draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 25.06.2020
  A client of WorkingDay Latvia – an international company, that is a leading global technology provider, specializing in payment solution services and financial services for financial institutions. Company employs more than 10'000 people worldwide.

  Company invites you to join a Shared Service Center team based in Baltics:

  CUSTOMER ORDER DATA SPECIALIST


  Your main tasks will be:


   • Validating issued Purchase Request Forms (i.e. checking correctness of Vendor, amount, documentation etc.)
   • Transferring approved Purchase Request Forms into the system (SAP tool)
   • Maintaining Purchase Request Forms (i.e. status updates, populating parameters, archiving etc.)
   • Supplier list update in Purchase Request Form
   • Creating requested reports
   • Providing solutions for issues/queries related to P2P process
   • Coordinating and answering to all requests in a constructive way via Skype and mail
   • Support and cooperating with relevant country Finance Teams and Buyers.

  This role is meant for you, if you have:

   • Finance/Accounting related higher education will be considered as advantage
   • Willingness and pleasure to help to solve issues in the ordering process
   • Knowledge of MS Office and Experience with the data management system is desirable
   • Accuracy, passion
   • Ability to work in an international community
   • Assertiveness, diplomacy, clarity
   • Very good oral and written knowledge in English
   • Other language skills will be additional value (German and French).

  Company will be happy to provide you with:

   • Competitive salary in the range of EUR 900 - 1200 gross, depending on your qualification and background
   • Bonus system
   • Work in an international global company
   • Challenging opportunities and professional development
   • Dynamic and professional team
   • Office location: Riga.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients – starptautiska kompānija, kas ir vadošā globālo tehnoloģiju nodrošinātāja, specializējoties maksājumu risinājumos un finanšu pakalpojumos finanšu institūcijām. Kompānija nodarbina vairāk nekā 10 000 darbinieku visā pasaulē.

  Kompānija aicina pievienoties Baltijas servisa centra komandai

  KLIENTU PASŪTĪJUMU DATU SPECIĀLISTUS/-ES


  Jūsu galvenie uzdevumi būs:

   • validēt pasūtījumu pieprasījuma formas (t.i. veikt piegādātāja, summas, dokumentācijas pārbaudi);
   • ievadīt apstiprinātu pasūtījuma pieprasījuma formas SAP sistēmā;
   • uzturēt pasūtījuma pieprasījuma formas (t.i. veikt statusa atjauninājumus, aizpildīt parametrus, arhivēt utt.);
   • atjaunināt piegādātāju sarakstu pasūtījumu pieprasījuma formā;
   • sagatavot nepieciešamās atskaites;
   • piedāvāt pasūtījumu procesa problēmsituāciju risinājumus;
   • koordinēt un konstruktīvi atbildēt uz pieprasījumiem, izmantojot Skype un e-pastu;
   • sniegt atbalstu un sadarboties ar attiecīgo valstu finanšu komandām un pasūtītājiem.

  Šis darbs Jums ir piemērots, ja Jums ir:

   • augstākā izglītība finanšu / grāmatvedības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • gatavība un vēlme palīdzēt risināt pasūtījuma procesa jautājumus;
   • MS Office prasmes, vēlama pieredze darbā ar datu pārvaldības sistēmu;
   • precizitāte, aizrautība;
   • spēja strādāt starptautiskā vidē;
   • pašpārliecība un diplomātija;
   • ļoti labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
   • citu valodu prasmes tiks uzskatītas par papildus vērtību (piem., vācu, franču).

  Mēs priecāsimies piedāvāt:

   • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 900 - 1200 bruto atbilstoši Jūsu kvalifikācijai un pieredzei;
   • bonusu sistēmu;
   • darbu globālā kompānijā;
   • daudzveidīgas izaugsmes iespējas un profesionālo attīstību;
   • dinamisku un profesionālu komandu;
   • darba vietu Rīgas birojā.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts:inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautiska-kompanija/customer-order-data-specialist-klientu-pasutijumu-datu-specialists-e/21373&NoButtons=true&popup=1