draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.07.2020
  A client of WorkingDay Latvia is an international company that operates in e-commerce. Company’s operations are managed using complex IT systems. The development team in Riga has more than 50 bright IT professionals.

  This is an outstanding opportunity for a PHP Developer to join a market leading company that offers development and growth opportunities both personally and within the company.

  PHP DEVELOPER
  (multiple positions)

  You will be working on any of the following development areas:

   • Integrations: implement integrations with e-commerce platforms as well as maintain our API
   • Billing: responsible for payments, discounts, and everything else related to money on our site
   • Operations: make sure orders make their way from our customers' online stores into our system and then to the right piece of equipment in the right facility

  It is very important that you are willing to learn, ready to work with new technologies and someone who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

  Required technical skills and qualifications:

   • PHP, MySQL, PHPUnit
   • ES6 JS, Vue.JS, Webpack, SCSS
   • Docker
   • AWS
   • GIT
   • Good English

  Company offers:

   • Personal and professional development opportunities in fast growing company
   • Dynamic and fast changing environment
   • Flexible working hours
   • Monthly salary 2000 – 4000 EUR gross
   • No bureaucracy - every idea and initiative will be appreciated
   • Health insurance from the first working day and free lunches
   • One-day vacation on your Birthday

  You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

  If this looks attractive to you, please submit your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas e-komercijas nozarē. Uzņēmuma darbība balstīta uz sarežģītām IT sistēmām un attīstības komanda Rīgā sastāv no vairāk kā 50 izciliem IT speciālistiem.

  Šī ir neatkārtojama iespēja PHP izstrādātājam pievienoties vadošajam tirgus uzņēmumam, kas piedāvā attīstību un izaugsmi gan personīgi, gan uzņēmumā.

  PHP IZSTRĀDĀTĀJS/-A
  (vairākas vakances)

  Tu strādāsi kādā no sekojošiem attīstības virzieniem:

   • integrācija: realizēt integrāciju ar e-komercijas platformām, kā arī uzturēt mūsu API;
   • rēķini: atbildība par maksājumiem, atlaidēm un visu pārējo, kas saistīts ar naudu mūsu vietnē;
   • darbība: nodrošināt, ka pasūtītāji nonāk no mūsu klientu tiešsaistes veikaliem mūsu sistēmā un tālāk uz pareizo aprīkojuma vietu pareizajā objektā.

  Ļoti svarīgi ir vēlme mācāties, būt gatavam strādāt ar jaunām tehnoloģijām, un būt personībai ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu.

  Nepieciešamās tehniskās prasmes un kvalifikācijas:

   • PHP, MySQL, PHPUnit;
   • ES6 JS, Vue.JS, Webpack, SCSS;
   • Docker;
   • AWS;
   • GIT;
   • labas tehniskās angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:

   • personīgas un profesionālas attīstības iespējas strauji augošā uzņēmumā;
   • dinamisku un strauji mainīgu vidi;
   • elastīgas darba stundas;
   • mēneša atalgojumu 2000—4000 EUR bruto;
   • vidi bez birokrātijas — katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
   • veselības apdrošināšana no pirmās darba dienas un bezmaksas pusdienas;
   • brīvdiena jūsu dzimšanas dienā.

  Tu iederēsies komandā, ja vēlaties izaicinājums, ja Jums ir ambīcijas, vēlme pēc plašas atbildības un redzēt to, kā jūsu darbs sniedzis ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē.

  Ja šis darba piedāvājums Tev ir pievilcīgs, aicinām iesūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālr .: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/php-developer-php-izstradatajs-a/21389&NoButtons=true&popup=1