draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 11.11.2019


  A client of WorkingDay Latvia - Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center “U Labs” in Riga since 2014. Company design and manufacture disruptive technology products for operators, enterprises and home use. Our technology platforms such as UniFi, airMAX, airFiber, EdgeMax, AmpliFi are known around the world and focus on unparalleled user experience combined with Industry leading performance at disruptive cost points.

  R&D team in Riga is leading one of many around the world. From the opening moment company’s employees DEVELOP their existing products and CREATE a new. Company is looking for

  LEAD QA ENGINEER


  MAIN TASK WILL BE:

   • Planning and leading testing initiatives to ensure software / hardware releases meet or exceed requirements
   • Manual and automatic testing for telecommunications products (UniFi Network)
   • Responsible for preparing test scenarios, test plans, test procedures and test reports for projects
   • Recruiting, interviewing, hiring, training new employees
   • Collaborate with UniFi product engineers and developers

  TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

   • Knowledge about testing modern Web Applications
   • Familiarity with testing process and organization
   • Enjoys working in a collaborative team environment
   • Good knowledge of English
   • Nice to have: experience with our tech stack, test automation, basic of computer networks and experience with REST, NodeJS, e2e

  YOUR BENEFITS:

   • Professional development in work with new generation products
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 3500 – 6000 gross
   • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
   • Work with global development teams
   • Pleasant, modern work environment
   • Flexible work hours (if necessary)

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005.gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru “U Labs” Rīgā kopš 2014.gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas operatoriem, uzņēmumiem, kā arī mājas lietošanai. Mūsu produkti UniFi, airMax, airFiber, EdgeMax, SunMax ir zināmi visa pasaulē un nepārspējami lietošanas vienkāršībā ar nozarē vadošo veiktspēju un ļoti zemām izmaksām.

  R&D komanda Rīgā ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē. Jau no atvēršanās brīža ATTĪSTA gan uzņēmuma jau esošos produktus, gan VEIDO jaunus. Uzņēmums aicina pievienoties


  VADOŠO QA INŽENIERI

  Jūsu pienākumi būs:

   • testēšanas iniciatīvu plānošana un vadīšana, lai nodrošinātu programmatūras / aparatūras izlaidumu atbilstību vai pārsniegtu to;
   • manuāla un automātiska telekomunikāciju produktu testēšana (UniFi Network);
   • atbildība par projektu scenāriju, testa plānu, testa procedūru un testa ziņojumu sagatavošanu;
   • jaunu darbinieku atlase, intervēšana, pieņemšana darbā, apmācība;
   • sadarboties ar UniFi produktu izstrādātājiem un attīstītājiem.

  Tehniskās prasmes un pieredze:

   • zināšanas par mūsdienu Web lietojumprogrammu testēšanu;
   • zināšanas par testēšanas procesu un organizāciju;
   • patīk strādāt uz sadarbību vērstā draudzīgā komandā;
   • labas angļu valodas prasmes;
   • novērtēsim, ja Jums ir pieredze ar uzņēmuma tehnoloģijām, testu automatizāciju, datortīklu pamatzināšanas un pieredze ar REST, NodeJS, e2e.

  Jūsu ieguvumi

   • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
   • ļoti labu, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 3500 – 6000 bruto;
   • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
   • darbs komandā ar kolēģiem no citām valstīm;
   • patīkama, moderna darba vide;
   • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/vadosais-a-qa-inzenieris-e/21105&NoButtons=true&popup=1