draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 21.11.2018

WorkingDay Latvia client – Scope Technology - International IT company who is a leading global technology provider specializing in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.
The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

Company invites to join their team In Latvia competent and ambitious


C# DEVELOPER


Required Experience:
 • 2+ years experience working with C# development
 • Very good SQL Server knowledge and SQL query writing abilities
 • Solid understanding of Object-Oriented principals
 • Worked on enterprise systems, where performance and scalability were key
 • An understanding of how complex systems integrate and affect each other
 • Good knowledge of English
 • Good communication skills


  Role of the position:
 • Research and development of core system functionality
 • Build prototypes using new technologies as required
 • Hold code reviews and give regular feedback on best practices
 • Document system architectures
 • Ensure that the technical implementation meets the system requirements
 • Take responsibility for architectural decisions made


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
 • To be part of our business growth and to work with international projects
 • Competitive salary depending on your qualification and background (from EUR 2000 - 4000 gross)
 • Self-development and a pleasant work environment
 • Office location: Riga

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients – Starptautisks IT uzņēmums, kurš ir vadošais mobilo resursu tehnoloģiju produktu risinājumos. Tās ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs auto industrijā un apdrošināšanā.
  Latvijas birojā vadošo inženieru komanda gūst ievērojamus panākumus globālā mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiju produktus.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Latvijā kompetentu un mērķtiecīgu


  C# PROGRAMMĒTĀJU


  Nepieciešamā pieredze:
 • 2+ gadu pieredze C# lietojumprogrammas programmēšanā;
 • ļoti labas SQL Server zināšanas un SQL vaicājuma rakstīšanas spējas;
 • zināšanas un izpratne par Object-Oriented darbības principiem;
 • zināšanas un izpratne par jaunākajām tendencēm mobilo tehnoloģiju tirgū;
 • pieredze strādājot ar uzņēmuma sistēmām, kur lielākā nozīme ir veiktspējai un mērogojamībai;
 • izpratne par komplicētu sistēmu integrāciju un savstarpējo ietekmi;
 • teicamas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes.


  Uzdevumi un lomas:
 • pamata sistēmas funkcionalitātes izpēte un izstrāde;
 • veidot prototipus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas pēc nepieciešamības;
 • veikt koda pārskatus un sniegt regulāras atsauksmes par labāko praksi;
 • dokumentēt sistēmas arhitektūru;
 • nodrošināt tehniskās izpildes atbilstību sistēmas prasībām;
 • uzņemties atbildību par arhitektūru saistītajiem lēmumiem.


  Uzņēmums piedāvā:
 • dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu starptautisku komandu dažādās pasaules valstīs;
 • kļūt par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes (no EUR 2000 - 4000 bruto);
 • pašattīstība un patīkama darba vide;
 • biroja atrašanās vieta: Rīga.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/scope-technology/c-programmetajs-a/20594&NoButtons=true&popup=1