso uzdevumi) un veikt turpmākās darbības saskaņā ar atbilstošajām prasībām (kredītvēstules (apmēram10 mēnesī), garantijas u.c.);
  - pārvaldīt tirdzniecības kredītu apdrošināšanas un kravu apdrošināšanas, tai skaitā sagatavot dokumentus;
  - izņēmuma kārtā veikt individuālus darba pienākumus pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma.

  Uzņēmums aicina darbā speciālistu ar:

  - augstāko izglītība banku, grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
  - vismaz 2 gadu darba pieredzi finanšu jomā;
  - izpratni par dokumentiem saistībā ar starptautisko tirdzniecību (dokumentārie instrumenti kā, piem., vekseļi, kredītvēstules, banku garantijas, dokumentu inkaso uzdevumi);
  - ļoti augstu organizētības līmeni un izteiktu precizitāti;
  - spēcīgām analītiskajām prasmēm;
  - ļoti labām angļu, latviešu un krievu valodas zināšanām (mutiski un rakstiski).

  Uzņēmums piedāvā:

  - iespēju pielietot savas profesionālās prasmes starptautiskā vidē;
  - darba algu, sākot no EUR 2500 bruto (ar katru kandidātu pārrunājot individuāli);
  - veselības apdrošināšanu;
  - darba vietu biroja telpās Rīgas centrā;
  - darba laiku no plkst. 09.00 līdz 18.00.

  Ja esat atvērts/-a jaunām darba iespējām šajā specialitātē, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/uralchem-trading/tirdzniecibas-finansesanas-specialists-e/20706&NoButtons=true&popup=1