draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.03.2019A client of WorkingDay Latvia is US-based company with a new European Union division in Riga. The company was founded in 2003, has several offices around the world and is a leading global IT outsourcing organization.

Company’s division in Saint-Petersburg, Russia, was established over 15 years ago and employs 400+ IT professionals.

Due to expansion, company is looking for Senior ASP.NET Developer to join newly opened Riga division. Company offers interesting projects for U.S. and Europe-based customers and provides opportunities for professional growth for employees focused on success.


SENIOR ASP.NET DEVELOPER

You will have chance to:
 • Develop and maintain Web Applications (Enterprise Insurance Compliance Management Platforms).

  This offer might be interesting to you if you have:
 • Higher technical education;
 • 3+ years of experience in development of enterprise web applications (ASP.NET/C#);
 • Object oriented design skills and familiarity with advanced Microsoft patterns and practices;
 • Experience in designing and developing web applications using ASP.NET MVC, NHibernate, JavaScript, jQuery, HTML/CSS/LESS/SCSS, Bootstrap 4;
 • Good knowledge of MSSQL;
 • Experience with Kendo MVVM, Knockout frameworks;
 • Experience with GIT source control;
 • Understanding of the Agile/SCRUM process;
 • Good English (both oral and written skills).

  Company will offer you:
 • International experience;
 • Flexible working hours;
 • Office located in the city center;
 • Competitive salary, EUR 3299-3885 gross;
 • Occasional business trips to the US.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir ASV bāzēts uzņēmums ar jaunu Eiropas Savienības filiāli Rīgā. Uzņēmums tika dibināts 2003. gadā, tam ir biroji vairākās pasaules valstīs un tas nodarbojas ar IT ārpakalpojumu nodrošināšanu.

  Uzņēmuma filiāle Sanktpēterburgā, Krievijā tika atvērta pirms vairāk nekā 15 gadiem un tajā strādā 400+ IT speciālisti.

  Uzņēmumam paplašinoties, tiek meklēts vecākais/-ā ASP.NET izstrādātājs/-a, kurš/-a pievienosies Rīgas birojam. Uzņēmums piedāvā piedalīties interesantos ASV un Eiropas Savienības klientu projektos, kā āri profesionālo izaugsmi uz attīstību vērstiem darbiniekiem.


  VECĀKAIS/-Ā ASP.NET IZSTRĀDĀTĀJS/-A

  Tev būs iespēja:
 • izstrādāt un uzturēt WEB aplikācijas (korporatīvās apdrošināšanas atbilstības uzturēšanas platformas).

  Šis piedāvājums Tev varētu šķist interesants, ja Tev ir:
 • augstākā tehniskā izglītība;
 • 3+ gadu pieredze darbā ar korporatīvajām WEB aplikācijām (ASP.NET/C#);
 • uz objektu orientētas dizaina prasmes un iemaņas Microsoft modeļos un to pielietojumos;
 • pieredze WEB aplikāciju izstrādē un uzturēšanā izmantojot ASP.NET MVC, NHibernate, JavaScript, jQuery, HTML/CSS/LESS/SCSS, Bootstrap 4 sistēmas;
 • labas MSSQL zināšanas;
 • pieredze ar Kendo MVVM, Knockout ietvariem;
 • pieredze ar GIT kontroles sistēmu;
 • izpratne par Agile/SCRUM procesiem;
 • labas tehniskās angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • starptautisku pieredzi;
 • elastīgu darba laiku;
 • biroju Rīgas centrā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, EUR 3299-3885 bruto;
 • periodiskus komandējumus uz Amerikas savienotajām valsītim.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/vecakais-a-aspnet-izstradatajs-a/20748&NoButtons=true&popup=1