draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.03.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.


SENIOR REPORTING EXPERT (IFRS)We are now looking for a Senior Reporting Expert to join their finance team based in Riga.

About the position / responsibilities:
 • Lead complex projects to research appropriate IFRS and Statutory accounting treatment and prepare documentation to support conclusions;
 • Work independently on a broad range of business critical projects to propose best solution from local GAAP or IFRS perspective;
 • As the Senior Reporting Expert, you will be responsible for determining accounting requirements for new products' software development;
 • Evaluate, improve and document the Company’s accounting policies and procedures for key processes across the global organization;
 • Prepare and monitor goodwill and intangibles' valuations related impairment testing.


  Skills and experience required:
 • University degree in Accounting or Finance
 • Strong knowledge of IFRS accounting principles and accounting issues
 • Experience in Big4 Audit position, Senior Accountant, Financial Reporting Consultant
 • Accurate, independent, organized and efficient personality, proactive solution seeker;
 • Good communication, negotiation and problem solving skills;
 • Good computer skills (MS Office);
 • Excellent written and oral communication skills in English and in Latvian (preferred).


  Why join us:
 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Eva Andža:

  E-mail: eva.andza@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.


  VECĀKO PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS EKSPERTU/-I (STARPTAUTISKIE FINANŠU STANDARTI IFRS)


  Meklējam vecāko pārskatu sagatavošanas ekspertu darbam mūsu finanšu komandā Rīgā.

  Par amatu/darba pienākumiem:
 • Vadīt sarežģītus projektus atbilstošu IRFS izpētei un likumā noteiktās grāmatvedības operācijās un sagatavot slēdzienus pamatojošus dokumentus;
 • Patstāvīgi strādāt ar daudziem dažādiem uzņēmējdarbībai izšķiroši svarīgiem projektiem, lai ieteiktu labāko risinājumu no vietējo GAAP vai IFRS viedokļa;
 • Kā vecākais pārskatu sagatavošanas eksperts Jūs būsiet atbildīgs par grāmatvedības prasību noteikšanu jauno produktu programmatūras izstrādei;
 • Vērtēt, uzlabot un dokumentēt Uzņēmuma grāmatvedības politikas un procedūras attiecībā uz galvenajiem procesiem visā globālajā organizācijā;
 • Sagatavot un pārraudzīt ar nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu vērtējumiem saistīto traucējumu testēšanu.


  Nepieciešamās prasmes un pieredze:
 • Augstākā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • Izcilas zināšanas par IFRS grāmatvedības principiem un grāmatvedības jautājumiem;
 • Pieredze darbā kādā „Lielā četrinieka” revīzijas uzņēmumiem, vecākā grāmatveža vai finanšu pārskatu konsultanta amatā;
 • Precīza, neatkarīga, organizēta un efektīva personība, proaktīvs risinājumu meklētājs;
 • Labas komunikācijas, pārrunu vešanas un problēmu risināšanas prasmes;
 • Labas datorprasmes (MS Office);
 • Izcilas angļu un latviešu (ieteicams) valodas zināšanas runā un rakstos.


  Kāpēc pievienoties mums:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Evai Andžai!

  E-pasts: eva.andza@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/vecakais-a-parskatu-sagatavosanas-eksperts-e-(ifrs)/20206&NoButtons=true&popup=1