draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.08.2018
Young, ambitious and fast-growing company, operating in the car industry, is looking for experienced and enthusiastic DWH / BI developer. The company operates in all Baltic countries, as well as in Netherlands, Georgia and Armenia, but in the near future geographic expansion is planned.

This is an outstanding opportunity to join market leading company that offers personal and professional development opportunities.


DWH/BI DEVELOPER

Main responsibilities:
 • Design and develop company data analysis and reporting solutions in Tableau, Alteryx, Qlik or other tools;
 • Review and analyze data from multiple internal and external sources, running complex reports from existing databases;
 • Create automatic analysis results and making recommendations for further improvements to senior management;
 • Oversee the deployment of data to the data warehouse;
 • Develop policies and procedures for the collection and analysis of data;
 • Create or/and implement new data procurement and processing programs;
 • Implement new data analysis methodologies;
 • Review customer files to ensure integrity of data collection and utilization.

  Required technical skills and qualifications:
 • Bachelor’s Degree in Business, Business Intelligence, IT or related field;
 • 3+ years’ experience in analyses of business processes;
 • Ability to turn requirements and visions into technical solutions;
 • Strong analytical and troubleshooting skills;
 • Creating and running what-if simulations;
 • Good business and topic related English.

  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience – work in international team for 6 or more markets in Europe in high paced start-up environment;
 • Possibility to work alongside colleagues with experience in many world class companies (Bain&Co, Uber, Nokia, Fortis, Volvo and many others);
 • Social security and other benefits.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Jauns, vērienīgs un strauji augošs uzņēmums, kas darbojas automašīnu nozarē, meklē pieredzējušu un aizrautīgu DWH/BI programmētāju. Uzņēmuma aktīvi darbojas visās Baltijas valstīs, kā arī Nīderlandē, Gruzijā, Armēnijā un tuvākajā laikā tiek plānota uzņēmuma plaplašināšanās arī citās valstīs.

  Šī ir lieliska iespēja pievienoties nozares vadošajam uzņēmumam un kopā sasniegt jaunas virsotnes gan profesionālajā, gan personīgajā jomā.


  DWH/BI IZSTRĀDĀTĀJS/-A

  Darba pienākumi:
 • izstrādāt un ieviest uzņēmuma datu analīzes un atskaišu sistēmas tādos rīkos kā Tableau, Alteryx un Qlik;
 • iekšējo un ārējo datu analīze, izmantojot esošo datubāžu atskaišu sistēmas; pārskatu izveide un automatizācija, kā arī ieteikumu sagatavošana attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem uzņēmuma vadībai;
 • pārraudzīt datu pārnešanu uz datu glabātuvi;
 • izstrādāt noteikumus un instrukcijas datu savākšanai un analīzei; vieviest jaunas datu analīzes metodoloģijas;
 • izstrādāt un ieviest jaunas datu iegādes un apstrādes sistēmas;
 • klientu datu ievākšanas un uzglabāšanas neaizskaramības nodrošināšana.

  Prasības kandidātam/-ei:
 • bakalaura grāds biznesā, biznesa inteliģencē, IT vai saistītā jomā;
 • 3+ gadu pieredze analoģiskā vai līdzīgā amatā;
 • spēja uzņēmuma vajadzības un vadības vīzijas pārvērst tehniskos risinājumos;
 • izcilas analītiskās un problēmu risināšanas spējas;
 • iemaņas simulāciju (wht-if situāciju) izspēlēšanā;
 • teicamas biznesa angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošajā uzņēmumā;
 • profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • starptautisku pieredzi - darbs starptautiskajā komandā, ar pārstāvniecību 6 un vairāk valstīs veiksmīgā start-up vidē;
 • iespēja gūt pieredzi no kolēģiem, kas strādājuši atpazīstamos starptautiskos uzņēmumos (Bain&Co, Uber, Nokia, Fortis, Volvo utt);
 • sociālo nodrošinājumu un citus labumus.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/dwhbi-izstradatajs-a/20441&NoButtons=true&popup=1