draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 10.04.2018
WorkingDay Latvia client founded in 1990, is a leading global provider of IT, BPS and Consulting services and it focuses on key industries such as banking, financial services, capital market, healthcare, insurance, travel, transportation, logistics, manufacturing and consumer services.

The company has a well-established global delivery model armed with proven proprietary tools and methodologies, skilled human capital and SEI CMMI-Level 5 certification.

Due to expansion, they are looking for a knowledgeable Information Technology Service Management Specialist (ITSM) to join the Riga office. As ITSM You will manage information technology (IT) tasks, establish relationships with external clients, service computer systems and software, and maintain computer networks and user connectivity.


INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST


Main responsibilities within team:
 • Enabling integrations & support with new company systems;
 • Basic BMC system troubleshooting;
 • Building API’s (application programming interface) through Web Methods for integrating applications with BMC Remedy ITSM System;
 • Functional testing & UAT (user acceptance testing);
 • Company Remedy CoE (center of excellence)– being member of BMC Remedy CoE and provide BMC Remedy ITSM development offerings for further strengthening Company Remedy CoE;
 • Validate all foundation data as part of migration into BMC Remedy System;
 • Automatic data purging after successful data commits;
 • Running end to end discovery across company environment;
 • Improvement in reporting and analytics, data reconciliation.


  Required technical skills and qualifications:
 • 3-4 years of BMC Remedy ITSM administration experience or extensive knowledge of business intelligence application - Crystal Reports;
 • Information Technology Infrastructure Library (ITIL) certified;
 • Complete understanding of ITIL/ITSM processes;
 • Knowledge of BMC Discovery and Dependency Mapping will be considered as an advantage;
 • Excellent communication and conversation skills (verbal and written);
 • Knowledge of any of Java/C++/.Net framework will be considered as an advantage;
 • Basic SQL knowledge;
 • Excellent customer handling skills;
 • Able to handle unforeseen situations;
 • Proficiency in English.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in a growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • Global experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Company events and other activities.


  Please send your CV and motivation letter to Linda Krūmiņa:

  E-mail: linda.krumina@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29469432


  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10,
  Rīga, LV-1011
  Reg.no.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir viens no vadošajiem IT, BPS (Biznesa procesu servisu) un konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem pasaulē. Uzņēmums darbojas kopš 1990.gada, sniedzot savus pakalpojumus banku un finanšu, finanšu tirgu, veselības aprūpes, apdrošināšanas, ceļojumu, transporta, loģistikas, ražošanas un klientu apkalpošanas nozarēs.

  Uzņēmumam ir veiksmīgi izveidota starptautiskā klientu apkalpošanas sistēma, kuras pamatā ir pārbaudītas un patentētas tehnoloģijas, un metodoloģijas, augsti kvalificēti cilvēku resursi un SEI CMMI- 5 līmeņa sertifikācija.

  Sakarā ar paplašināšanos, uzņēmums aicina pievienoties Rīgas birojam zinošu Informāciju Tehnoloģiju Servisa Vadības Speciālistu/-i (Information Technology Service Management Spacialist - ITSM). Kā ITSM jūs nodrošināsiet informācijas tehnoloģiju (IT) uzdevumu izpildi, veidosiet attiecības ar ārējiem klientiem, apkalposiet datorsistēmas un programmatūras, kā arī nodrošināsiet datortīklu un lietotāju savienojamību.


  INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU SERVISA VADĪBAS SPECIĀLISTS/-E


  Darba pienākumi komandas ietvaros:
 • Nodrošināt integrāciju un atbalstu jaunajai uzņēmuma sistēmai;
 • BMC sistēmas pamata kļūdu risināšana;
 • API (Application programming interface) arhitektūra, izmantojot WebMethods, ar nolūku integrēt aplikācijas BMC Remedy ITSM Sistēmā;
 • Funkcionālā testēšana un UAT (User acceptance testing);
 • Kļūstot par BMC Remedy CoE (center of excellence) biedru, sniegt BMC Remedy ITSM attīstības piedāvājumus, lai nodrošinātu uzņēmuma Remedy CoE pilnveidošanu;
 • Veikt visu pamatdatu regulāru pārbaudi, nodrošinot veiksmīgu pāriešanu uz BMC Remedy sistēmu;
 • Pēc veiksmīgas datu pārnešanas jaunajā sistēmā, nodrošināt datu automātisko dzēšanu;
 • Visaptveroša (end-to-end discovery) sistēmas pārbaude uzņēmuma tīklā;
 • Atskaišu sistēmas uzlabošana, kā arī DVR (data validation and reconciliations) sistēmas pilnveidošana;


  Prasības kandidātam:
 • 3-4 gadu BMC Remedy ITSM administrēšanas pieredze vai padziļinātas zināšanas par sistēmu Crystal Reports;
 • Sertifikāts informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēkā (Information Technology Infrastructure Library – ITIL);
 • Pilnīga izpratne par ITIL / ITSM procesiem;
 • Zināšanas par BMC Discovery un Dependency Mapping tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Teicamas komunikācijas prasmes (verbāli un rakstiski);
 • Zināšanas par Java / C ++ / .Net sistēmu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • SQL pamat zināšanas;
 • Izcilas klientu apkalpošanas prasmes;
 • Spēja tikt galā ar neparedzētām situācijām;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Sākotnējo divu (2) nedēļu tehnisko apmācību, uzsākot darbu;
 • Personīgās un profesionālās attīstības iespējas augošajā uzņēmumā;
 • Aizraujošu darbu un starptautisku pieredzi vienā no nozares vadošajiem uzņēmumiem;
 • Pievilcīgu atalgojumu un bonusu sistēmu;
 • Sociālās garantijas un labumus;
 • Uzņēmuma organizētus pasākumus un citas aktivitātes.

  Ja esam Jūs ieinteresējuši un vēlaties pieteikties, lūdzu, sūtiet savu CV Lindai Krūmiņai!
  E-pasts: linda.krumina@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 29469432

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/informaciju-tehnologiju-servisa-vadibas-specialists-e/20245&NoButtons=true&popup=1