draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 16.07.2020  A client of WorkingDay Latvia is the largest plant-based consumer product company in the world - Upfield. Since 1871, we have been the authority in the spreads category, which gives us unmatched experience, know-how and inspiration to deliver on our mission to create “a Better Plant-Based Future.”

  Upfield Professional is our food service business serving the restaurant, hotel, bakery, and canteen industry. Our chefs develop ingredients, products and services that help professionals create delicious food, and manage the complexity and budget constraints of modern catering.

  Upfield Professional invite you to join their Baltic team in Riga representation as:

  SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER BALTICS

  Your main responsibilities:

  Senior Key Account Manager Baltics delivers sales and profit targets of the Baltic countries in Upfield’s Professional business (Food Service) and:

   • Implement Sales and Marketing Strategies together with our Baltic team
   • Develop co-operation with large customers in HoReca, distributors, wholesalers, food producers, etc.
   • Co-operate with the sales agent:
    - Co-create Annual Plans and quarterly Demand Creation Plans
    - Review business performance in Monthly Growth Meetings
   • Sell, ensure high-level service to the clients and build Best Portfolio via Innovation and Rejuvenation
   • Coordinate and execute marketing, e-com, digital activities, sales promotion, demos, trade fairs etc.
   • Win new chain accounts, both local and international
   • Represent Upfield Professional as an expert in the industry (trade orgs, chefs orgs).

  Skills, experience, and qualifications:

   • Successful work experience in B2B sales - strong track record of delivery in the previous roles
   • Experience in working with Food Service/HoReCa sales; Bakery segment will be an advantage
   • Culinary arts or similar field education would be your advantage
   • Strong negotiation skills
   • A demonstrable customer focused attitude
   • Strong work ethic, resilience in the face of pressure, good team player
   • Ability to meet multiple stretching deadlines, great communication skills
   • Strong organisational skills and ability to work in a matrix organisation. Experience in a cluster or regional environment will be advantage
   • Language skills: fluent Latvian, English. Russian will be advantage.

  The company offers:

   • Challenging and dynamic work in an international environment
   • Professional development and growth opportunities
   • Competitive salary based on your experience and qualification form EUR 2500 – 3600 gross
   • The resources and tools needed for the work (company car, laptop, ph. and other benefits

  If this looks attractive to you, please submit your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients ir globāls uzņēmums Upfield, kas ir lielākais uz augu bāzes ražoto produktu uzņēmums pasaulē. Kopš 1871. gada Upfield ir vadošie pārstāvji kulinārijas krēmu kategorijā un tas ir devis nepārspējamu pieredzi, zināšanas un iedvesmu īstenot uzņēmuma misiju

  Upfield Professional klienti ir restorānu, viesnīcu, maiznīcu un ēdināšanas nozares uzņēmumi. Upfield šefpavāri izstrādā sastāvdaļas, produktus un pakalpojumus, kas palīdz profesionāļiem pagatavot garšīgus ēdienus, ņemot vērā komplicētību un budžeta ierobežojumus mūsdienu ēdināšanas industrijā.

  Upfield Professional aicina Jūs pievienoties Baltijas komandai Rīgas pārstāvniecībā:

  LIELO KLIENTU VADĪTĀJU BALTIJĀ

  Jūsu galvenā atbildība būs nodrošināt pārdošanas un peļņas rezultātus Baltijas valstīs Upfield Proffesional biznesā un

   • īstenot pārdošanas un mārketinga stratēģijas kopā ar Baltijas komandu;
   • attīstīt sadarbību ar HoReCa lielajiem klientiem, izplatītājiem, vairumtirgotājiem, pārtikas ražotājiem u.c.;
   • sadarboties ar tirdzniecības aģentu;
    - kopīgi veidojot gada un ceturkšņa pieprasījuma plānus;
    - pārskatīt rezultātus ikmēneša biznesa sanāksmēs;
   • pārdot, nodrošināt klientiem augsta līmeņa servisu un izveidot labāko portfeli, izmantojot inovācijas;
   • koordinēt un realizēt mārketinga, e-komercijas, digitālās, pārdošanas veicināšanas aktivitātes, t.sk. demo, gadatirgu pasākumus u.c.;
   • piesaistīt jaunus klientus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;
   • pārstāvēt Upfield Professional kā nozares ekspertu (tirdzniecības, šefpavāru organizācijās).

  Prasmes, pieredze un kvalifikācija:

   • veiksmīga darba pieredze un uzskatāmi sasniegumi pārdošanā B2B segmentā;
   • pieredze darbā ar ēdināšanas pakalpojumu/HoReCa jomā; maizes ražošanas segments būs priekšrocība;
   • pavāra vai izglītība līdzīgā jomā būs Jūsu priekšrocība;
   • pārliecinošas pārrunu vadīšanas prasmes;
   • orientācija uz klientu;
   • augsti darba ētikas principi, noturība saspringtos darba apstākļos, prasme strādāt komandā;
   • spēja ievērto termiņus vairākos projektos vienlaicīgi;
   • spēcīgas organizatoriskās prasmes un spēja strādāt matricas organizācijā. Pieredze klastera tipa vai starptautiskā uzņēmumā būs Jūsu priekšrocība;
   • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes. Krievu valoda būs priekšrocība.

  Uzņēmums piedāvā:

   • izaicinošu un dinamisku darbu starptautiskā vidē;
   • profesionālo attīstību un izaugsmes iespējas;
   • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2500 – 3600 bruto, pamatojoties uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju;
   • darbam nepieciešamos resursus (uzņēmuma automašīna, portatīvais dators, tālrunis un citas priekšrocības).

  Ja šis darba piedāvājums Jums ir pievilcīgs, aicinām iesūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Inesi Jušvajevu:
  Tālr .: +371 29184433
  E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/upfield/senior-key-account-manager-baltics-lielo-klientu-vaditajs-a-baltija/21398&NoButtons=true&popup=1