draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 06.01.2020


  A client of WorkingDay Latvia - Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center “U Labs” in Riga since 2014. Company design and manufacture disruptive technology products for operators, enterprises and home use. Our technology platforms such as UniFi, airMAX, airFiber, EdgeMax, AmpliFi are known around the world and focus on unparalleled user experience combined with Industry leading performance at disruptive cost points.

  R&D team in Riga is leading one of many around the world. From the opening moment company’s employees DEVELOP their existing products and CREATE a new.

  LEAD DEVOPS ENGINEER


  MAIN TASK WILL BE:

   • Manage and administer various AWS services, for example, ECS, IAM, RDS, Lambda, API Gateway
   • Identification and implementation of tools to improve development velocity (CI/CD, monitoring, logging)
   • Development of Terraform code to automate the deployment of infrastructure and services
   • Interaction with fellow engineers assisting with application and deployment support
   • Training and mentoring fellow engineers in best DevOps practices
   • Participation in production application support and on-call support
   • Management of backlog activity queue with varying degrees of priority

  TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

   • At least 2 years of experience architecting AWS infrastructure or AWS certification for at least an associate level
   • Ability to write modular Terraform code for creation of AWS infrastructure
   • Understanding of core DevOps and CI principles
   • Experience with CI software (e.g Jenkins, Bamboo) for deployment automation
   • Ability to code in Python or NodeJS or Bash for task automation
   • Ability to triage on incident response teams
   • Have a creative approach to solving complex technical challenges
   • Knowledge of security best practices around networking and applications
   • Understanding about Docker container management and deployments
   • Customer Service skills with a focus on supporting engineering teams
   • Good knowledge of English

  TECHNOLOGY STACK:

   • Cloud computing platform – AWS
   • CI software – Jenkins, AWS CodeBuild, AWS CodePipeline
   • IaaC automation – Terraform
   • Databases – MySQL, PostgreSQL using AWS RDS, Redis using AWS Elasticache
   • Monitoring – AWS Cloudwatch, Grafana
   • Containerization – Docker via AWS ECS, including Fargate
   • Configuration management - Saltstack
   • Secrets management - AWS Secrets Manager, Vault

  NICE TO HAVE:

   • Knowledge and experience utilizing AWS CI services (CodeDeploy, CodeBuild, CodePipeline)
   • Knowledge and experience deploying and managing distributed services
   • Knowledge and experience with Jenkins
   • Experience creating and maintaining documentation
   • Experience working with and deploying NodeJS applications
   • Experience with integrating various services, e.g. Slack, Mandrill, Logging services
   • Past experience with Linux administration, cloud administration, network administration

  YOUR BENEFITS:

   • Professional development in work with new generation products
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 4000 – 7500 gross
   • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
   • Work with global development teams
   • Pleasant, modern work environment
   • Flexible work hours (if necessary)


  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005.gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru “U Labs” Rīgā kopš 2014.gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas operatoriem, uzņēmumiem, kā arī mājas lietošanai. Mūsu produkti UniFi, airMax, airFiber, EdgeMax, SunMax ir zināmi visa pasaulē un nepārspējami lietošanas vienkāršībā ar nozarē vadošo veiktspēju un ļoti zemām izmaksām.

  R&D komanda Rīgā ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē. Jau no atvēršanās brīža ATTĪSTA gan uzņēmuma jau esošos produktus, gan VEIDO jaunus.


  VADOŠAIS/-Ā DEVOPS INŽENIERIS/-E

  JŪSU GALVENIE UZDEVUMI BŪS:

   • pārvadīt un administrēt AWS pakalpojumus, piemēram ECS, IAM, RDS, Lambda un API Gateway;
   • identificēt un ieviest rīkus, kas uzlabotu esošo vidi (CI / CD, monitorings, logging);
   • izstrādāt Terraform pirmkodu infrastruktūras un pakalpojumu izvietošanas automatizēšanai;
   • sadarboties ar kolēģiem - inženieriem, palīdzot izstrādāt un atbalstot lietojumprogrammas caur to dzīves cikliem;
   • apmācīt un mentorēt citus izstrādātājus DevOps pamatprincipos;
   • ņemt dalību lietojumprogrammu izstrādes atbalstā un dežūrā;
   • pārvaldīt neizpildīto darbu sarakstu, ņemot vērā dažādas prioritātes.

  TEHNISKĀS PRASMES UN PIEREDZE:

   • vismaz 2 gadu pieredze AWS infrastruktūras arhitektūrā vai AWS sertifikācija vismaz asociētā līmenī;
   • spēja rakstīt modulāru Terraform pirmkodu AWS infrastruktūras izveidei;
   • izpratne par DevOps un CI pamatprincipiem;
   • pieredze ar CI programmatūru (piemēram, Jenkins, Bamboo) izpildkoda izvietošanas automatizācijai;
   • spēja rakstīt pirmkodu uzdevumu automatizācijai Python vai NodeJS vai Bash;
   • spēja piedalīties incidentu risināšanas komandās;
   • spēja radoši pieiet sarežģītu tehnisko problēmu risināšanai;
   • zināšanas par labo praksi gan tīkla, gan lietojumprogrammu drošībā;
   • izpratne par Docker konteineru pārvaldību un izvietošanu;
   • prasmes klientu atbalstā, galvenokārt koncentrējoties uz izstrādātāju komandu atbalstīšanu;
   • labas angļu valodas prasmes.

  NOVĒRTĒSIM, JA JUMS IR:

   • zināšanas un pieredze, izmantojot AWS CI pakalpojumus (CodeDeploy, CodeBuild, CodePipeline);
   • zināšanas un pieredze izmantojot AWS Secrets Manager un Vault rīkus;
   • zināšanas un pieredze izplatīto (distributed) pakalpojumu ieviešanā un pārvaldībā;
   • zināšanas un pieredze darbā ar Jenkins;
   • pieredze, dokumentācijas izveidē un uzturēšanā;
   • pieredze darbā ar NodeJS lietojumprogrammu;
   • pieredze dažādu pakalpojumu integrēšanā, piemēram, Slack, Mandrill;
   • iepriekšējā pieredze ar Linux, mākoņutehnoloģijām un tīkla administrēšanu.

  IZMANTOTĀS TEHNOLOĢIJAS:

   • mākoņskaitļošanas platforma – AWS;
   • CI programmatūra – Jenkins, AWS CodeBuild, AWS CodePipeline;
   • IaaC automatizācija – Terraform;
   • datubāzes – MySQL, PostgreSQL izmantojot AWS RDS, Redis izmantojot AWS Elasticache;
   • monitorings – AWS Cloudwatch, Grafana;
   • konteinarizācija – Docker izmantojot AWS ECS, ieskaitot Fargate;
   • konfigurācijas pārvaldība - Saltstack;
   • noslēpumu pārvaldība - AWS Secrets Manager, Vault.

  JŪSU IEGUVUMI:

   • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem;
   • ļoti labu, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 4000 – 7500 bruto;
   • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
   • darbs komandā ar kolēģiem no citām valstīm;
   • patīkama, moderna darba vide;
   • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).


  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/vadosais-a-devops-inzenieris-e/21161&NoButtons=true&popup=1