draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.08.2019  A client of WorkingDay Latvia - stable growing international high level service company is looking for a strong colleague:

  SALES AND MARKETING MANAGER

  Key responsibilities:

   • Ensure sales of company services for Latvian market
   • Deliver sales targets, including planning, conclusions, execution and analysis
   • Build up the brand awareness for strenghtening the position of the company in Latvian market
   • Manage marketing activities through different channels, including public communication in cooperation with local PR agency, social media, home page, sales system etc.

  Requirements for the candidate:

   • Bachelor’s degree in business development/management or relevant field
   • Previous experience of planning and executing marketing and sales plans
   • Work experience with social media marketing (Facebook) and e-mail marketing (Mailchimp) is preferred
   • Open-minded person with positive attituded, seeing opportunities over the problems
   • Ambition to learn, develop and achieve, interested in personal and professional growth
   • Leadership potential and ability to achieve results through leading others
   • Fluent in Latvian, English and Russian

  The company offers:

   • Competitive compensation package, including gross salary EUR 2000 - 2400, health insurance, performance-based mothly bonuses, and other benefits
   • Positive and pleasant workplace

  Some other reasons you should join the company:

   • Opportunity to realize your potential in growing and competitive business
   • Facilitate the way for highly valued European brand to enter the Latvian market
   • Young, open-minded result-oriented team with freedom to take responsibility and deliver results
   • Career-growth opportunity within a Group of international companies with nearly 500 employees

  If you are open for new challenges, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients - stabili augošs starptautisks augsta līmeņa pakalpojumu sniedzējs meklē jaudīgu kolēģi:

  PĀRDOŠANAS UN MĀRKETINGA VADĪTĀJU

  Galvenie pienākumi:

   • vadīt uzņēmuma pakalpojumu pārdošanu Latvijas tirgū;
   • nodrošināt pārdošanas mērķu plānošanu, izpildi un analīzi;
   • veicināt zīmola atpazīstamību, lai nostiprinātu uzņēmuma pozīcijas Latvijas tirgū;
   • pārvaldīt mārketinga aktivitātes dažādos kanālos, ieskaitot komunikāciju publiskajā vidē sadarbībā ar vietējām PR aģentūrām, sociālajos medijos, mājaslapā, pārdošanas sistēmā utt.

  Prasības kandidātam/-ei:

   • bakalaura grāds uzņēmējdarbībā/vadībā vai saistītā jomā;
   • iepriekšēja pieredze pārdošanas un mārketinga plānu veidošanā un izpildē;
   • pieredze sociālo mediju mārketingā (Facebook) un e-pastu mārketingā (Mailchimp) tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • atvērta, pozitīva personība, kas problēmu vietā saskata arvien jaunas iespējas;
   • izteikta vēlme mācīties, attīstīties un sasniegt vairāk, veicinot personīgo un profesionālo izaugsmi;
   • līdera dotības un spēja sasniegt rezultātus komandā;
   • prasme brīvi komunicēt latviešu, angļu un krievu valodās.

  Uzņēmums piedāvā:

   • konkurētspējīgu atalgojumu, kas ietver bruto algu EUR 2 000 – 2 400, veselības apdrošināšanu, ikmēneša prēmijas par darba sniegumu un citas priekšrocības;
   • pozitīvu un patīkamu vidi ikdienas darbam.

  Vēl daži iemesli, kāpēc Jums vajadzētu pievienoties uzņēmumam:

   • iespēja realizēt savu potenciālu augošā un konkurētspējīgā biznesā;
   • iespēja veicināt augsti novērtēta Eiropas zīmola ienākšanu Latvijas tirgū;
   • jauna, uz rezultātu orientēta komanda ar plašu rīcības brīvību rezultātu sasniegšanai;
   • karjeras izaugsmes iespējas starptautiska uzņēmuma grupas ietvaros ar gandrīz 500 darbiniekiem.

  Ja esat atvērts/-a jauniem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/pardosanas-un-marketinga-vaditajs-a/20955&NoButtons=true&popup=1