draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 26.06.2018WorkingDay Latvia client is a next-generation communications technology global company, who design and manufacture disruptive technology platforms for emerging markets that drive profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

Company is looking for the talented and experienced employees to join our growing global R&D team in Riga.

FULL STACK SOFTWARE ENGINEER

Main task will be
to develop, create, and build software in various levels for current and future telecommunications products. In this highly visible role, the ideal candidate will be a self-starter and enjoy working in a fast-paced environment.

Technical skills and experience:
 • Previous experience working with Javascript (FrontEnd) development.
 • Experience with BackEnd development: Java and Javascript.
 • Knowledge in C++, Python and NodeJS will be advantage.
 • Self-motivated to meet deadlines in a rapid development environment.
 • Enjoys working in a collaborative team environment.
 • Good knowledge of English.
 • Good communication skills.


  Your benefits:
 • To be part of our business growth and to work in international projects.
 • Professional development in work with new generation products;
 • Competitive salary depending on your qualification and background (from 3000 NET);
 • Work with global development teams;
 • Pleasant work environment;
 • Medical insurance;
 • Flexible work hours (if necessary).

  Your experience will be evaluated from your projects, where you took part!

  To apply, please send your CV and motivation letter in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks nākamās paaudzes komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kurš izstrādā un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas jaunajiem tirgiem, kas virza rentablus uzņēmējdarbības modeļus un nodrošina universālu savienojamību. Viņu produkti tiek plaši izmantoti gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs visā pasaulē.

  Uzņēmums meklē talantīgus/-as un pieredzējušus/-as darbiniekus/-ces, kuri/-as pievienotos tā augošajai starptautiskajai izpētes un izstrādes komandai Rīgā.

  FULL STACK PROGRAMMATŪRAS INŽENIERIS/-E

  Galvenais uzdevums ir
  izstrādāt, radīt un veidot dažādu līmeņu programmatūru esošajiem un nākotnes telekomunikāciju produktiem. Šī nozīmīgā amata kandidātam jāpiemīt pašiniciatīvai un patikai darbam straujā vidē.

  Tehniskās prasmes un pieredze:
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar Javascript (FrontEnd) izstrādi;
 • Pieredze ar BackEnd izstrādi: Java un Javascript;
 • C++, Python un NodeJS zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Spēja motivēt sevi, kad jāievēro izstrādes termiņi;
 • Spēja sadarboties komandā;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Labas komunikācijas prasmes.

  Jūsu ieguvumi:

 • Iespēja kļūst par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskajiem projektiem;
 • Profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem;
 • Konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes (no 3000 neto);
 • Darbs kopā ar starptautiskām izstrādes komandām;
 • Patīkama darba vide;
 • Medicīniskā apdrošināšana;
 • Elastīgas darba stundas (ja nepieciešams).

  Jūsu pieredze tiks izvērtēta, balstoties uz projektiem, kuros esat piedalījies/-usies!

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-telekomunikaciju-uznemums/full-stack-programmaturas-inzenieris-e-(no-eur-3000-neto)/20374&NoButtons=true&popup=1