draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.01.2020  A client of WorkingDay Latvia is information technology company providing services to global brands within the Group in three key areas: travel, entertainment and finance. People are companies core strength, and their talent and dedication allow company to be step ahead of competition.

  Due to company growth company is looking for:

  FRONT-END DEVELOPER
  (Mid & Senior)


  Required technical skills and qualification:

   • At least 2+ years of practical experience with: React.js / Angular.js / TypeScript / Node.js
   • At least 3+ years of practical experience with: CSS / JavaScript
   • Experience or familiarity with ECMAScript (ES6)
   • Experience with MySQL DB, MongoDB
   • Great communication skills in English

  Great if you have experience or interest with:

   • NestJS or Next.js
   • GraphQL

  Company offers:

   • Great company culture with motivated colleagues
   • Real growth opportunities within the company
   • Fun monthly office events
   • Learning culture: lectures, workshops, possibility to attend international conferences
   • Health Insurance
   • Flexible working hours
   • Salary monthly EUR 2000 till 3600 Gross
   • Office in Riga Center on Jeruzalemes Street

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus grupas globāliem zīmoliem 3 pamatdarbības virzienos: tūrisms, izklaide un finanses. Cilvēki ir uzņēmuma virzības spēks, to talanti un centība ļauj uzņēmumam būt soli priekšā.

  Līdz ar darbības paplašināšanos aicinām darbā:

  FRONT-END PROGRAMMĒTĀJU

  (vidēja līmeņa un vecāko)

  Nepieciešamās prasmes:

   • vismaz 2+ gadu praktiska pieredze izstrādē ar React.js / Angular.js / TypeScript / Node.js
   • vismaz 3+ gadu praktiska pieredze izstrādē ar CSS / JavaScript;
   • pieredze ar MySQL / MongoDB datu bāzi;
   • pieredze vai interese par ECMAScript (ES6);
   • lieliskas komunikācijas prasmes angļu valodā.

  Novērtēsim, ja Tev ir pieredze vai interese par:

   • NestJS or Next.js
   • GraphQL

  Uzņēmums piedāvā:

   • lielisku uzņēmuma kultūru, motivētus kolēģus;
   • reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
   • jautrus ik mēneša pasākumus;
   • mācīšanās kultūru: lekcijas, semināri, iespēja apmeklēt starptautiskas konferences;
   • veselības apdrošināšanu;
   • elastīgu darba laiku;
   • ikmēneša bruto atalgojumu no EUR 2000 līdz 3600 atkarība no pieredzes un prasmēm;
   • biroju Rīgas centrā, Jeruzalemes ielā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/front-end-programmetajs-a-(mid-senior)/21177&NoButtons=true&popup=1