draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.12.2019


  A client of WorkingDay Latvia - Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center “U Labs” in Riga since 2014. Company design and manufacture disruptive technology products for operators, enterprises and home use. Our technology platforms such as UniFi, airMAX, airFiber, EdgeMax, AmpliFi are known around the world and focus on unparalleled user experience combined with Industry leading performance at disruptive cost points.

  R&D team in Riga is leading one of many around the world. From the opening moment company’s employees DEVELOP their existing products and CREATE a new.

  EMBEDDED FIRMWARE ENGINEER


  Main task will be:

   • Develop and maintain GUI targeted microcontroller firmware
   • Implement GUI related linux daemons and drivers

  Responsibilities:

   • Work as a part of the global team of firmware, hardware engineers and designers to develop cutting edge networking products and technologies
   • Willingness to learn new things on a regular basis

  Knowledge and Experience:

   • 3+ years embedded firmware development experience with C++
   • Experience working with microcontrollers, build systems and toolchains
   • Experience with electronic test and measurement equipment
   • Good understanding of real time operating systems
   • Experience with all phases of the software development life-cycle
   • Knowledge of Git version control system
   • Experience with bash shell scripting and Python
   • Effective written and verbal communication skills

  Experience that is a Major Plus:

   • Experience with STM32 ARM Cortex-M processors
   • Experience with CubeMX, Atollic TrueStudio
   • Experience with emWin, Qt
   • Experience with Linux driver development, OpenWRT

  Your benefits:

   • Professional development in work with new generation products from Silicon Valley
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2000 – 10000 gross
   • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
   • Work with global development teams
   • Pleasant, modern work environment
   • Flexible work hours (if necessary)
   • Paid parking
   • Snacks and drinks in the office
   • Courses, training, conferences and business trips

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005.gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru “U Labs” Rīgā kopš 2014.gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas operatoriem, uzņēmumiem, kā arī mājas lietošanai. Mūsu produkti UniFi, airMax, airFiber, EdgeMax, SunMax ir zināmi visa pasaulē un nepārspējami lietošanas vienkāršībā ar nozarē vadošo veiktspēju un ļoti zemām izmaksām.

  R&D komanda Rīgā ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē. Jau no atvēršanās brīža ATTĪSTA gan uzņēmuma jau esošos produktus, gan VEIDO jaunus.


  EMBEDDED PROGRAMMAPARATŪRAS INŽENIERIS/-E

  Galvenais uzdevums būs:

   • attīstīt un uzturēt GUI nozīmēta mikrokontroliera programmaparatūru;
   • ieviest ar GUI saistītus linux deamonsun draiverus.

  Atbildība:

   • būt daļai no globālās programmaparatūras, aparatūras inženieru un dizaineru komandas, lai izstrādātu progresīvākos tīkla produktus un tehnoloģijas;
   • vēlme regulāri apgūt jaunas lietas.

  Zināšanas un pieredze:

   • 3+ gadu C++ programmēšanas pieredze darbā ar Embedded programmaparatūras izstrādi;
   • pieredze darbā ar mikrokontrolleriem, sistēmu un instrumentu ķēžu veidošanu;
   • pieredze ar elektroniskām pārbaudes un mērīšanas iekārtām;
   • izpratne par reālā laika operētājsistēmām;
   • pieredze visās programmatūras izstrādes dzīves cikla fāzēs;
   • zināšanas par Git versiju kontroles sistēmu;
   • pieredze ar bash shell skriptu veidošanu un Python;
   • efektīvas rakstiskas un mutiskas komunikācijas prasmes.

  Pieredze, kas būs galvenais pluss:

   • pieredze ar STM32 ARM Cortex-M processors;
   • pieredze ar CubeMX, Atollic TrueStudio;
   • pieredze ar emWin, Qt;
   • pieredze ar Linux driver development, OpenWRT.

  Jūsu ieguvumi:

   • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
   • ļoti labu, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 2000 – 10000 bruto;
   • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
   • dinamiska darba vide un plašas iespējas;
   • jaunākajām tehnoloģijām atbilstošs birojs Rīgā;
   • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības);
   • apmaksāta stāvvieta;
   • birojā ir uzkodas un dzērieni;
   • apmācības, konferences un komandējumi.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/ubiquiti-networks/embedded-programmaparaturas-inzenieris-e/21152&NoButtons=true&popup=1