draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.06.2020  WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Spectra Planet ir labi pazīstamas Kanādas kompānijas Paradox Security Systems oficiālais pārstāvis NVS un Baltijas valstīs, kas ražo augstas kvalitātes apsardzes, ugunsdrošības un integrētās sistēmas ar pieejamības kontroli, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

  Uzņēmumam attīstoties, Rīgas filiāle aicina savai nelielajai komandai pievienoties aktīvu un mērķtiecīgu:

  TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
  darbam ar drošības sistēmas produktiem


  Jūsu darba uzdevumos ietilps:

   • veidot un uzturēt veiksmīgu sadarbību ar uzņēmuma klientiem;
   • aktīvi piesaistīt jaunus klientus un virzīt produktus tirgū;
   • piedāvāt un konsultēt klientus par atbilstošāko risinājumu;
   • veikt cenu aprēķinus, sagatavot piedāvājumus un slēgt līgumus.

  Prasības veiksmīgam kandidātam/-ei:

   • pieredze pārdošanā B2B sektorā darbā ar tehniskiem produktiem;
   • veiksmīga pieredze jaunu klientu piesaistē;
   • augstākā vai profesionālā izglītība, vēlams tehniskā jomā;
   • patstāvība, mērķtiecība un orientācija uz rezultātu;
   • teicamas saskarsmes un pārrunu vešanas prasmes;
   • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
   • labas iemaņas darbā ar datoru.

  Jūsu ieguvumi:

   • izaicinošs un dinamisks darba iespējas, pārstāvot augstas kvalitātes produktus;
   • profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;
   • Jūsu pieredzei atbilstošu pamatatalgojumu no EUR 1300-1500 bruto apmērā atkarīgu no Jūsu darba pieredzes un bonusu sistēma atbilstoša Jūsu darba rezultātiem;
   • darbam nepieciešamo nodrošinājumu;
   • darba vieta Rīgā, Dzelzavas ielā 120G;
   • darba laiks darbdienās no pl.9.00- 18.00.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545

  A client of WorkingDay Latvia – company Spectra Planet is an official representative of the well-known Canadian company Paradox Security Systems in the Baltic and CIS countries, who produces a high quality security, fire safety and integrated systems with access control using the latest technologies.

  As the company develops, company’s branch in Riga invites to join dynamic and purposeful:

  SALES MANAGER
  work with security system products


  Your responsibilities and duties:

   • Create and maintain successful cooperation with the company's customers
   • Active search and build relationships with the new customers and product promotion in the market
   • Offer and advise clients on the most appropriate solutions
   • Perform price calculations, prepare offers and enter into contracts.

  Requirements for successful candidate:

   • Has work experience in sales in the field of B2B sector with technical products
   • Successful experience in attracting new customers
   • Higher or professional education, preferably in technical field
   • Independence, purposefulness and result oriented
   • Excellent communication and negotiation skills
   • Good Latvian and Russian language skills
   • Good PC skills.

  Your benefits:

   • Challenging and dynamic job opportunity in representing a high quality products
   • Professional and personal development
   • Competitive salary from EUR 1300 – 1500 gross, depending on your experience and qualification, and attractive bonus program, depending on your performance
   • The resources and tools needed for the work
   • Work place in Riga, Dzelzavas street 120G
   • Working hours on weekdays from 9.00 to 18.00.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/spectra-planet/tirdzniecibas-parstavis-e-(darbam-ar-drosibas-sistemas-produktiem)/21375&NoButtons=true&popup=1