draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.04.2020


  A client of WorkingDay Latvia - Ubiquiti Networks Inc.(www.ubnt.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center “U Labs” in Riga since 2014. Company design and manufacture disruptive technology products for operators, enterprises and home use. Our technology platforms such as UniFi, airMAX, airFiber, EdgeMax, AmpliFi are known around the world and focus on unparalleled user experience combined with Industry leading performance at disruptive cost points.

  R&D team in Riga is leading one of many around the world. From the opening moment company’s employees DEVELOP their existing products and CREATE a new. Company is looking for

  JUNIOR PRODUCTS / SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECT MANAGER


  TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

   • At least 1 year experience in product development / project management
   • Professional interest in IT products, new technologies
   • Basic knowledge of software development
   • Experience in software development cycle and testing will be appreciate
   • Previous successful experience in managing at least one product from idea to production will be considered as an advantage
   • Experience in JIRA will be considered as an advantage
   • Strong personality with good negotiation skills
   • Experience in problem solving and analyzing information
   • Fluent English

  MAIN TASK WILL BE:

   • Managing product software development projects
   • Planning and coordinating all project activities
   • Preparing and organizing the necessary project documentation
   • Organizing cooperation with the parties involved in implementing the project
   • Monitoring the quality and project execution
   • Leading the team of skilled software developers and assigning different tasks within the project
   • Keeping up with the technological developments and the latest tendencies

  YOUR BENEFITS:

   • To be a part of our business growth and work on international projects
   • Professional development in working with new generation products
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2500 – 4000 gross
   • Work with global development teams
   • Pleasant work environment
   • Flexible work hours (if necessary)
   • Medical insurance

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005.gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru “U Labs” Rīgā kopš 2014.gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas operatoriem, uzņēmumiem, kā arī mājas lietošanai. Mūsu produkti UniFi, airMax, airFiber, EdgeMax, SunMax ir zināmi visa pasaulē un nepārspējami lietošanas vienkāršībā ar nozarē vadošo veiktspēju un ļoti zemām izmaksām.

  R&D komanda Rīgā ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē. Jau no atvēršanās brīža ATTĪSTA gan uzņēmuma jau esošos produktus, gan VEIDO jaunus.Uzņēmums aicina pievienoties


  JAUNĀKO PRODUKTU / PROGRAMMATŪRAS PROJEKTU VADĪTĀJU

  TEHNISKĀS PRASMES UN PIEREDZE:

   • vismaz 1 gada pieredze produkta izstrādē / projektu vadībā;
   • profesionāla interese par IT produktiem, jaunākajām tehnoloģijām;
   • pamatzināšanas programmatūras izstrādē;
   • novērtēsim, ja Jums būs programmatūras izstrādes cikla un testēšanas pieredze;
   • iepriekšēja sekmīga pieredze vismaz viena produkta vadībā no idejas līdz ražošanai būs Jūsu priekšŗocība;
   • JIRA pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • spēcīga personība ar labām komunikācijas prasmēm;
   • pieredze problēmu risināšanā un informācijas analīzē;
   • teicamas angļu valodas zināšanas.

  GALVENIE PIENĀKUMI:

   • produktu programmatūras izstrādes projektu vadība;
   • visu projekta aktivitāšu plānošana un koordinācija;
   • nepieciešamās projekta dokumentācijas sagatavošana un organizēšana;
   • projekta īstenošanā iesaistīto pušu sadarbības organizēšana;
   • kvalitātes un projekta izpildes uzraudzība;
   • prasmīgu programmatūras izstrādātāju komandas vadība un dažādu uzdevumu sadale projekta ietvaros;
   • sekot līdzi tehnoloģiskajai attīstībai un jaunākajām tendencēm.

  JŪSU IEGUVUMI:

   • iespēja kļūst par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
   • profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem;
   • konkurētspējīgs atalgojums no EUR 2500-4000 bruto, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes;
   • darbs kopā ar starptautiskām izstrādes komandām;
   • mūsdienīga darba vide;
   • elastīgas darba laiks, ja nepieciešams;
   • veselības apdrošināšana.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/jaunakais-a-produktu-programmaturas-projektu-vaditajs-a/21310&NoButtons=true&popup=1