draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.11.2019  A client of WorkingDay Latvia - Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center “U Labs” in Riga since 2014. Company design and manufacture disruptive technology products for operators, enterprises and home use. Our technology platforms such as UniFi, airMAX, airFiber, EdgeMax, AmpliFi are known around the world and focus on unparalleled user experience combined with Industry leading performance at disruptive cost points.

  R&D team in Riga is leading one of many around the world. From the opening moment company’s employees DEVELOP their existing products and CREATE a new.

  QA ENGINEER


  MAIN TASK WILL BE:

   • Develop and maintain automated tests library/tools (python3)
   • Create new test cases for functional tests (pytest)
   • Develop and maintain test setups in our lab
   • Analyse results of automated tests
   • Collaborate with product developers

  TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

   • Experience in python or other programming language which follows object-oriented programming paradigm
   • Experience in object-oriented design and implementation
   • Good knowledge of networking
   • Experience in bash and Linux
   • Enjoys working in a collaborative team environment
   • Good knowledge of English

  NICE TO HAVE:

   • Experience in pytest
   • Experience with allure pytest adaptor
   • Experience with ArchLinux, Gentoo or LF

  YOUR BENEFITS:

   • Professional development in work with new generation products
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2500 – 6000 gross
   • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
   • Work with global development teams
   • Pleasant, modern work environment
   • Flexible work hours (if necessary)

  Your experience will be evaluated from your Testing projects, where you took part!

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients - Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005.gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru “U Labs” Rīgā kopš 2014.gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas operatoriem, uzņēmumiem, kā arī mājas lietošanai. Mūsu produkti UniFi, airMax, airFiber, EdgeMax, SunMax ir zināmi visa pasaulē un nepārspējami lietošanas vienkāršībā ar nozarē vadošo veiktspēju un ļoti zemām izmaksām.

  R&D komanda Rīgā ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē. Jau no atvēršanās brīža ATTĪSTA gan uzņēmuma jau esošos produktus, gan VEIDO jaunus.


  QA INŽENIERI

  JŪSU PIENĀKUMOS BŪS:

   • izstrādāt un uzturēt automatizēto testu bibliotēku / rīkus (python3);
   • izveidot jaunus testu gadījumus funkcionāliem testiem (pytest);
   • izveidot un uzturēt testu iestatījumus mūsu lab;
   • analizēt automatizēto testu rezultātus;
   • sadarboties ar produktu izstrādātājiem.

  TEHNISKĀS PRASMES UN PIEREDZE:

   • pieredze python vai citā programmēšanas valodā, kas seko objektu orientētai programmēšanas paradigmai;
   • pieredze objekt-orientētā projektēšanā un ieviešanā;
   • labas zināšanas par networking;
   • pieredze bash un Linux;
   • orientācija uz sadarbību vērstā draudzīgā komandā;
   • labas angļu valodas prasmes.

  NOVĒRTĒSIM, JA JUMS IR:

   • pieredze ar pytest;
   • pieredze ar pytest adapteri;
   • pieredze ar ArchLinux, Gentoo vai LFS.

  JŪSU IEGUVUMI:

   • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
   • ļoti labu, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 2500 – 6000 bruto;
   • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
   • darbs komandā ar kolēģiem no citām valstīm;
   • patīkama, moderna darba vide;
   • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).

  Pieredzi vērtēsim pēc Jūsu testēšanas projektiem, kuros esat piedalījies/-usies!

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/qa-inzenieris-e-(python)/21111&NoButtons=true&popup=1