draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 11.06.2018
Siemens Mobility Division is the world’s leading provider of mobility solutions that enable the efficient, safe and environmentally friendly transport of people and goods – and help improve the quality of everyday life for millions of people on all continents. Driven by innovation, we develop intelligent solutions for the increasing digitalization of the transport sector. Our range of offerings includes rail vehicles, rail automation, road traffic management systems and rail electrification. Our data-driven services offer customers value-added that is unique, and not only in our industry. We call this Ingenuity for Life.

Siemens is looking for a new team member in challenging and future-oriented position

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

What are your responsibilities?
 • Design cloud-based industrial IoT solution architectures and applications
 • Create working prototypes of target applications using related and required software technologies ( i.e. Node.js, Angular.js, HTML5, JavaScript, RESTful interfaces, PostreSQL, etc. )
 • Use IoT and Fieldbus protocols (HTTP, HTTPS,MQTT, AMQP, OPC UA, Profinet, Profibus, Modbus, BACNet, KNX) to connect industrial devices to cloud systems
 • Work with partners and customers to create the highest quality and cost-effective solutions
 • Test the proof of concepts and configurations together with engineering teams and customers
 • Drive the software production process; own given features beginning to end, from mockups & design documents to acceptance testing and deployment
 • Be a part of Software development activities (Coding, unit testing and integration; Participating in review process; Taking part in the complete product life-cycle)

  What do you need to qualify for this job?
 • Education in Computer Science or in related areas
 • Very good command of English (Russian, German considered as advantage)
 • Experience in designing, engineering and implementation of software applications and solutions for industries
 • Proven skills and experience in latest cloud-based application development technologies (i.e. Angular.js, Javascript, TypeScript, HTML5, CSS3 )
 • Hands-on experience in developing software applications for cloud and IoT platforms (AWS, Google Cloud, MS Azure or IBM Bluemix etc. )
 • Experience in developing responsive UI applications for web and mobile platforms
 • Experience in integrating back-end web services using REST APIs
 • Strong problem solving and analytical skills

  What we offer?
 • Competitive salary and benefits
 • Work on the large industrial IoT projects for the customers around Europe
 • Comprehensive training in Siemens
 • Access to newest IT technology and global experts for consultancy
 • Interesting and challenging career path within Siemens

  To apply, please send your CV and motivation letter in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Siemens Mobility ir pasaules līderis efektīvu, drošu un videi draudzīgu infrastruktūras sistēmu izstrādē, piedāvājot produktus un risinājumus dzelzceļu satiksmes automatizācijai, vadībai un elektrifikācijai. Šodien transporta sektoru būtiski ietekmē digitalizācija, tāpēc Siemens inovatīvā pieeja, izstrādājot un ieviešot inteliģentus risinājumus pasažieru un kravu pārvadājumiem, uzlabo dzīves kvalitāti miljoniem cilvēku visā pasaulē.

  Siemens aicina pievienoties

  VECĀKO PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERI

  Kādi būs Jūsu darba pienākumi?
 • Projektēt mākoņrisinājumā balstītu industriālu IoT risinājumu arhitektūru un aplikācijas
 • Radīt darba prototipus mērķa aplikācijām, izmantojot saistītās un nepieciešamās programmatūras tehnoloģijas (t.i., Node.js, Angular.js, HTML5, JavaScript, RESTful interfeisi, PostreSQL u.c.)
 • Izmantot IoT un Fieldbus protokolus (HTTP, HTTPS,MQTT, AMQP, OPC UA, Profinet, Profibus, Modbus, BACNet, KNX) industriālo ierīču savienošanai ar mākoņrisinājumiem
 • Sadarboties ar partneriem un klientiem, lai radītu rentablus augstākās kvalitātes risinājumus
 • Kopā ar inženieru komandām un klientiem testēt risinājumu iespējamību un konfigurācijas
 • Virzīt programmatūras izstrādes procesu; pārzināt noteiktas funkcijas, sākot ar maketiem un projekta dokumentiem līdz pieņemšanas pārbaudēm un ieviešanai
 • Piedalīties programmatūras izstrādes aktivitātēs (kodēšanā, vienību testēšanā un integrēšanā; piedalīties izskatīšanas procesā un pilnīgā produktu dzīves ciklā)

  Kādas ir šim darbam nepieciešamās kvalifikācijas?
 • Izglītība datorzinātnēs vai citā saistītā jomā
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (krievu, vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
 • Pieredze lietojumprogrammu un programmatūras risinājumu projektēšanā, vadībā un ieviešanā industrijās
 • Pārbaudītas prasmes un pieredze jaunākajās uz mākoņrisinājumu balstīto lietotņu izstrādes tehnoloģijās (t.i., Angular.js, Javascript, TypeScript, HTML5, CSS3)
 • Praktiska pieredze lietojumprogrammu izstrādē mākoņrisinājumu un IoT platformām (AWS, Google Cloud, MS Azure or IBM Bluemix u.c. )
 • Pieredze viegli uztveramu lietotņu interfeisu izstrādē tīmeklim un mobilajām platformām
 • Pieredze back-end tīmekļa pakalpojumu integrēšanā, izmantojot REST APIs
 • Spēcīgas problēmrisināšanas un analītiskās prasmes

  Ko mēs piedāvājam?
 • Konkurētspējīgu atalgojumu
 • Darbu ar lieliem industriāliem IoT projektiem dažādās valstīs
 • Daudzpusīgu apmācību Siemens
 • Piekļuvi jaunākajām IT tehnoloģijām un iespēju konsultēties ar vispasaules ekspertiem
 • Izstrādāt risinājumus produktu ražotāja, nevis partneruzņēmuma vārdā
 • Interesantu un izaicinājumiem bagātu karjeru

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/siemens-mobility-division/vecakais-a-programmesanas-inzenieris-e/20354&NoButtons=true&popup=1