draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.09.2019  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks IT ārpakalpojumu un konsultāciju uzņēmums ar vairāk kā 100 000 darbiniekiem visā pasaulē, kas Ziemeļvalstu reģionā fokusējas uz IT ārpakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem finanšu un banku sektorā.

  Lai apkalpotu IT infrastruktūru un sekmētu modernu IT risinājumu izstrādi un ieviešanu vienai no lielākajām bankām Latvijā, uzņēmums aicina darbā


  BIZNESA ANALĪTIĶI / SISTĒMU ANALĪTIĶI

  Šī ir iespēja piedalīties un sniegt savu ieguldījumu vienā no lielākajiem pārmaiņu procesiem banku sektorā un piedzīvot jaunākās paaudzes banku sistēmu izstrādi un ieviešanu.

  Darba apraksts:

   Šajā amatā analītiķis ir daļēji neatkarīgs darbinieks, kas apraksta prasības, analizē un, ja iespējams, uzstāda sistēmas ziņojumus, datu apstrādes (ETL) procedūras, datu integrācijas. Viņš (-a) apmāca un konsultē mazāk pieredzējušos kolēģus tehniskajos un funkcionālajos jautājumos, kas attiecas uz sistēmu funkcionalitāti.

  Galvenie darba pienākumi:

   • IT sistēmu funkcionālā analīze atbilstoši uzņēmumu prasībām;
   • IT sistēmu funkcionalitātes uzstādīšana, ja to ļauj tehniskās prasmes;
   • programmētāju, arhitektu, citu darbinieku konsultēšana funkcionālajos jautājumos un sistēmu darbības jomā;
   • sadarbība ar iesaistītajām pusēm un IT kolēģiem funkcionālo prasību aprakstos;
   • piegādātāju konsultēšana par IT sistēmu funkcionālajiem parametriem;
   • mazāk pieredzējušo kolēģu konsultēšana un apmācība;
   • dokumentācijas sagatavošana.

  Profesionālās kompetences:

   • pieredze darbā ar SQL profesionālā līmenī;
   • vismaz 1-2 gadu pieredze biznesa analītiķa vai sistēmu analītiķa amatā;
   • darba pieredze IT sistēmu prasību apkopošanā un dokumentu sagatavošanā;
   • vēlama pieredze darbā ar banku vai finanšu produktiem;
   • vēlama projektu vadības metodoloģiju pārzināšana - Waterfall un/vai Agile;
   • grāmatvedības procesu izpratne būs Jūsu priekšrocība;
   • ļoti labas saziņas prasmes angļu valodā.


  Plānotais atalgojums: robežās no EUR 2500 – 3850 bruto, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.

  Sākotnējā darba līguma ilgums: 3-4 mēneši (līdz 2019. gada beigām) ar iespēju pagarināt darba līgumu uz ilgāku termiņu.

  Darba uzsākšana: septembrī/oktobrī (pēc iespējas ātrāk).

  Darba vieta: bankas birojā Rīgā.

  Sazinieties ar mums, sūtot savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!
  Konfidencialitāte garantēta.

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/biznesa-analitikis-e-sistemu-analitikis-e/21013&NoButtons=true&popup=1