draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.03.2018
WorkingDay Latvia client – International IT company who is a leading global technology provider specializing in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

There are a leading engineering team in Latvia office, which is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

Company invites to join their team In Latvia competent and ambitious


ANDROID MOBILE APPLICATION DEVELOPER


Required Experience:
 • At least 3 year solid Android mobile application development experience (IOS optional, beneficial);
 • Have written and published mobile applications to the application store(s);
 • Knowledge and understanding of the latest trends and technologies in mobile market;
 • Good understanding of Object-Oriented principles;
 • Good knowledge of English, Latvian and Russian;
 • Good communication skills.


  Roles and Responsibilities:
 • Develop and implement end-to-end mobile solutions: Assess company and client requirements. Propose application solution that will include the mobile feature requirements while incorporating optimal User Experience as well as UI design;
 • Efficient turnaround and output of mobile applications using best practices for the platform;
 • Monitor and track the latest development and direction of mobile platforms;
 • Ensure that the technical implementation meets the system requirements;
 • Work closely with the Team Leader and Product owner on architectural decisions required;
 • Documenting the design, architecture and rules implemented.


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations;
 • To be part of our business growth and to work with international projects;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office location: Riga.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients – starptautisks IT uzņēmums ir vadošais globālais tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas mobilo resursu pārvaldībā. Uzņēmums darbojas arī apdrošināšanas jomā, nodrošinot tirgū vadošos uz lietojumu balstītus apdrošināšanas risinājumus.

  Latvijas birojā strādājošā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

  Uzņēmuma Latvijas komandai tiek aicināts/-a pievienoties kompetents/-a un mērķtiecīgs/-a


  ANDROID MOBILO APLIKĀCIJU PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Nepieciešamā pieredze:
 • Pārliecinoša vismaz 3 gadu pieredze Android mobilo aplikāciju izstrādē (IOS tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Uzrakstītas un publicētas mobilās aplikācijas aplikāciju veikalam (-iem);
 • Zināšanas un izpratne par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām mobilajā tirgū;
 • Laba izpratne par objektorientēto (Object-Oriented) principiem;
 • Labas angļu, latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Labas komunikācijas prasmes.


  Darba pienākumi un atbildības sfēras:
 • Izstrādāt un ieviest end-to-end mobilos risinājumus (end-to-end mobile solutions): novērtēt uzņēmumu un klientu prasības; ieteikt aplikāciju risinājumus ar vajadzīgajām mobilajām funkcijām, vienlaikus piedāvājot optimālu lietotāja (User Experience) pieredzi, kā arī lietotāja saskarnes (UI) dizainu;
 • Nodrošināt mobilo aplikāciju efektīvu maiņu un sniegumu, izmantojot platformai piemērotākās labākās prakses;
 • Pārraudzīt un sekot līdzi mobilo platformu jaunākajām izstrādēm un tendencēm;
 • Nodrošināt tehniskās ieviešanas atbilstību sistēmas prasībām;
 • Cieši sadarboties ar komandas vadītāju un produktu īpašnieku nepieciešamo lēmumu pieņemšanā par arhitektūras risinājumiem;
 • Dokumentēt ieviesto dizainu, arhitektūru un noteikumus.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu, kopā ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu; starptautisko komandu, kas izvietota dažādās pasaules vietās;
 • Būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes;
 • Sevis pilnveidošanas iespējas un patīkamu darba vidi;
 • Biroja atrašanās vieta: Rīga.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/android-mobilo-aplikaciju-programmetajs-a/20176&NoButtons=true&popup=1