draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 10.07.2019  A client of Workingday Latvia – probably fastest-growing and expanding FinTech company, operating in 4 continents. The company is led by a team of professional managers who have ten years of experience in the online consumer lending market. Company is data-driven and uses latest technologies.

  Due to rapid expansion, company is looking for proactive:


  GROUP CHIEF ACCOUNTANT

  Main challenges:

   • Ensure full process of preparation of the Group Annual Report, Consolidated and individual Financial Statement under Full IFRS
   • Prepare and review monthly consolidated management accounts for each business unit and provide explanations for material variance from budget
   • Oversee monthly closing process for all entities
   • Develop efficient internal reporting process within the group
   • Implement group accounting policies
   • Take ownership of ERP implementation project
   • Oversee Accounting on the group level

  You are perfect for this position if you have:

   • IFRS knowledge and experience
   • Experience with Consolidated and individual Financial Statement preparation under Full IFRS
   • University degree in Accounting, Finance or Economics
   • Work experience in similar position at least 3 years
   • International accounting practices and principles
   • Full working proficiency in Latvian and English
   • Proactive mindset, can do attitude

  Company offers:

   • Professionally creative and open environment, supportive colleagues, flat hierarchy
   • Career development opportunities
   • Opportunity to take part in company growth
   • Cozy office with coffee, tea, snacks and much more
   • Team Building events
   • Training and development opportunities
   • Health insurance after probation period
   • Salary EUR 3000 – 4000 Gross depending on your skills and experience

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Baiba Ozolina:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  Workingday Latvia klients – ir viens no FinTech uzņēmumiem, kas darbojas 4 kontinentos un, iespējams, attīstās un paplašinās visstraujāk. Uzņēmumu vada profesionālu vadītāju komanda, kurai ir desmit gadu pieredze tiešsaistes patērētāju kreditēšanas tirgū. Uzņēmums ir orientēts uz datu lietošanu un jaunākajām tehnoloģijām.

  Sakarā ar uzņēmuma straujo paplašināšanos tiek meklēts proaktīvs/-a:


  GRUPAS GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E

  Galvenie pienākumi:

   • nodrošināt grupas gada pārskata, konsolidētā un individuālā finanšu pārskata pilnu sagatavošanas procesu saskaņā ar IFRS;
   • sagatavot un pārskatīt katras struktūrvienības mēneša konsolidētos vadības pārskatus un sniegt paskaidrojumus par būtiskām budžeta novirzēm;
   • pārraudzīt visus uzņēmuma vienību ikmēneša slēgšanas procesus;
   • izstrādāt efektīvu iekšējo pārskatu sniegšanas procesu grupai;
   • ieviest grupas grāmatvedības politiku;
   • pārņemt ERP projekta īstenošanas vadību;
   • pārraudzīt grāmatvedību grupas līmenī.

  Jūs esat ideāli piemērots/-a šim amatam, ja Jums ir:

   • zināšanas un pieredze ar IFRS;
   • pieredze konsolidēto finanšu pārskatu un atsevišķu finanšu pārskatu sagatavošanā saskaņā ar IFRS;
   • augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
   • vismaz 3 gadu darba pieredze līdzīgā amatā;
   • prasmes un zināšanas grāmatvedībā starptautiskā līmenī;
   • spēja brīvi strādāt latviešu un angļu valodās;
   • proaktīva attieksme - „ var izdarīt” pārliecība.

  Uzņēmums piedāvā:

   • profesionāli radošu un atvērtu darba vidi, atbalstošus kolēģus, ,,plakanās” hierarhijas struktūru;
   • profesioālās attīstības iespējas;
   • iespēju ņemt dalību uzņēmuma attīstībā;
   • mājīgu biroju ar kafiju, tēju, uzkodām un daudz ko citu;
   • komandas veidošanas pasākumus;
   • apmācības un attīstības iespējas;
   • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
   • algu EUR 3000 – 4000 bruto apmērā, atkarībā no Jūsu prasmēm un pieredzes.

  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Baibu Ozoliņu:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/grupas-galvenais-a-gramatvedis-e/20922&NoButtons=true&popup=1