draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.05.2019  A client of WorkingDay Latvia – Scope Technology - International IT company who is a leading global technology provider specializing in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

  The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

  SOFTWARE TEST ENGINEER

  Required Experience:


   • Experience 3+ years as Software Test Engineer or Tester or QA tester, internet and mobile solutions.
   • Very good analytical skills, experience to review requirements and write well structured and clear test plans.
   • Experience with manual functional tests and with API tests.
   • JavaScript usage skills, focus on functional programming.
   • Experience to prepare and send requests and analyze response with Postman Desktop app.
   • Able to find, read and use with Google Developers Tools (Xpath, CSS, HTML).
   • Experience to catch and read traffic (Fiddler or Wireshark).

  Role of the position:

   • Write test cases from requirements, specifications or feature description documents.
   • Create and execute manual Test cases (in a repeatable manner where possible).
   • Maintain test documentation and test plans.
   • Perform exploratory functional testing, add automation testing whenever possible.
   • Use versioning systems to execute test scripts on last build.
   • Use bug tracking database to report bugs.
   • Analyze test results.
   • Escalate to management any go-live risks encountered.
   • Raise alerts when important issues are discovered.
   • Design and execute regression and integration tests.

  Company Offer:

   • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations.
   • To be part of our business growth and to work with international projects.
   • Competitive salary depending on your qualification and background (EUR 2000 - 3000 gross).
   • Self-development and a pleasant work environment.
   • Office location: Riga.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients – Scope Technology, kurš ir vadošais mobilo resursu tehnoloģiju produktu risinājumos. Tās ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs auto industrijā un apdrošināšanā.
  Latvijas birojā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Latvijā kompetentu un mērķtiecīgu

  PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS INŽENIERI

  Nepieciešamā pieredze:


   • vismaz 3 gadu darba pieredze kā programmatūras testēšanas inženierim vai testētājam vai QA testētājam, interneta un mobilo risinājumu jomā;
   • ļoti labas analītiskās prasmes, pieredze prasību pārskatīšanā un prasme rakstīt labi strukturētus un skaidrus testu plānus;
   • pieredze darbā ar manuālajiem funkcionālajiem testiem un API testiem;
   • JavaScript lietošanas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot funkcionālajai programmēšanai;
   • pieredze Postman Desktop lietotņu pieprasījumu sagatavošanā un nosūtīšanā un atbilžu analizēšanā;
   • spēja atrast, lasīt un lietot Google programmētāju rīkus (Xpath, CSS, HTML);
   • pieredze datplūsmas uztveršanā un lasīšanā (Fiddler vai Wireshark).

  Darba pienākumi:

   • rakstīt testu piemērus, balstoties uz prasībām, specifikācijām vai funkciju apraksta dokumentiem;
   • radīt un izpildīt manuālos testu piemērus (ja iespējams, atkārtoti);
   • uzturēt testu dokumentāciju un testu plānus;
   • veikt izpētes funkcionālo testēšanu, kad iespējams, papildus veicot arī automatizēto testēšanu;
   • lietot versiju sistēmas testu skriptu izpildei pēdējā uzbūvē;
   • lietot kļūdu izsekošanas datubāzi, lai ziņotu par kļūdām;
   • analizēt testu rezultātus;
   • ziņot vadībai par visiem konstatētajiem reālajiem riskiem;
   • izteikt brīdinājumus, ja ir atklātas būtiskas problēmsituācijas;
   • projektēt un īstenot regresijas un integrācijas testus.

  Uzņēmums piedāvā:

   • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu, kopā ar mērķtiecīgu un profesionālu komandu, kas atrodas dažādās pasaules vietās;
   • būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
   • konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes (EUR 2000 - 3000 bruto);
   • sevis pilnveidošanas iespējas un patīkamu darba vidi;
   • biroja atrašanās vieta: Rīga.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/scope-technology/programmaturas-testesanas-inzenieris-e/20813&NoButtons=true&popup=1