draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.10.2019  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks IT ārpakalpojumu un konsultāciju uzņēmums ar vairāk kā 100 000 darbiniekiem visā pasaulē, kas Ziemeļvalstu reģionā fokusējas uz IT ārpakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem finanšu un banku sektorā.

  Lai apkalpotu IT infrastruktūru un sekmētu modernu IT risinājumu izstrādi un ieviešanu vienai no lielākajām bankām Latvijā, uzņēmums aicina darbā


  BIZNESA ANALĪTIĶI (AKTĪVU KVALITĀTES PĀRSKATI)

  Amata uzdevums ir piedalīties ECB aktīvu kvalitātes pārskata izstrādē, kas sastāv no:
  - aktīvu kvalitātes pārskata (AQR) – lai sekmētu bankas riska darījumu pārredzamību, ieskaitot aktīvu atbilstību, nodrošinājuma novērtējumu un ar to saistītos noteikumus;
  - stresa testēšanas – lai pārbaudītu bankas bilanču noturību, to darot ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI).

  Biznesa analītiķim jāsniedz palīdzība izpratnē par to, kāda informācija tiek glabāta serveros, vai informācija ir aktuāla un kāda ir datu kvalitāte (sadarbībā ar datu pārvaldniekiem). Analītiķim jābūt izpratnei par datu bāzēm, par to, kur un kā dati tiek apstrādāti, un jāspēj izvērtēt kvalitatīvās prasības, kā arī ECB noteiktās tiesību aktu prasības. Šai personai jau ir jābūt izpratnei par banku nozares terminoloģiju, pamatizpratnei par kredītrisku un to, kā šis risks tiek mērīts, kā arī pieredzei atskaišu izstrādāšanā.

  Galvenie pienākumi:

   • izstrādāt un rakstīt datu vaicājumus, lai iegūtu kredītu datus no dažādām sistēmām un veiktu analīzi atbilstoši ECB un biznesa prasībām;
   • sniegt atbalstu portfeļa kredītriska uzraudzībā, analizējot kredītriska pārvaldības rādītājus;
   • stingri ievērot atbilstības un operatīvā riska kontroli, saskaņā ar uzņēmuma politiku un normatīvo aktu standartiem;
   • formulēt AQR testēšanu un palīdz to īstenošanā.

  Nepieciešamā kvalifikācija:

   • nosvērtība;
   • spēja sazināties skaidri un brīvi ar dažādām ieinteresētajām pusēm;
   • spēja veidot kopīgu problēmu izpratni un noteikt iespējamu risinājumu;
   • spēja strādāt straujā vidē ar daudzfunkcionālu projekta darba grupu;
   • pašorganizēšanas spēja, līdzsvarotība, spēja izrādīt iniciatīvu;
   • orientācija uz detaļām;
   • prasme izmantot Atlassian produktus tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • bankas terminoloģijas pārzināšana;
   • pieredze kredītrisku vai aktīvu pārvaldības risku/vērtēšanā;
   • pieredze atskaišu izstrādē;
   • ļoti labas saziņas prasmes angļu valodā.

  Nepieciešamās IT prasmes:

   • spēja bez grūtībām orientēties dažādās datu bāzes;
   • spēja izvērtēt datu kvalitāti;
   • zināšanas SQL jomā (JOIN, SUBQUERY, CASE);
   • zināšanas par datu bāzēm (Oracle, MSSQL, PostgreSQL);
   • zināšanas par datu noliktavu (DWH) tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Plānotais atalgojums: robežās no EUR 2500 – 3850 bruto, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.

  Sākotnējā darba līguma ilgums: 6 mēneši, ar iespēju pagarināt darba līgumu uz ilgāku termiņu.

  Darba uzsākšana: oktobrī/novembrī (pēc iespējas ātrāk).

  Darba vieta: bankas birojā Rīgā.

  Sazinieties ar mums, sūtot savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!
  Konfidencialitāte garantēta.

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/biznesa-analitikis-e-(aktivu-kvalitates-parskati)/21050&NoButtons=true&popup=1