draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.05.2018
Founded in 1990, WorkingDay Latvia client is a leading global provider of IT, BPS and Consulting services and it focuses on key industries such as banking, financial services, capital market, healthcare, insurance, travel, transportation, logistics, manufacturing and consumer services.

The company has a well-established global delivery model armed with proven proprietary tools and methodologies, skilled human capital and SEI CMMI-Level 5 certification.

Due to expansion, they are looking for a knowledgeable Change Manager to join the Riga office. As a Change Manager You will be assessing, defining and implementing processes on Your own. You will be responsible for standardization and management of complete lifecycle of all change tickets, as well as ensure that awareness and understanding of proposed changes are cascaded across the organization in a way that minimize negative impact on services and customers.


CHANGE MANAGER


Main responsibilities within team:
 • Assess, define, implement, execute and enhance IT Change Management process, policies and procedure as per industry standard;
 • Assess and evaluate the actual impact of planned IT changes;
 • Identification of potential risks for change resistance as well as development of plans to intervene;
 • Evaluate and ensure the readiness for change;
 • Integrate change and release management activities;
 • Support and management of necessary communication activities related to the changes;
 • Schedule and conduct ECAB (emergency change advisory board) and CAB (change advisory board) meetings as required;

  It is very important that you are detail-oriented person who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.


  Required technical skills and qualifications:
 • ITIL v3 Certified (as an advantage);
 • Minimum 2 years of experience in IT or Change Management;
 • Ability to assess and analyze risks;
 • Good analytical and communication skills;
 • Good Excel knowledge;
 • Proven ability to work with other functions over a common objective and customer expectations;
 • Proficiency in English.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in a growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • Global experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Company events and other activities.


  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir uzņēmums, kas dibināts 1990. gadā un ir vadošais globālais IT, biznesa procesu servisu (BPS) un IT konsultāciju pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmums darbojas tādās nozarēs kā banku un finanšu pakalpojumi, finanšu tirgi, veselības aprūpe, apdrošināšana, ceļojumi, transports, loģistika, ražošana un klientu apkalpošana.

  Uzņēmumam ir veiksmīgi izveidota globālā klientu apkalpošanas sistēma, kuras pamatā ir pārbaudītas un patentētas tehnoloģijas un metodoloģijas, augsti kvalificēti cilvēku resursi un SEI CMMI- 5 līmeņa sertifikācija.

  Sakarā ar paplašināšanos, uzņēmums meklē zinošu Pārmaiņu vadītāju darbam Rīgas birojā. Kā pārmaiņu vadītājs Jūs patstāvīgi novērtēsiet, definēsiet un ieviesīsiet izmaiņas dažādos IT procesos. Jūs būsiet atbildīgs par visu plānoto IT izmaiņu pilna dzīves cikla standartizāciju un pārvaldību, kā arī nodrošināsiet informācijas apriti visa uzņēmuma ietvaros par plānotajām IT izmaiņām.


  PĀRMAIŅU VADĪTĀJS/-A


  Darba pienākumi:
 • Novērtēt, definēt, īstenot, ieviest un uzlabot IT pārmaiņu vadības procesus, politiku un procedūru atbilstoši nozares standartiem;
 • Novērtēt plānoto IT izmaiņu faktisko ietekmi;
 • Izvērtēt potenciālos riska faktorus un izstrādāt to novēršanas plānu;
 • Izvērtēt IT pārmaiņu gatavības līmeni un nodrošināt to ieviešanu;
 • Ieviest Change un Relesae Management aktivitātes;
 • Atbalstīt un veicināt visu ar IT izmaiņu ieviešanu saistīto komunikāciju;
 • Plānot un vadīt ECAB (emergency change advisory board) un CAB (change advisory board) sanāksmes pēc nepieciešamības.

  Kandidātam/-ei ir ļoti svarīgi būt uz detaļām orientētam/-ai, saprast vārdu Kvalitāte, Pienākumi, Apņemšanās un Komandas darbs nozīmi.


  Prasības kandidātam/-ei:
 • ITIL v3 sertifikāts (tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Vismaz 2 gadu pieredze IT vai pārmaiņu vadībā;
 • Spēja novērtēt un analizēt riskus;
 • Labas iemaņas darbā ar Excel;
 • Izcilas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Pieredze sadarboties un sasniegt kopīgus mērķus, ņemot vērā uzņēmuma un klientu prioritātes;
 • Labas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • 2 nedēļu tehnisko apmācību;
 • Personīgās un profesionālās attīstības iespējas augošā uzņēmumā;
 • Interesantu darbu vienā no nozares vadošajiem uzņēmumiem;
 • Globālu pieredzi;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un bonusu sistēmu;
 • Sociālās garantijas;
 • Uzņēmuma organizēti pasākumi un citas aktivitātes.


  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/parmainu-vaditajs-a-(change-manager)/20329&NoButtons=true&popup=1