draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.09.2019  WorkingDay Latvia klients ir viens no vadošajiem Eiropas ārpakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmuma augošajā komandā ir vairāk nekā 8000 darbinieki, kuri strādā 22 birojos 11 valstīs.

  Saistībā ar komandas paplašināšanos, uzņēmums aicina Rīgas birojam pievienoties pieredzējušu


  ALGU GRĀMATVEDI
  (uz nepilnu slodzi)

  Galvenie pienākumi:

   • sagatavot un saskaņot ikmēneša algu aprēķinus;
   • analizēt un pārbaudīt algu bilanci, peļņas un zaudējumu pārskatu;
   • uzturēt un atjaunināt algu programmu, lai nodrošinātu precīzus pārskatus;
   • sagatavot pārskatus saskaņā ar likumdošanas prasībām;
   • nodrošināt atbalstu galvenajam grāmatvedim ar algu, nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu jautājumos;
   • sagatavot un veikt izmaiņas grāmatvedības programmā par algu aprēķiniem, līgumu un algu izmaiņām, jaunu darbinieku informāciju utt .;
   • aprēķināt uzkrājumus, piem., atvaļinājumus, elastīgā darba laika programmas, papildu dotācijas, prakses līgumus, bonusus, bērna kopšanas atvaļinājumus u.c.;
   • sniegt informāciju pēc darbinieku pieprasījuma: nodarbinātības/algu izziņas, bērnu pabalstu un bērna kopšanas atvaļinājumu veidlapas;
   • sniegt atbalstu vietējai un starptautiskajai vadībai jautājumos, kas saistīti ar algām;
   • sniegt kompensāciju izmaksu prognozes;
   • sniegt darbiniekiem atbalstu ar algu administrēšanu saistītos jautājumos.

  Nepieciešamās tehniskās iemaņas un kvalifikācijas prasības:

   • bakalaura grāds grāmatvedības, finanšu vai saistītā jomā;
   • 2-3 gadu pieredze kā algu grāmatvedim/-ei;
   • pieredze algu aprēķināšanā un darbā ar algu sistēmām;
   • darba likuma, nodokļu, kompensāciju un sociālo izmaksu pārzināšana;
   • labas iemaņas darbā ar MS-Office (īpaši Excel);
   • teicamas analītiskās prasmes;
   • organizatoriskās prasmes un laika plānošana;
   • īpaša uzmanība uz detaļām un spēja iekļauties termiņos;
   • labas angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:

   • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
   • profesionālu darba vidi, kurā Tev būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
   • starptautisku pieredzi;
   • apmācības Vīnē;
   • bruto mēnešalgu, sākot no EUR 840 līdz EUR 1200 (par nepilnu slodzi), atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
   • sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšana.

  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay client is one of the leading European outsourcing providers. Company’s team is currently present with more than 8,000 employees on 22 locations in 11 countries and rapidly expanding.

  Due to expansion company is looking for experienced Payroll Accountant for part-time position to join the Riga office.


  PAYROLL ACCOUNTANT
  (for part-time position)

  Main responsibilities:

   • Prepare and coordinate monthly payroll transactions
   • Research and investigate payroll balance sheet and profit and loss account inquiries
   • Maintain and update payroll program to provide accurate reporting
   • Prepare reports to support and comply with government requirements
   • Provide support and assistance to general accountant on salaries, taxes and social security’s contributions
   • Prepare and post to payroll program, payroll changes including payroll deductions, contract and salary changes, new employee information, termination, etc.
   • Calculation of accruals: vacation, flexible time program, supplementary grant, training agreement, bonus accruals, maternity leaves etc.
   • Giving information on employee requests: employment/salary certification, forms for family allowance/maternity leave
   • Giving support to local and international management for all kinds of payroll related questions; • Delivering compensation costs for forecasts
   • Giving support and advice to employees for all kinds of payroll administration related questions

  Required technical skills and qualifications:

   • Bachelor’s degree in accounting, finances or related field
   • 2-3 years’ experience as Payroll Accountant
   • Experience with payroll calculations and payroll systems
   • Experience with local labor law and taxation of compensation and social charges
   • Proficiency in MS-Office (especially Excel)
   • Very good systems and analytical skills
   • Organizational skills and time planning
   • Meticulous attention to detail and ability to meet deadlines
   • Good English skills

  Company will offer:

   • Personal and professional development opportunities in fast growing company
   • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way
   • International experience
   • Training in Vienna
   • Monthly gross salary starting with EUR 840 up to EUR 1200, depending on skills and experience
   • Social security and benefits (including health insurance, etc.)

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/algu-gramatvedis-e-(nepilna-slodze)/21031&NoButtons=true&popup=1