draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 04.03.2020
  A client of WorkingDay Latvia – international company representative office in Latvia, which sells well known construction material brands is looking for a dynamic and ambitious:

  SALES MANAGER

  who will be responsible for successful cooperation with biggest construction material retail chains and key distributors.

  Main tasks:

   • Coordinate sales in construction material retail chains (Depo, K Senukai, Kurši, Optimera and others)
   • Conclude annual agreements with clients
   • Prepare sales action plans
   • Organize product campaigns (directly or via distributors), control them and analyse the outcome
   • Organize product trainings
   • Coordinate work of sales representatives

  Requirements:

   • Experience in similar role related to construction materials wholesale and/or FMCG sector
   • Very good sales skills – result orientation, able to close the deals, persuasion and impact skills, high energy level
   • Self-confident and organized
   • Computer knowledge, especially with Excel
   • B category driver licence
   • Higher education
   • Very good level in English and Latvian, Russian not a must but good to have

  The company offers:

   • Dynamic work in a well known, large international company
   • Personal development and career opportunities internationally
   • Modern office in Teika and international work environment
   • Support from colleagues and direct manager abroad
   • Salary in the range of EUR 2500-2800 gross
   • Company car and health insurance

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients - starptautiska uzņēmuma pārstāvnniecība Latvijā, kas nodarbojas ar labi zināmu būvmateriālu zīmolu vairumtirdzniecību, aicina darbā dinamisku un ambiciozu:

  TIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJU,

  kurš/-a būtu atbildīgs/-a par veiksmīgu sadarbību ar lielākajiem būvmateriālu mazumtirdzniecības tīkliem un galvenajiem izplatītājiem.

  Galvenie darba pienākumi:

   • koordinēt tirdzniecību būvmateriālu mazumtirdzniecības tīklos (Depo, K Senukai, Kurši, Optimera u.c.);
   • noslēgt gada līgumus ar klientiem;
   • sagatavot pārdošanas rīcības plānus;
   • organizēt produktu kampaņas (tieši vai ar izplatītāju starpniecību), sekot līdzi kampaņu norisei un analizēt rezultātus;
   • organizēt produktu apmācības;
   • koordinēt tirdzniecības pārstāju darbu.

  Prasības:

   • pieredze līdzīgā amatā saistībā ar būvmateriālu tirdzniecību, un/vai plaša patēriņa preču tirdzniecību (FMCG);
   • ļoti labas pārdošanas prasmes – orientēšanās uz rezultātu, spēja noslēgt darījumus, prasme pārliecināt un ietekmēt, augsts enerģijas līmenis;
   • pašpārliecība un organizētība;
   • datorlietošanas prasmes, īpaši darbā ar Excel;
   • B kategorijas autovadītāja apliecība;
   • augstākā izglītība;
   • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (krievu valodas zināšanas nav obligātas, būtu ieteicamas).

  Uzņēmums piedāvā:

   • dinamisks darbs labi zināmā, lielā starptautiskā uzņēmumā;
   • personīgās izaugsmes un karjeras iespējas starptautiskā līmenī;
   • moderns birojs Teikā un starptautiska darba vide;
   • atbalsts no kolēģiem un tiešā vadītāja (ārpus Latvijas);
   • atalgojums robežās no EUR 2500-2800 bruto;
   • Darba auto un veselības apdrošināšana.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-buvmaterialu-uznemums/tirdzniecibas-vaditajs-a/21269&NoButtons=true&popup=1