draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.05.2018WorkingDay Latvia client is the leading Nordic software and services company which is growing Business Services unit and invites new colleagues to join.


FINANCE CONTROLLER


Principal duties and responsibilities:
 • Perform project controlling tasks for assigned portfolio
 • Assure financial data correctness and completeness
 • Control and monitor delivery key performance indicators
 • Assist project managers/delivery executives in delivery planning and budgeting, as well as through lifecycle with financial matters
 • Check that unit is compliant to and following company’s internal policies and IFRS or legal requirements.
 • Portfolio/unit related reporting


  Qualifications required from candidates:
 • Controlling or audit experience
 • Fluent spoken & written English
 • University degree or undergraduate in Finance or Business Administration
 • Excellent analytical skills
 • Good communication and stakeholder management skills
 • Strong work ethic and results driven
 • Detail oriented


  We offer:
 • Full-time job and work in international environment
 • Professional and personal development opportunities (also ACCA)
 • Modern office environment as well as dynamic and friendly work atmosphere
 • Excellent and competent colleagues
 • Competitive remuneration and benefits package (health insurance, sports, trainings etc.)

  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can obtain additional information by contacting Sabīne Jurevica:
  Phone: +371 26512277
  E-pasts: sabine.jurevica@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir vadošais Ziemeļvalstu IT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs, kurš paplašina uzņēmuma Biznesa pakalpojumu struktūrvienību un aicina savai Rīgas komandai pievienoties:


  FINANŠU KONTROLIERI  Galvenie darba pienākumi un atbildības jomas:
 • pildīt projektu kontroles uzdevumus uzticētajā darbības jomā;
 • nodrošināt finanšu datu pareizību un pilnīgumu;
 • kontrolēt un uzraudzīt galveno izpildes rādītāju sasniegšanu;
 • palīdzēt projektu vadītājiem/piegādes speciālistiem veikt izpildes plānošanu un budžeta plānošanu, kā arī risināt finanšu jautājumus visā aprites cikla laikā;
 • pārbaudīt, vai struktūrvienība atbilst uzņēmuma iekšējiem noteikumiem un starptautiskajiem finanšu atskaišu standartiem (IFRS) vai juridiskajām prasībām un ievēro tās;
 • sniegt ar darbības jomu/struktūrvienību saistītas atskaites.


  Mēs sagaidām no kandidātiem:
 • pieredzi kontroles vai revīzijas jomā;
 • lieliskas zināšanas angļu valodā gan runā, gan rakstos;
 • augstāko izglītību finanšu vai biznesa administrācijas jomā, var būt students šajās jomās;
 • izcilas analītiskās prasmes;
 • labas saziņas un iesaistīto personu pārvaldības prasmes;
 • izteiktu darba ētiku un mērķtiecību;
 • iedziļināšanos detaļās.


  Jums piedāvāsim:
 • pilna laika darbu starptautiskā vidē;
 • profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas (arī ACCA);
 • mūsdienīgu biroja vidi, kā arī dinamisku un draudzīgu darba atmosfēru;
 • lieliskus, kompetentus kolēģus;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un priekšrocību kopumu (veselības apdrošināšanu, sportu, apmācības u.c.).

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Sabīni Jurevicu:
  Tālrunis: +371 26512277
  E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/finansu-kontrolieris-e/20313&NoButtons=true&popup=1