draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.02.2019WorkingDay Latvia client - a Norwegian consulting company with main focus on SAP-related services and products. The company creates value for private and public enterprises by delivering SAP solutions and related technology, based on templates, best practices and best-of-breed technology. It is a future oriented and a technology leading company, their strategy and goal is to be the leading E-commerce supplier. This company is SAP Gold partner.

The company is looking for the only accountant for Latvia office

CHIEF ACCOUNTANT

Job responsibilities:


 • manage and oversee the daily operations including month and end-year closing process;
 • coordinate and complete annual audits;
 • improve systems and procedures and initiate corrective actions as well as assist with the implementation of a new ERP system (SAP);
 • accounts payable/receivable;
 • monitor and analyze accounting data and produce financial reports or statements as well as delivering VAT reporting;
 • establish and enforce proper accounting methods, policies and principles;
 • meet financial accounting objectives;
 • payroll accounting;
 • intercompany invoicing.

  Requirements:

 • experience in full-cycle accounting at least 3 years, preferably in an international environment;
 • experience with annual audit and reporting to local Tax Authorities;
 • education in accounting and/or finance;
 • knowledge and experience with Latvian laws (especially payroll and VAT);
 • fluency in English and Latvian. Russian would be an advantage;
 • good communication skills and the ability to work well with people are essential;
 • team player;
 • the ability to go on business trips (occasionally).

  Company offer:

 • salary EUR 2800 – 5000 gross monthly;
 • health insurance, paid cell phone and computer;
 • flexible working hours;
 • office in the city center.

  To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Sabīne Jurevica:
  Phone: +371 26512277
  E-mail: sabine.jurevica@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients – Norvēģijas konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā SAP pakalpojumus un produktus. Piedāvājot SAP risinājumus un labākās prakses, uzņēmums optimizē privātuzņēmumu un valsts uzņēmumu darbību. Tas ir uz nākotni orientēts, vadošais uzņēmums tehnoloģiju jomā, kura stratēģija un mērķis ir kļūt par vadošo e-komercijas risinājumu piegādātāju. Uzņēmums ir SAP Zelta partneris.

  Uzņēmums meklē vienīgo grāmatvedi Latvijas birojam

  GALVENO GRĀMATVEDI

  Darba pienākumi:


 • vadīt un pārraudzīt ikdienas darbus, tostarp mēneša un gada beigu slēgšanas procesu;
 • koordinēt un veikt gada auditus;
 • uzlabot sistēmas un procedūras un ierosināt koriģējošas darbības, kā arī piedalīties jaunās ERP sistēmas (SAP) ieviešanā;
 • strādāt ar kreditoriem/debitoriem;
 • pārraudzīt un analizēt grāmatvedības datus, sastādīt finanšu pārskatus un atskaites, kā arī iesniegt PVN atskaites;
 • ieviest un īstenot pareizas grāmatvedības metodes, politikas un principus;
 • sasniegt finanšu grāmatvedības mērķus;
 • veikt algu aprēķinu;
 • nodrošināt grupas uzņēmumu rēķinu apriti.

  Prasības:

 • vismaz 3 gadu pieredze pilna cikla grāmatvedībā, vēlams, starptautiskā vidē;
 • pieredze sadarbojoties ar audita uzņēmumiem un gada pārskatu sagatavošana sadarbojoties ar ;
 • izglītība grāmatvedības un / vai finanšu jomā;
 • zināšanas un pieredze Latvijas likumdošanā (īpaši darba atalgojuma un PVN jomā);
 • teicamas angļu un latviešu valodu zināšanas; krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • ļoti svarīgas ir labas komunikācijas prasmes un spēja labi sastrādāties ar cilvēkiem; komandas spēlētājs;
 • iespēja doties darījumu braucienos (ne pastāvīgi).

  Uzņēmums piedāvā:

 • darba algu EUR 2800–5000 bruto mēnesī;
 • veselības apdrošināšanu, apmaksātus mobilā tālruņa sakaru pakalpojumus un datoru;
 • elastīgu darba laiku;
 • biroju pilsētas centrā.

  Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Sabīni Jurevicu:
  Tālrunis: +371 26512277
  E-pasts: sabine.jurevica@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/galvenais-a-gramatvedis-e/20713&NoButtons=true&popup=1