draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.05.2019
  A client of Workingday Latvia - Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance and finance industries. With a 30-year track record of delivering to more than 400 organizations, Sapiens’ team operates in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

  Sapiens Software Solutions (Latvia) based in Riga joined Sapiens’ Digital Division, which focuses on digital and business intelligence (BI) services and solutions, including portal and digital distribution offerings to customers worldwide.

  Company is planning new project and therefore looking for:


  TECHNICAL PROJECT MANAGER

  Role:

  As part of the Sapiens Digital R&D group, you will work within a small and elite team, a startup like group within Sapiens, you will design and build a new digital product. As a team leader you will master the entire application life-cycle including application architecture and application deployment architecture, development, testing (dev owns quality), continuous deployment and continuous delivery up until to production. As a representative of Sapiens you will communicate with client, to manage client expectations and prioritize tasks for smooth delivery.

  Requirements:

   • Have experience in managing and developing team
   • Have experience in working with clients and managing expectations
   • You are great team player, passionate about technology, innovator at heart, have interest in latest technologies
   • Fluent English, excellent communication skills
   • Experience in an Agile development environment
   • At least 2 years in Node.JS

  It will be advantage:

   • Experience and passion for modern web development technologies, methodologies, and techniques: HTML 5, CSS 3, JavaScript, React
   • Knowledge: Java backend using Spring, Swagger, REST API
   • Public cloud (Amazon, Azure, Google)
   • Familiarity with Git, Bitbucket, Jenkins
   • Knowledge about Microservice Architecture, Cloud Computing and Containers (Docker)
   • Knowledge of Test Automation Frameworks

  We offer:

   • Career growth and opportunities for development
   • Salary range EUR 3300 – 4300 gross depending on skills
   • Benefits package (free meals, insurance, sports, conferences, events etc.)
   • Opportunity to go on business trips once in a while
   • Dynamic work with high-level professionals
   • Creative and friendly team
   • Excellent working conditions in one of the coolest offices in Riga

  To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova:
  Phone: +371 26370215
  E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients „Sapiens International Corporation” (NASDAQ un TASE: SPNS) ir vadošais pasaules mēroga programmatūras risinājumu sniedzējs apdrošināšanas un finanšu nozarēs. Uzņēmumam ir 30 gadu pieredze, un tas sadarbojas ar 400 organizācijām. “Sapiens” ir pārstāvniecības Ziemeļamerikas, Apvienotās Karalistes, Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģionos.

  „Sapiens Software Solutions” (Latvija) ar biroju Rīgā pievienojās „Sapiens” digitālajai nodaļai, kas koncentrējas uz digitālā intelekta un biznesa informācijas (BI) pakalpojumiem un risinājumiem, tostarp piedāvājot klientiem visā pasaulē portālu un digitālās izplatīšanas izstrādes pakalpojumus.

  Saistībā ar jauna projekta ieviešanu, Sapiens aicina pievienoties savai komandai:


  TEHNISKO PROJEKTU VADĪTĀJU

  Loma:

  „Sapiens Digital R&D” grupas ietvaros Jūs strādāsiet mazā un elitārā komandā, kas ir kā „Sapiens” jaunuzņēmuma grupa, ar uzdevumu izstrādāt un izveidot jaunu digitālo produktu. Kā komandas līderis/-e Jūs apgūsiet visu lietojumprogrammas dzīves ciklu, ieskaitot lietojumprogrammu arhitektūru un lietojumprogrammu izvēršanas arhitektūru, izstrādi, testēšanu (izstrādnes kvalitāte), nepārtrauktu izvēršanu un nepārtrauktu piegādi līdz ražošanai. Kā „Sapiens” pārstāvis/-e Jūs sadarbosieties ar klientiem, lai pārvaldītu klienta prasības un piešķirtu prioritāti uzdevumiem, nodrošinot vienmērīgu piegādi.

  Prasības:

   • pieredze komandu attīstības vadīšanā;
   • pieredze prasību pārvaldīšanā un tiešā sadarbībā ar klientu;
   • lielisks/-a komandas spēlētājs/-a, sirdī novators/-e ar lielisku komunikāciju prasmi, interesējas par tehnoloģijām, ir ļoti ieinteresēts/-a jaunākajās tehnoloģijās;
   • lieliskas angļu valodas zināšanas gan mutvārdos, gan rakstiski;
   • pieredze darbojoties pēc Agile metodoloģijas;
   • vismaz divu gadu pieredze „Node.JS”.

  Par priekšrocību tiks uzskatīts:

   • pieredze un aizraušanās ar jaunākajām tīmekļa attīstības tehnoloģijām, metodēm un tehnikām: HTML 5, CSS 3, JavaScript, React;
   • zināšanas: Java izmantojot Spring, Swagger, REST API, React;
   • pieredze ar mākoņtehnoloģijām (Amazon, Azure, Google);
   • izpratne par Git, Bitbucket, Jenkins;
   • izpratne par Microservice Architecture, Cloud Computing and Containers (Docker);
   • izpratne par testēšanas automatizācijas satvariem.

  Piedāvajam:

   • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
   • atalgojums no EUR 3300 – 4300 bruto atbilstoši prasmēm un pieredzei;
   • papildus labumus (bezmaksas ēdienreizes, apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi, utt);
   • dinamisku darbu ar augsta līmeņa profesionāļiem;
   • radošu un draudzīgu komandu.
   • lieliskus darba apstākļus vienā no Rīgas stilīgākajiem birojiem.

  Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Rūtu Borisovu:
  Tālr .: +371 26370215
  E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/sapiens-international-corporation/tehnisko-projektu-vaditajs-a/20850&NoButtons=true&popup=1