draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.03.2020  WorkingDay Latvia klients – lielas starptautiskas kompānijas pārstāvniecība, kas ir viena no pasaules vadošajām kompānijām plaša patēriņa produktu tirgū.

  Lai nodrošinātu veiksmīgu kompānijas darbību un attīstību, aicina pievienoties savai komandai

  KLIENTU ATTĪSTĪBAS ASISTENTU/-I

  Jūsu pienākumos ietilps:


   • sniegt atbalstu pārdošanas nodaļai pārdošanas datu analīzē;
   • uzņēmuma Biznesa plānošanas rīka administrēšana;
   • atbalsts finanšu departamentam pārskatu sagatavošanā un administrēšanā;
   • aktīva sadarbība ar klientu servisa departamentu pasūtījumu procesa uzraudzībā;
   • datu konsolidēšana pārskatiem;
   • komunikācija ar izplatītāju par produktu pieejamību un jaunu produktu ieviešanu.

  Jums būtu jābūt:

   • pēdējā kursa students vai augstākā izglītība mārketingā, biznesa vadībā, ekonomikā vai līdzīgā jomā (iespēja veikt pilnas slodzes darbu);
   • ļoti labas analītiskās prasmes;
   • ļoti labas zināšanas MS Excel programmā;
   • līdzīga praktiskā pieredze vēlama, bet nav obligāta;
   • teicamas angļu un latviešu, vēlamas krievu valodas zināšanas;
   • komunikācijas prasmes un spēja strādāt proaktīvi;
   • pozitīva un can do attieksme pret darbu nelielā komandā matricas struktūrā.

  Jums piedāvāsim:

   • iespēja strādāt atbildīgu un aktīvu darbu starptautiskā uzņēmumā;
   • teicamus kolēģus un iespēju profesionālās attīstībai un izaugsmei;
   • konkurētspējīgu un atbilstošu atalgojumu no EUR 1000 – 1200 bruto, sociālās garantijas un citus uzņēmuma labumus;
   • darba līgumu uz 12 mēnešiem, ar iespēju to pagarināt;
   • modernu biroju Rīgā Duntes ielā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inetu Mazūri:
  Tālrunis: +371 29212890
  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545


  A client of WorkingDay Latvia is a leading global consumer products company. Company sells its products in more than 200 countries and territories around the world.

  For our Riga office we are recruiting a:

  CUSTOMER DEVELOPMENT ASSISTANT

  Main responsibilities:


   • Support Customer Development team in sales & inventory analysis
   • Company Business Planning tool administration
   • Administrative support of finance department in reporting and administration
   • Active cooperation with Customer Service department monitoring ordering process
   • Data consolidation for the reporting
   • Communication with Distributor about products availability and New Product launches.

  Job Requirements:

   • Student of last years of marketing, management, economics or similar (able to work full time) or freshly graduate
   • High analytical skills
   • Very good knowledge of Excel, able to work and understand easily numbers
   • Similar experience will be considered as an advantage
   • Fluent in English and Latvian, Russian will be considered as an advantage
   • Communication skills and pro-activity
   • Positive and can-do attitude to work in a small team within a matrix structure.

  The company offers:

   • Challenging and dynamic work in an international environment
   • Excellent colleagues and the opportunity to develop own professional knowledge
   • Competitive and attractive salary from 1000 – 1200 gross depend on your qualification and background, social services and other company benefits
   • Job contract for 12 months, with possibility to prolong it
   • Modern office in Riga on Duntes street.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ineta Mazūre:
  Phone: +371 29212890
  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautiska-kompanija/klientu-attistibas-asistents-e/21279&NoButtons=true&popup=1