draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.06.2019  A client of WorkingDay Latvia is US-based logistics company with newly established branch in Riga, Latvia. Company is serving customers in such industries as manufacturing, construction, steel fabricating and others.

  Due to company expansion, company is searching for energetic


  SENIOR LOGISTICS COORDINATOR
  (to work with clients in US)

  You will have chance to:

   • Arrange transportation and orchestrate deliveries to meet the customer demands across US
   • Facilitate and track the shipping of loads from one destination to final destination
   • Use TruckStop and DAT load boards to book available loads and coordinate flatbed trucks
   • Review freight costs and transportation rates to minimize costs and maximize profit
   • Advise clients on methods of shipment, payment methods, invoicing and shipping documents needed
   • Be responsive to the needs and questions of the drivers
   • Service US based customers.

  This offer might be interesting to you if you have:

   • Bachelor’s Degree is a must
   • Transportation industry knowledge/experience is required
   • Ability to handle multiple tasks in a high volume fast paced environment
   • Strong listening and verbal communication skills
   • Strong problem analysis skills
   • Attention to detail
   • Strong negotiation and decision-making skills
   • Self-motivated, with a high level of energy and enthusiasm
   • Ability to work individually or as part of a team
   • Proficiency with MS Office
   • Excellent English language skills.

  Company will offer you:

   • An international experience
   • Working hours according to US time zone where clients are based (from 15:00 to 24:00 each working day during summer time, from 16:00 to 01:00 each working day during winter time)
   • Office located in Riga, Cesu street
   • Monthly gross salary from EUR 1612 to EUR 1759 and performance benefits on top of it
   • Occasional business trips to the US office (trainings)
   • Health insurance after trial period

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova
  Phone: +371 26370215
  E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients ir ASV bāzēts loģistikas uzņēmums, kas nodrošina profesionālus kravu pārvadājumus klientiem ražošanas, celtniecības, metāla ražošanas un citās nozarēs.

  Saistībā ar jaunas filiāles atvēršanu Rīgā, uzņēmums savai komandai aicina pievienoties enerģisku


  VECĀKO LOĢISTIKAS KOORDINATORU/-I
  (darbam ar klientiem ASV tirgū)


  Tev būs iespēja:

   • organizēt pārvadājumus un koordinēt piegādes, atbilstoši klientu pieprasījumam ASV ietvaros;
   • nodrošināt un izsekot kravu pārvadājumus no iekraušanas līdz izkraušanas punktam;
   • pielietot datubāzes TruckStop un DAT, lai rezervētu kravas un koordinētu kravas automašīnas;
   • pārskatīt pārvadājumu izmaksas un likmes, samazinot izmaksas un palielinot peļņu;
   • konsultēt klientus par pārvadāšanas veidiem, norēķinu iespējām, rēķiniem un kravas pavaddokumentiem;
   • nodrošināt atbalstu kravas automašīnu vadītājiem.

  Šis piedāvājums Tev varētu šķist interesants, ja Tev ir:

   • iegūts bakalaura grāds;
   • zināšanas/pieredze pārvadājumu nozarē;
   • spēja ātri tikt galā ar vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi;
   • labas uzklausīšanas un mutiskās komunikācijas prasmes;
   • ļoti labas pārrunu vešanas un lēmumu pieņemšanas prasmes;
   • spēja pievērst uzmanību sīkumiem;
   • ļoti labas problēmu risināšanas prasmes;
   • augsta pašmotivācija, enerģiskums un entuziasms;
   • spēja strādāt komandā un individuāli;
   • labas datorlietotāja prasmes (MS Office);
   • izcilas angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums Tev piedāvās:

   • starptautisku pieredzi;
   • darba laiku atbilstoši ASV laika zonai, kurā tiek apkalpoti klienti (no plkst. 15:00 līdz 24:00 vasaras laikā, no plkst. 16:00-01:00 ziemas laikā);
   • biroju Rīgā, Cēsu ielā
   • atalgojumu sākot no EUR 1612 līdz 1759 bruto un uz rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu;
   • periodiskus komandējumus uz ASV biroju (apmācības);
   • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Rūtu Borisovu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/senior-logistics-coordinator-vecakais-a-logistikas-koordinators-e/20869&NoButtons=true&popup=1