draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 21.10.2019  A client of WorkingDay Latvia – Scope Technology - International IT company who is a leading global technology provider specializing in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

  The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

  Company invites to join their team In Latvia competent and ambicious

  SENIOR .NET / C# DEVELOPER

  Required Experience:


   • 5+ years experience working with .NET / C# development
   • Experience in image recognition/image processing would be a bonus, but anyone with the ability to obtain that skill “quickly enough” will be considered
   • Very good SQL Server knowledge and SQL query writing abilities
   • Solid understanding of Object-Oriented principals
   • Worked on enterprise systems, where performance and scalability were key
   • An understanding of how complex systems integrate and affect each other
   • Good knowledge of English and Latvian
   • Good communication skills

  It will be advantage:

   • Machine learning preferably using Keras and Tensorflow
   • Computer Vision (OpenCV)
   • Machine learning algorithms for object detection, image segmentation, classification and time series analysis
   • Cloud computing platforms like Google Cloud Services and Azure
   • Docker and Kubernetes
   • Mathematical/Statistical background

  Roles and Responsibilities:

   • Research and development of core system functionality
   • Build prototypes using new technologies as required
   • Hold code reviews and give regular feedback on best practices
   • Document system architectures
   • Ensure that the technical implementation meets the system requirements
   • Take responsibility for architectural decisions made

  Company Offer:

   • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
   • To be part of our business growth and to work with international projects
   • Competitive salary depending on your qualification and background (EUR 3500 - 4600 gross)
   • Self-development and a pleasant work environment
   • Office location: Riga.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients – Scope Technology, kas ir vadošais mobilo resursu tehnoloģiju produktu risinājumos. Tā ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs auto industrijā un apdrošināšanā.

  Latvijas birojā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Latvijā kompetentu un ambiciozu

  VECĀKO .NET / C# PROGRAMMĒTĀJU

  Nepieciešamā pieredze:


   • 5+ gadu pieredze .NET / C# lietojumprogrammas programmēšanā;
   • pieredze vai zināšanas par image recognition/image processing tiks uzskatīts par priekšrocību, bet arī tiks izskatīts ikviens/-a, kuram/-ai ir spēja to apgūt pietiekami ātri;
   • ļoti labas SQL Server zināšanas un SQL vaicājuma rakstīšanas spējas;
   • zināšanas un izpratne par Object-Oriented darbības principiem;
   • zināšanas un izpratne par jaunākajām tendencēm mobilo tehnoloģiju tirgū;
   • strādāt ar uzņēmuma sistēmām, kur lielākā nozīme ir veiktspējai un mērogojamībai;
   • izpratne par komplicētu sistēmu integrāciju un savstarpējo ietekmi;
   • labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
   • labas komunikācijas prasmes.

  Par priekšrocību tiks uzskatīts:

   • Machine learning, vēlams, izmantojot Keras un Tensorflow;
   • Computer Vision (OpenCV);
   • Machine learning algoritmi objektu noteikšanai, attēlu segmentēšanai, klasifikācijai un laika rindu analīzei;
   • mākoņu skaitļošanas platformas, piemēram, Google Cloud Services un Azure;
   • Dokers un Kubernetes;
   • matemātiskās domāšanas / statistikas zināšanu pamats.

  Uzdevumi un lomas:

   • pamata sistēmas funkcionalitātes izpēte un izstrāde;
   • veidot prototipus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas pēc nepieciešamības;
   • veikt koda pārskatus un sniegt regulāras atsauksmes par labāko praksi;
   • dokumentēt sistēmas arhitektūru;
   • nodrošināt, ka tehniskā izpilde atbilst sistēmas prasībām;
   • uzņemties atbildību par ar arhitektūru saistītajiem lēmumiem.

  Uzņēmums piedāvā:

   • dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu starptautisku komandu dažādās pasaules valstīs;
   • kļūt par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
   • konkurētspējīgs atalgojumu, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes (EUR 3500 – 4600 bruto);
   • pašattīstība un patīkama darba vide;
   • biroja atrašanās vieta: Rīga.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/scope-technology/vecakais-a-net-c-programmetajs-a/21079&NoButtons=true&popup=1