draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.01.2020  A client of WorkingDay Latvia offers affordable secured car loans in a quick and easy way. Headquartered in Riga, Latvia, the company operates in more than 15 countries through its own branch network, over 1 500 partner locations and a strong online presence. Company currently operates in the Baltics, Eastern Europe, the Balkans, the Caucasus, Central Asia, and Africa.

  The mission for QA Engineer is: To test, report and document technical issues on newly developed functionalities.

  QA ENGINEER


  You will have chance to:

   • Understand business model and Information System functionality, including technical details
   • Full system functionality is covered by manual and automated test scenarios
   • No mission critical issues after new functionality released
   • Create and review test documentation including checklists and test cases
   • Define and document comprehensive and well-structured test plan for the new features

  Requirements

   • 2+ years proven experience as QA Engineer
   • Practical experience with automation testing
   • Understanding of software development processes, stages, concepts and methodologies of Quality Assurance
   • Experience with project management tools like JIRA
   • Knowledge or previous experience with finance products and related processes will be considered as advantage
   • Strong analytical and problem-solving skills
   • Attention to detail and strong communication and organization skills
   • Taking ownership, being responsible and result oriented
   • Open minded, brave to challenge & be challenged
   • Good level of business English

  Benefits

   • Gross monthly salary 2000 – 2400 EUR depending on previous experience and skills
   • Professional team – be with the best of the best
   • No bureaucracy – implement your ideas next day
   • Global – growth ambition limited by globe
   • Health insurance from day 1, Paid parking

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545


  WorkingDay Latvia klients piedāvā ātri un ērti noformējamus, cenas ziņā pieejamus, nodrošinātus auto kredītus. Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Rīgā, Latvijā, un tas darbojas vairāk nekā 15 valstīs, izmantojot filiāļu tīklu, kā arī vairāk nekā 1500 partneru atrašanās vietas un spēcīgu tiešsaistes klātbūtni. Uzņēmums šobrīd darbojas Baltijā, Austrumeiropā, Balkānos, Kaukāzā, Vidusāzijā un Āfrikā.

  QA inženiera/-es galvenais uzdevums: pārbaudīt, dokumentēt un ziņot par jaunizveidoto funkciju tehniskajiem jautājumiem.

  QA INŽENIERIS/-E  Tev būs iespēja:

   • izprast biznesa modeli un informācijas sistēmas funkcionalitāti, tostarp tehniskās detaļas;
   • ietvert pilnīgu sistēmas funkcionalitāti manuālos un automatizētos testa scenārijos;
   • nodrošināt, ka pēc jaunas funkcionalitātes izlaišanas nav uzdevumam būtisku problēmu;
   • izveidot un pārskatīt testa dokumentāciju, ieskaitot kontrolsarakstus un testpiemērus;
   • definēt un dokumentēt visaptverošu un labi strukturētu jauno funkciju pārbaudes plānu.

  Prasības:

   • 2+ gadu pieredze kvalitātes inženiera amatā;
   • praktiska pieredze automatizācijas testēšanā;
   • izpratne par programmatūras izstrādes procesiem, kvalitātes nodrošināšanas posmiem, koncepcijām un metodoloģiju;
   • pieredze darbā ar projektu vadības rīkiem, piemēram, JIRA;
   • zināšanas vai iepriekšēja pieredze darbā ar finanšu produktiem un ar tiem saistītajiem procesiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
   • precizitāte, spēcīgas komunikācijas un organizācijas iemaņas;
   • augsta atbildības sajūta un uz rezultātu orientēta personība;
   • atvērtība jaunām idejām, drosme izaicināt un pieņemt izaicinājumus;
   • labas biznesa angļu valodas zināšanas.

  Ieguvumi:

   • bruto mēnešalgu 2000 – 2400 EUR, atkarībā no iepriekšējās pieredzes un iemaņām;
   • profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
   • nekādas birokrātijas – īstenojiet savas idejas jau nākamajā dienā;
   • globāls uzņēmums – globālas izaugsmes ambīcijas;
   • veselības apdrošināšana jau no pirmās dienas, apmaksāta autostāvvieta.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/qa-inzenieris-e/21192&NoButtons=true&popup=1