draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.10.2019  A client of WorkingDay Latvia – Scope Technology - International IT company who is a leading global technology provider specializing in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

  The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products. Company invites to join its team in Latvia a competent and ambitious

  SOFTWARE TEST ENGINEER

  Required Experience:


   • Experience 3+ years as Software Test Engineer or Tester or QA tester, internet and mobile solutions
   • Very good analytical skills, experience to review requirements and write well structured and clear test plans
   • Experience with manual functional tests and with API tests
   • Experience with automation of functional tests with JavaScript (or Java) + Selenium WebDriver
   • Experience to prepare and send requests and analyse response with Postman Desktop app
   • Able to find, read and use with Google Development Tools (Xpath, CSS, HTML)
   • Nice to have experience with automotive or insurance business domain
   • Experience to catch and read traffic (Fiddler or Wireshark.

  Role of the position

   • Write test cases from requirements, specifications or feature description documents
   • Create and execute manual Test cases (in a repeatable manner where possible)
   • Maintain test documentation and test plans
   • Perform exploratory functional testing, add automation testing whenever possible
   • Use versioning systems to execute test scripts on last build
   • Use bug tracking database to report bugs
   • Analyse test results
   • Escalate to management any go-live risks encountered
   • Raise alerts when important issues are discovered
   • Design and execute regression and integration tests

  Company Offer:

   • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
   • To be part of our business growth and to work with international projects
   • Competitive salary EUR 2000 - 2800 gross depending on your qualification and background
   • Self-development and a pleasant work environment
   • Office location: Riga.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients – Scope Technology, kas ir vadošais mobilo resursu tehnoloģiju produktu risinājumos. Tā ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs auto industrijā un apdrošināšanā.

  Latvijas birojā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Latvijā kompetentu un mērķtiecīgu

  PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS INŽENIERI

  Nepieciešamā pieredze:


   • vismaz 3 gadu darba pieredze kā programmatūras testēšanas inženierim/-ei vai testētājam/-ei vai QA testētājam/ -ai interneta un mobilo risinājumu jomā;
   • ļoti labas analītiskās prasmes, pieredze prasību pārskatīšanā un prasme rakstīt labi strukturētus un skaidrus testu plānus;
   • pieredze darbā ar manuālajiem funkcionālajiem testiem un API testiem;
   • pieredze funkcionālo testu automatizācija ar JavaScript (or Java) + Selenium WebDriver
   • pieredze Postman Desktop lietotņu pieprasījumu sagatavošanā un nosūtīšanā un atbilžu analizēšanā;
   • spēja atrast, lasīt un lietot Google attīstības rīkus (Xpath, CSS, HTML);
   • novērtēsim pieredzi ar domeiniem auto vai apdrošināšanas biznesā;

   • pieredze datplūsmas uztveršanā un lasīšanā (Fiddler vai Wireshark).

  Darba pienākumi:

   • rakstīt testu piemērus, balstoties uz prasībām, specifikācijām vai funkciju apraksta dokumentiem;
   • radīt un izpildīt manuālos testu piemērus (ja iespējams - atkārtoti);
   • uzturēt testu dokumentāciju un testu plānus;
   • veikt izpētes funkcionālo testēšanu, kad iespējams, papildus veicot arī automatizēto testēšanu;
   • lietot versiju sistēmas testu skriptu izpildei pēdējā uzbūvē;
   • lietot kļūdu izsekošanas datubāzi, lai ziņotu par kļūdām;
   • analizēt testu rezultātus;
   • ziņot vadībai par visiem konstatētajiem reālajiem riskiem;
   • izteikt brīdinājumus, ja ir atklātas būtiskas problēmsituācijas;
   • projektēt un īstenot regresijas un integrācijas testus.

  Uzņēmums piedāvā:

   • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu, kopā ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu starptautisko komandu, kas izvietota dažādās pasaules vietās;
   • būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
   • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2000 - 2800, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes;
   • sevis pilnveidošanas iespējas un patīkamu darba vidi;
   • biroja atrašanās vieta: Rīga.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/scope-technology/programmaturas-testesanas-inzenieris-e/21095&NoButtons=true&popup=1