draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.09.2019

  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas piedāvā mobilo tehnoloģiju risinājumus uzņēmumiem un privātpersonām.

  Ja labi pārzini angļu valodu, Tev ir augsta pašmotivācija un spēja strādāt patstāvīgi, kā arī vēlies iegūt starptautisku pieredzi strādājot multikulturālā vidē – nevilcinies un sūti savu CV biroja vadītājas/-a amatam.


  BIROJA VADĪTĀJS/-A

  Tev būs iespēja:

   • nodrošināt biroja ikdienas administrēšanu un izcilu klientu apkalpošanu;
   • sniegt atbalstu pārdošanas un grāmatvedības nodaļas darbiniekiem;
   • nodrošināt sekmīgu informācijas apriti starp visām uzņēmuma nodaļām, darbiniekiem un vadību;
   • sagatavot nepieciešamos uzņēmuma dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām;
   • pēc nepieciešamības palīdzēt uzņēmuma vadībai dažādos projektos un ikdienas darbos;
   • iesaiste komandas veidošanas un klientu pasākumu organizēšanā.

  Šis piedāvājums Tev varētu šķist interesants, ja Tev ir:

   • augstākā izglītība un/vai darba pieredze līdzīgā amatā;
   • ļoti labas komunikācijas, organizēšanas un plānošanas prasmes;
   • labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
   • izcilas datorprasmes (Microsoft Office);
   • pozitīva, atvērta un atbalstoša personība;
   • spēja strādāt dinamiskos darba apstākļos;
   • proaktīva pieeja, risinot problēmsituācijas.

  Uzņēmums Tev piedāvās:

   • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas augošā uzņēmumā;
   • darbu augstās tehnoloģijas un inovācijas atbalstošā vidē;
   • darbu starptautiskā un multikulturālā vidē;
   • mēnešalgu, sākot no EUR 1300 līdz EUR 1750, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
   • veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inetu Mazūri:
  Tālrunis: +371 29212890
  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
  A client of WorkingDay Latvia - an international company offering mobile technology solutions for companies, assets, and individuals.

  If You are fluent in English, self-starter and highly motivated and would like to gain international experience working for cross-cultural community – do not hesitate to apply for the position of


  OFFICE MANAGER

  You will have chance to:

   • Provide day-to-day office management functions and deliver excellent customer service
   • Assist sales and accounting departments
   • Ensure effective information exchange between all departments of company, employees and management of the company
   • Prepare all relevant company documents according to requirements of legal system of the Republic of Latvia
   • Assist management of the company in various projects and daily duties, if needed
   • Take active part in preparing team-building and customer events

  This might be interesting to you, if you have:

   • Bachelor's degree and/or previous work experience in a similar
   • Excellent communication and organizational skills
   • Fluency in Latvian and English languages
   • Excellent computer skills (Microsoft Office)
   • Positive, open and supportive personality
   • Ability to perform in dynamic working conditions
   • Proactive approach to problem solving

  Company offers:

   • Personal and professional development opportunities in growing company
   • High tech and innovations driven environment
   • International exposure in a cross-cultural community
   • Monthly gross salary starting with EUR 1300 up to EUR 1750, depending on skills and experience
   • Health insurance and other social security benefits

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ineta Mazūre
  Phone: +371 29212890
  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/biroja-vaditaja-s/21019&NoButtons=true&popup=1