draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.03.2018
Founded in 1990, WorkingDay Latvia client is a leading global provider of IT, BPS and Consulting Services and it focuses on key industries such as banking, financial services, capital market, healthcare, insurance, travel, transportation, logistics, manufacturing and consumer services.

The company has a well-established global delivery model armed with proven proprietary tools and methodologies, skilled human capital and SEI CMMI-Level 5 certification.

Due to expansion, they are looking for a knowledgeable Service Desk Support Specialist (L1 – level one) to join the Riga office. Your main tasks will be to manage lifecycle of incidents and service requests and provide 1st Line support for all IT systems in the area of responsibility.


SERVICE DESK IT SUPPORT SPECIALIST (L1 – level one)


Main responsibilities within team:
 • Provide timely 1st Line support for all the IT Systems in area of responsibility;
 • Logging, categorizing and prioritizing of all incidents and service requests;
 • 1st Line investigation, diagnosis and resolution of all incoming incidents and service requests;
 • Managing lifecycle of incidents and service requests, escalating as appropriate;
 • Keeping users informed on the status of incidents and service requests;
 • Closing incidents and service requests, when appropriate.


  Required technical skills and qualifications:
 • BA in IT is preferable, but students may also apply;
 • Very active (Self-starter and highly motivated) and energetic personality, eager to learn new skills;
 • Interested in IT technologies and commitment to continuous learning;
 • Good communication skills;
 • Experience with IT Support or similar Service Desk environment;
 • Ability to prioritize work, based on different situations;
 • Good knowledge of Windows system and Microsoft products;
 • Knowledge in Active Directory and Group Policy would be an advantage;
 • Knowledge about ITIL concept is preferable;
 • Proficiency in English.


  Company offers:
 • 2 weeks technical training for the current position;
 • Personal and professional development opportunities in a growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • Global experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Company events and other activities.

  Interested?

  If the position has caught your attention and you wish to apply, please, send your CV to Eva Andža as soon as possible!
  E-mail: eva.andza@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautiski vadošais IT, biznesa procesu servisu (BPS) un IT konsultāciju pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmums dibināts 1990.gadā un pašlaik darbojas tādās nozarēs kā banku un finanšu pakalpojumi, finanšu tirgi, veselības aprūpe, apdrošināšana, ceļojumi, transports, loģistika, ražošana un klientu apkalpošana.

  Uzņēmumam ir veiksmīgi izveidota starptautiskā klientu apkalpošanas sistēma, kuras pamatā ir pārbaudītas un patentētas tehnoloģijas, un metodoloģijas, augsti kvalificēti cilvēku resursi un SEI CMMI- 5 līmeņa sertifikācija.

  Sakarā ar paplašināšanos, uzņēmums meklē zinošu servisa apkalpošanas centra speciālistu (L1 - 1. līmenis) darbam Rīgas birojā. Jūsu galvenais uzdevums būs konsultēt lietotājus un risināt ar IT sistēmu saistītas problēmas savas kompetences ietvaros.


  APKALPOŠANAS CENTRA IT ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E (L1 – pirmais līmenis)


  Darba pienākumi:
 • Nodrošināt sākotnējo atbalsta sniegšanu par visām kompetencē ietilpstošajām IT sistēmām;
 • Saņemt, reģistrēt un klasificēt lietotāju ienākošās sūdzības;
 • Visu ienākošo problēmu sākotnējā apsekošana, diagnostika un slēgšana;
 • Ienākošo problēmu pieteikumu un servisa pieprasījumu pilna cikla vadība;
 • Regulāri informēt sistēmas lietotājus par pieteiktās problēmas risinājuma statusu;
 • Slēgt lietotāju iesniegtās sūdzības un problēmu pieteikumus sistēmā, kad aktuālais jautājums atrisināts.


  Prasības kandidātam/-ei:
 • Vēlams bakalaura grāds IT zinātnē. Pēdējā kursa studenti ir aicināti pieteikties;
 • Interese par IT tehnoloģijām un vēlme mācīties un apgūt jaunas zināšanas;
 • Augsta pašmotivācija;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Pieredze IT vai cita veida biznesa vadības sistēmas atbalsta sniegšanā;
 • Spēja noteikt prioritātes atkarībā no apstākļiem;
 • Labas zināšanas par Windows sistēmu un Microsoft produktiem;
 • Priekšzināšanas par Active Directory and Group Policy tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Vēlama izpratne par ITIL koncepciju;
 • Labas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • 2 nedēļu tehnisko apmācību;
 • Personīgās un profesionālās attīstības iespējas augošajā uzņēmumā;
 • Interesantu darbu vienā no nozares vadošajiem uzņēmumiem;
 • Starptautisku pieredzi;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un bonusu sistēmu;
 • Sociālās garantijas;
 • Uzņēmuma organizētus pasākumus un citas aktivitātes.

  Esat ieinteresēts?

  Ja esam Jūs ieinteresējuši un vēlaties pieteikties, lūdzu, sūtiet savu CV pēc iespējas ātrāk Evai Andžai!
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/apkalposanas-centra-it-atbalsta-specialists-e/20185&NoButtons=true&popup=1