draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 15.07.2020


  A client of WorkingDay Latvia is a next-generation communications technology company, who designs and manufactures disruptive technology platforms for emerging markets that drives profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

  Company is looking for the talented and experienced employees to join their growing global R&D team in Riga.

  FULL-STACK FRONT-END ENGINEER


  RESPONSIBILITIES:

   • Develop rich user interfaces
   • Maintain a good programming style and stay up-to-date with the latest technology and trends
   • Actively participate in all projects and voice your ideas and solutions

  OUR REQUIREMENTS:

   • Expert level JavaScript and React skills
   • Solid knowledge about programming, design patterns and web protocols
   • Solid knowledge about best practices in web security (owasp)
   • Wide experience with debugging, profiling and optimizing web apps
   • Good eye to be precise in styling components with CSS3
   • Familiar with Git and Unix
   • Analytical thinking
   • Good English language skills

  NICE TO HAVE:

   • Experience with real-time communication (WebRTC)
   • Good understanding of TCP/IP (hpbn.co)
   • Be ready to explore Wi-Fi world (IEEE 802.11)
   • Experience with Node.Js, Typescript, GraphQL

  OUR PROJECT STACK:

   • Company style guide and set of components
   • Frontend in React with real-time communication (WebRTC)
   • Services in Java and NodeJS with NoSQL DB deployed on AWS (EC2, AWS IoT)
   • 5 stars mobile apps on iOS and Android
   • Cutting edge firmware on devices (C, arm, mips, OpenWRT)
   • Complex QA automation and CI (AWS, Terraform, Jenkins, Docker)

  YOUR BENEFITS:

   • Professional development in work with new generation products
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2000 – 10000 gross
   • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
   • Work with global development teams
   • Pleasant, modern work environment
   • Flexible work hours (if necessary)

  Your experience will be evaluated from your projects, where you took part!

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients – Ubiquiti Networks ir ASV Silīcija ielejā dibināts veiksmīgs komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums. Šodien tas ir kļuvis par peļņu nesošu globālu kompāniju. Tās ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs kā biznesa vajadzībām, tā mājas tehnoloģiskajos risinājumos.

  Uzņēmums meklē talantīgus un pieredzējušus darbiniekus, lai pievienotos augošajai globālajai R&D komandai Rīgā.


  FULL-STACK FRONT-END PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERI

  JŪSU PIENĀKUMI:

   • izstrādāt sarežģītus lietotāju interfeisus;
   • uzturēt labu programmēšanas stilu, pielietot jaunākās tehnoloģijas un trendus;
   • aktīvi piedalīties visos projektos un izteikt savas idejas un risinājumus.

  JŪSU PIEREDZE:

   • eksperta līmeņa prasmes ar JavaScrip un React ;
   • spēcīgas zināšanas par programmēšanu, dizaina modeļiem un web protokoliem;
   • spēcīgas zināšanas par labāko praksi web drošībā (owasp);
   • daudzpusīga pieredze atkļūdošanā, protokolēšanā un web aplikāciju optimizēšanā;
   • precizitāte, veidojot komponentus ar CSS3;
   • pieredzi ar Git un Unix;
   • analītiska domāšana;
   • labas angļu valodas prasmes.

  NOVĒRTĒSIM, JA JUMS IR:

   • pieredze reāllaika komunikācijā (WebRTC);
   • laba izpratne par TCP/IP (hpbn.co);
   • būt gatavam atklāt Wi-Fi pasauli (IEEE 802.11);
   • pieredze ar Node.Js, Typescript, GraphQL.

  PIEDĀVĀTĀS TEHNOLOĢIJAS:

   • Uzņēmuma stila rokasgrāmata un komponentu kopums;
   • React Frontend ar reāllaika komunikāciju (WebRTC);
   • Java un NodeJS pakalpojumus ar NoSQL DB izvietots AWS (EC2, AWS IoT);
   • iOS un Android 5 zvaigžņu mobilās aplikācijas;
   • Jaunākās programmatūras ierīcēs (C, arm, mips, OpenWRT);
   • Komplicēta CA automatizācija un CI (AWS, Terraform, Jenkins, Docker).

  JŪSU IEGUVUMI:

   • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
   • ļoti labs, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošs atalgojumu no EUR 2000 – 10000 bruto;
   • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
   • darbs komandā ar kolēģiem no citām valstīm ;
   • patīkama, moderna darba vide;
   • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).

  Pieredzi vērtēsim pēc Jūsu projektiem, kuros esat strādājuši!

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/full-stack-front-end-programmesanas-inzenieris-e/21395&NoButtons=true&popup=1