draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 26.09.2018
WorkingDay Latvia client UAV Factory (www.uavfactory.com) is one of the world’s leading developers of unmanned aircrafts. By employing the best and the brightest minds in the industry and investing in every step of the process — from conception to completion, UAV Factory is able to produce nearly every system and component in-house.

Build your carrer in this fast-growing industry, join UAV Factory team for a role:


SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM LEAD

Role description:
The person leads the software/firmware development team. Facilitate work organization among the team. Take a part in software development and testing. Facilitate team overall improvement by planning and prioritizing new features, which team should achieve during regular sprints. He/she is expected to take Software/Firmware development processes to the next level creating software/firmware testing processes.

Role tasks:
 • Lead the team and help to resolve impediments
 • Execute SCRUM master duties
 • Design software architecture
 • Propose possible solutions to achieve the goal and resolve issues
 • Write documentation and create block diagrams
 • Develop tests for software/firmware
 • Make code review
 • Manage software development projects and assist other software developers during the development process to insure successful result
 • Meets assigned deadlines and milestones
 • Hire new software/firmware developers to scale the team

  Education and technical skills:
 • Master’s degree in Computer Science, Software Engineering, Information Technology or similar technical degree
 • Strong C, C# programming knowledge
 • Strong knowledge of versioning technology, Git, TortoiseGit
 • Experience with application UI development
 • Experience using SCRUM or other Agile methodologies
 • Strong understanding of Embedded systems, experience is preferable

  Leadership skills:
 • Experience of leading a team of software Engineers including performance, development and disciplinary issues
 • Experience in full software development lifecycle from design to deployment
 • Experience recruiting staff and building development team
 • Ability to translate strategic objectives into everyday activity and guide and motivate others to do the same
 • Ability to have a positive impact on others and communicate openly and directly to individuals or groups at all levels
 • Ability to motivate others to achieve goals and generate confidence whilst respecting and supporting colleagues and team members to reach their full potential

  Other skills:
 • Excellent written and verbal communication skills in English

  The Company offers:
 • Dynamic and challenging work on development of global product
 • Self-development, working with ambitious and highly professional team
 • Salary EUR 1700 – 2900 gross depending on your qualification and background
 • Health insurance
 • Pleasant work environment and regular team building events
 • Office in Mārupe with free parking

  Are you ready to bring the new to your career with UAV Factory? Send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients UAV Factory (www.uavfactory.com) ir viens no pasaules vadošajiem bezpilota lidaparātu ražotājiem. Apvienojot nozares labākos speciālistus un ieguldot visos ražošanas procesa posmos - sākot no koncepcijas līdz pabeigšanai, UAV Factory darbinieki spēj izstrādāt un saražot gandrīz katru lidaparāta sistēmu un sastāvdaļu.
  Veidojiet savu karjeru šajā strauji augošajā nozarē, pievienojoties UAV Factory komandai amatā:


  PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDES KOMANDAS VADĪTĀJS/-A

  Amata apraksts:
  Šajā amatā esošais darbinieks vada programmatūras/aparātprogrammatūras izstrādes komandu, veicina darba organizāciju komandā, piedalās programmatūras izstrādē un testēšanā, sekmē komandas darba vispārējo uzlabošanos, plānojot un nosakot jaunus prioritāros īstermiņa mērķus komandai. No komandas vadītāja tiek sagaidīts, ka viņš/-a paaugstinās programmatūras/aparātprogrammatūras izstrādes procesus nākamajā līmenī, izveidojot programmatūras/aparātprogrammatūras testēšanas procesus.

  Darba pienākumi:
 • vadīt komandu un palīdzēt novērst traucējumus;
 • pildīt SCRUM Master pienākumus;
 • veidot programmatūras arhitektūru;
 • ieteikt iespējamos risinājumus mērķa sasniegšanai un problēmjautājumu risināšanai;
 • sastādīt dokumentus un veidot blokshēmas;
 • izstrādāt programmatūras/aparātprogrammatūras testus;
 • veidot kodu pārskatu;
 • vadīt programmatūras izstrādes projektus un palīdzēt citiem programmatūras izstrādātājiem izstrādes procesā, lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu;
 • ievērot noteiktos termiņus un atskaites punktus;
 • pieņemt darbā jaunus programmatūras/aparātprogrammatūras izstrādātājus.

  Izglītība un tehniskās prasmes:
 • maģistra grāds datorzinātnē, programminženierijā, informācijas tehnoloģijāsvai līdzīgā jomā;
 • spēcīgas C, C# programmēšanas zināšanas;
 • spēcīgas zināšanas versiju izveides tehnoloģijā, Git, TortoiseGit;
 • pieredze UI izstrādes lietojumā;
 • pieredze SCRUM vai citu Agile metodoloģiju lietošanā;
 • ļoti laba izpratne par Embedded sistēmām, vēlama pieredze šajā jomā.

  Līderības prasmes:
 • pieredze programmatūras inženieru komandas vadīšanā, tostarp veiktspējas, izstrādes un disciplinārajos jautājumos;
 • pieredze pilnajā programmatūras izstrādes dzīves ciklā no projektēšanas līdz izvēršanai;
 • pieredze darbinieku atlasē, pieņemšanā darbā un izstrādes komandas veidošanā;
 • spēja stratēģiskos mērķus ieviest ikdienas darbā, virzīt un motivēt citus to sasniegšanai;
 • spēja labvēlīgi ietekmēt citus un atklāti un tieši visos līmeņos komunicēt gan ar atsevišķiem cilvēkiem, gan cilvēku grupām;
 • spēja motivēt citus sasniegt mērķus un radīt būt pārliecinātiem par sevi, vienlaikus respektējot un atbalstot kolēģus un komandas locekļus viņu potenciāla pilnīgai īstenošanai.

  Līderības prasmes:
 • teicamas komunikācijas prasmes angļu valodā (runā un rakstos).

  Uzņēmums piedāvā:
 • dinamisku un izaicinošs darbu, izstrādājot pasaules mēroga produktu;
 • attīstības iespējas, strādājot mērķtiecīgā un profesionāla komandā;
 • atalgojumu EUR 1700 - 2900 bruto, balstoties uz Jūsu pieredzi un zināšanām;
 • veselības apdrošināšanu;
 • patīkamu darba vidi un regulārus komandas saliedēšanās pasākumus;
 • darba vietu Mārupē ar bezmaksas autostāvvietu.

  Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem UAV Factory komandā, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/uav-factory/programmaturas-izstrades-komandas-vaditajs-a/20520&NoButtons=true&popup=1