draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.06.2019  A client of WorkingDay Latvia is a next-generation communications technology global company, who design and manufacture disruptive technology platforms for emerging markets that drive profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

  Company is looking for the talented and experienced employee to join our growing global R&D team in Riga.

  QA ENGINEER


  MAIN TASK WILL BE:

   • Develop and maintain automated tests library/tools (python3)
   • Create new test cases for functional tests (pytest)
   • Develop and maintain test setups in our lab
   • Analyse results of automated tests
   • Collaborate with product developers

  TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

   • Experience in python or other programming language which follows object-oriented programming paradigm
   • Experience in object-oriented design and implementation
   • Good knowledge of networking
   • Experience in bash and Linux
   • Enjoys working in a collaborative team environment
   • Good knowledge of English

  NICE TO HAVE:

   • Experience in pytest
   • Experience with allure pytest adaptor
   • Experience with ArchLinux, Gentoo or LF

  YOUR BENEFITS:

   • Professional development in work with new generation products
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2500 – 6000 gross
   • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
   • Work with global development teams
   • Pleasant, modern work environment
   • Flexible work hours (if necessary)

  Your experience will be evaluated from your Testing projects, where you took part!

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients – Ubiquiti Networks ir ASV Silīcija ielejā dibināts veiksmīgs komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums. Šodien tas ir kļuvis par peļņu nesošu globālu uzņēmumu. Tā ražotie produkti tiek plaši izmantoti pasaules valstīs kā biznesa vajadzībām, tā mājas tehnoloģiskajos risinājumos.

  Uzņēmums meklē talantīgus un pieredzējušus darbiniekus, lai pievienotos mūsu augošajai globālajai R&D komandai Rīgā.


  QA INŽENIERI

  JŪSU PIENĀKUMOS BŪS:

   • izstrādāt un uzturēt automatizēto testu bibliotēku / rīkus (python3);
   • izveidot jaunus testu gadījumus funkcionāliem testiem (pytest);
   • izveidot un uzturēt testu iestatījumus mūsu lab;
   • analizēt automatizēto testu rezultātus;
   • sadarboties ar produktu izstrādātājiem.

  TEHNISKĀS PRASMES UN PIEREDZE:

   • pieredze python vai citā programmēšanas valodā, kas seko objektu orientētai programmēšanas paradigmai;
   • pieredze objekt-orientētā projektēšanā un ieviešanā;
   • labas zināšanas par networking;
   • pieredze bash un Linux;
   • orientācija uz sadarbību vērstā draudzīgā komandā;
   • labas angļu valodas prasmes.

  NOVĒRTĒSIM, JA JUMS IR:

   • pieredze ar pytest;
   • pieredze ar pytest adapteri;
   • pieredze ar ArchLinux, Gentoo vai LFS.

  JŪSU IEGUVUMI:

   • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
   • ļoti labu, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 2500 – 6000 bruto;
   • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
   • darbs komandā ar kolēģiem no citām valstīm;
   • patīkama, moderna darba vide;
   • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).

  Pieredzi vērtēsim pēc Jūsu testēšanas projektiem, kuros esat piedalījies/-usies!

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/qa-inzenieris-e/20888&NoButtons=true&popup=1