draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 05.04.2019  A client of WorkingDay Latvia is US-based company with a new European Union division in Riga. The company was founded in 2003, has several offices around the world and is a leading global IT outsourcing organization.

  Company’s division in Saint-Petersburg, Russia, was established over 15 years ago and employs 400+ IT professionals. The company offers interesting projects for US and Europe-based customers and provides opportunities for professional growth for employees focused on success.

  Due to expansion and newly opened Riga division the company is looking for a


  PERFORMANCE TEST ENGINEER

  You will have chance to:

   • Gathering the usage model / load model requirements, clarify requirements with English speaking customers directly, if needed;
   • Maintenance of existing performance/load tests code, running the tests and providing the test-results reports to dev/management;
   • Implementation of new performance tests and test-runner frameworks.

  This offer might be interesting to you if you have:

   • Basic knowledge on SW development cycle and tools (the usual hygiene of Jira, GIT, Jenkins e.t.c.);
   • Basic coding skills on Java and/or Javascript;
   • Hands-on experience with Jmeter, Selenium-Webdriver, Puppeteer, other web performance/functional auto-testing tools/frameworks;
   • Hands-on experience with (or willing to learn) Blazemeter, FloodIO or other cloud-based performance testing services;
   • Hands-on experience with TestNG, Junit and/or similar test-runners;
   • Some experience working with or configuring the CI tools like Jenkins and Bamboo;
   • Good written and verbal English skills;
   • Energetic and positive personality, with a “can do” attitude to challenges.

  Company will offer you:

   • International experience;
   • Flexible working hours;
   • Office located in the city center;
   • Monthly gross salary from EUR 2000 to EUR 3000;
   • Occasional business trips to the US.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir ASV bāzēts uzņēmums ar jaunu Eiropas Savienības filiāli Rīgā. Uzņēmums tika dibināts 2003. gadā, tam ir biroji vairākās pasaules valstīs un tas nodarbojas ar IT ārpakalpojumu nodrošināšanu.

  Uzņēmuma filiāle Sanktpēterburgā, Krievijā tika atvērta pirms vairāk nekā 15 gadiem un tajā strādā 400+ IT speciālisti. Uzņēmums piedāvā piedalīties interesantos ASV un Eiropas Savienības klientu projektos, kā arī profesionālo izaugsmi uz attīstību vērstiem darbiniekiem.

  Uzņēmumam paplašinoties, darbam Rīgas birojā meklējam


  VEIKTSPĒJAS TESTĒŠANAS INŽENIERI

  Tev būs iespēja:

   • apkopot lietojuma modeļa/ ielādes modeļa prasības, nepieciešamības gadījumā tiešā veidā noskaidrot prasības no angliski runājošiem klientiem;
   • uzturēt esošo veiktspējas / ielādes testu kodu, veikt testus un sniegt atskaites vadībai par testu rezultātiem;
   • ieviest jaunus veiktspējas testus un testu automatizācijas risinājumu (test-runner) ietvarus.

  Šis piedāvājums Tev varētu šķist interesants, ja Tev ir:

   • pamatzināšanas par SW izstrādes ciklu un rīkiem (Jira, GIT, Jenkins u.c.);
   • zināšanas par web tehnoloģijām - Java un/vai Javascript;
   • praktiska pieredze darbā ar Jmeter, Selenium-Webdriver, Puppeteer un citiem tīmekļa veiktspējas/funkcionālajiem automātiskās testēšanas rīkiem/ietvariem;
   • praktiska pieredze darbā ar (vai vēlme apgūt)Blazemeter, FloodIO vai citus uz mākoņa balstītus veiktspējas testēšanas pakalpojumus;
   • praktiska pieredze ar TestNG, Junit un/vai līdzīgiem testu automatizācijas risinājumiem (test-runners);
   • pieredze darbā ar CI rīkiem, tādiem kā Jenkins un Bambo, vai to konfigurēšanu;
   • labas angļu valodas zināšanas;
   • enerģiska, pozitīva personība ar “es varu” attieksmi pret izaicinājumiem.

  Uzņēmums piedāvā:

   • starptautisku pieredzi;
   • elastīgu darba laiku;
   • biroju Rīgas centrā;
   • atalgojumu sākot no EUR 2000 līdz EUR 3000 bruto;
   • periodiskus komandējumus uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/performance-test-engineer-veiktspejas-testesanas-inzenieris-e/20785&NoButtons=true&popup=1