draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 04.06.2019  A client of WorkingDay Latvia is an expert in software quality assurance – TestDevLab (www.testdevlab.com).The company works on products that reach over 1.5 billion people every day, realizing the promise of the clients to their own customers to obtain the best quality in software products.

  The company is seeking for experienced Quality Assurance engineers - to be in charge of quality assurance for some of the world’s leading software products. Your job would be to oversee the whole software testing process from A to Z.


  QA ENGINEER

  Key responsibilities:

   ● Create detailed and well-structured test plans and test cases
   ● Perform the requirements analysis
   ● Perform functional and non-functional testing
   ● Create issue reports
   ● Communicate directly with the client's engineering teams

  The company wants to hire you, if you:

   ● Have at least 1 year's worth of experience with software testing
   ● Familiar with the development cycle of mobile/web applications
   ● Are not afraid of taking a hands-on approach to your work
   ● A good understanding of what test automation is and how it's done
   ● Passionate about software quality
   ● Communicate well in English
   ● You're not against travelling from time to time

  You can expect to:

   ● Work on interesting large-scale projects
   ● Communicate very close with customer team
   ● Constantly learn new tools and technologies
   ● Receive financial support towards learning and development
   ● Receive a competitive monthly salary range EUR 1500 – 3700 gross depending on your skills
   ● Receive a benefits package (insurance, sports, conferences, events etc.)
   ● Work in a modern environment with the latest hardware and software

  Be a part of something amazing! Be part of TestDevLab.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!


  You can obtain additional information by contacting Enija Cara:
  Phone: +371 26779869
  E-mail: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients ir programmatūras kvalitātes nodrošināšanas eksperts - TestDevLab (www.testdevlab.com). Uzņēmums strādā pie produktiem, kas katru dienu sasniedz vairāk nekā 1,5 miljardus cilvēku, realizējot klientu solījumu saviem klientiem iegūt vislabāko kvalitāti programmatūras produktos.

  Uzņēmums meklē pieredzējušus kvalitātes nodrošināšanas inženierus - atbildīgus par kvalitātes nodrošināšanu dažādiem pasaules vadošajiem programmatūras produktiem. Tavs uzdevums būs pārraudzīt visu programmatūras testēšanas procesu no A līdz Z.


  QA INŽENIERIS/-E

  Galvenie pienākumi:

   ● izveidot detalizētus un labi strukturētus testēšanas plānus un pārbaudes gadījumus;
   ● veikt prasību analīzi;
   ● veikt funkcionālu un nefunkcionālu testēšanu;
   ● izveidot atskaites par rezultātu;
   ● sadarboties ar inženieriem klienta komandā.

  Uzņēmums vēlas Tevi savā komandā, ja:

   ● Tev ir vismaz 1 gada pieredze programmatūras testēšanā;
   ● zināšanas par mobilo / web lietojumprogrammu izstrādes ciklu;
   ● praktiska pieeja darbam;
   ● laba izpratne par to, kas ir testēšanas automatizācija un kā tā tiek veikta;
   ● esi dedzīgs jautājumos par programmatūras kvalitāti;
   ● brīvi sazinies angļu valodā;
   ● esi gatavs/-a ceļot darba vajadzībām.

  Tavi ieguvumi:

   ● darbs ar interesantiem liela mēroga projektiem;
   ● cieša sadarbība ar klienta komandu;
   ● iespēja pastāvīgi apgūt jaunus rīkus un tehnoloģijas;
   ● finansiāls atbalsts mācībām un attīstībai;
   ● konkurētspējīgs atalgojums EUR 1500 - 3700 bruto, balstoties uz Tavām prasmēm;
   ● papildus labumu grozs (apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi u.c.);
   ● moderna darba vide ar jaunākajām iekārtām un programmatūru.

  Esi daļa no kaut kā pārsteidzoša! Esi daļa no TestDevLab.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Eniju Caru:
  Tālrunis: +371 26779869
  E-pasts: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/testdevlab/qa-inzenieris-e/20859&NoButtons=true&popup=1