draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 03.01.2020  A client of WorkingDay Latvia - an international group of companies is looking for a

  CFO / BUSINESS CONTROLLER

  to join their team. CFO / Group Business controller will participate in the strategic development of operational, financial and investment activities of Latvian companies, ensuring profitable business activities.

  Key features:

   • Identifying business opportunities and driving business development
   • Team and process management according to industry standards, corporate policy and internal control system
   • Business units' operations, accounting and tax compliance with regulatory requirements and internal accounting rules, the Company's resources usage in accordance with plans
   • Independent, impartial persuasion and consulting activities, identifying opportunities tailored to corporate strategies for improving management control, value-added, organizational performance and goals
   • Management and analysis of data maintenance according to a unified accounting system

  Your responsibilities:

   • To manage and control the accounting, budgeting and forecasting activities of the group companies, ensuring the completeness, accuracy and timeliness of financial and other information provided
   • Collect monthly results, interpret them and provide recommendations for future actions. Carry out, together with the management of the group of companies an analysis of the monthly reports, including investments and the evaluation of accounts receivable
   • To be knowledgeable and able to ensure the completeness of the company's financial information and compliance with Latvian legislation and reporting standards. This includes the responsibility for managing all legal, audit and tax matters within the group companies
   • Express, implement and maintain Group policies, processes and systems, ensuring the accuracy and completeness of operational KPIs and financial results
   • Manage and coordinate business activities through effective communication
   • Ensure that Group companies comply with all IMA (Institute of Management Accountants) contractual obligations.

  You must have:

   • At least 3 years’ experience as Financial Controller or Manager in an international company
   • Excellent communication and negotiation skills
   • Ability to influence and create relationships with various stakeholders
   • Experience in Project Management and Change Management
   • Excellent English and Latvian language skills
   • Knowledge of international accounting principles (IMA standards)

  We offer:

   • Working in a world-class company
   • Development opportunities in international environment
   • Benefit package
   • Opportunity to plan your working time flexible
   • Office near Riga city centre
   • Renumeration depending on competences and previous experience in range EUR 4000 – 5000 Gross monthly.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients - starptautiska uzņēmumu grupa aicina pievienoties vadības komandai

  FINANŠU VADĪTĀJU / GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI,

  kurš/-a piedalīsies Latvijas uzņēmumu operatīvās, finanšu un investīciju darbības stratēģiskajā attīstībā, nodrošinot saimnieciskās darbības rentabilitāti.

  Galvenās atbildības jomas:

   • uzņēmuma attīstības iespēju identificēšana un biznesa attīstības virzīšana;
   • komandas un procesu vadība atbilstoši nozares standartiem, korporatīvajai politikai un iekšējās kontroles sistēmai;
   • uzņēmējdarbības atbilstība grāmatvedības un nodokļu normatīvajām prasībām un uzņēmuma resursu efektīva izmantošana atbilstoši plāniem;
   • konsultācijas vadībai uzņēmuma stratēģijas īstenošanā un biznesa snieguma uzlabošanā;
   • datu pārvaldība un analīze saskaņā ar vienotu grāmatvedības sistēmu.

  Jūsu pienākumi:

   • pārvaldīt un kontrolēt grupas uzņēmumu grāmatvedību, budžeta veidošanu un prognozēšanu;
   • apkopot mēneša rezultātus, interpretēt tos un sniegt ieteikumus turpmākai rīcībai. Kopā ar uzņēmumu grupas vadību veikt ikmēneša pārskatu analīzi, ieskaitot ieguldījumus un debitoru parādu novērtējumu.
   • nodrošināt uzņēmuma finanšu informācijas atbilstību Latvijas likumdošanai un pārskatu standartiem. Tas ietver atbildību par visu juridisko, revīzijas un nodokļu jautājumu pārvaldību grupas uzņēmumos.
   • formulēt, ieviest un uzturēt grupas politiku, procesus un sistēmas, nodrošinot galveno darbības rādītāju un finanšu rezultātu precizitāti un pilnīgumu.
   • regulāri komunicēt ar uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem, nodrošinot efektīvu pārvaldību.
   • nodrošināt grupas uzņēmumu atbilstību IMA (Institute of Management Accountants) līgumsaistībām.

  No Jums sagaidām:

   • vismaz 3 gadu pieredzi finanšu kontroliera vai finanšu vadītāja amatā starptautiskā uzņēmumā;
   • teicamas komunikācijas un pārrunu vadīšanas prasmes;
   • veiksmīgu pieredzi, veidojot attiecības ar dažādām iesaistītajām biznesa pusēm;
   • teicamas angļu valodas un latviešu valodas zināšanas;
   • projektu un pārmaiņu vadības pieredzi;
   • starptautisko grāmatvedības standartu pārzināšanu (IMA standarti).

  Uzņēmums piedāvā:

   • darbu pasaules līmeņa uzņēmumā;
   • attīstības iespējas starptautiskā vidē;
   • papildus labumus;
   • iespēju elastīgi plānot savu darba laiku;
   • biroju netālu no Rīgas centra;
   • atalgojumu EUR 4000 - 5000 apmērā atkarībā no kompetencēm un iepriekšējās pieredzes.

  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautiska-uznemumu-grupa/cfo-business-controller-biznesa-kontrolieris-e/21160&NoButtons=true&popup=1