draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.01.2020
  A client of Workingday Latvia - Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance and finance industries. With a 30-year track record of delivering to more than 400 organizations, Sapiens’ team operates in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

  Sapiens Software Solutions (Latvia) based in Riga joined Sapiens’ Digital Division, which focuses on digital and business intelligence (BI) services and solutions, including portal and digital distribution offerings to customers worldwide.

  Due to expansion of existing project company is looking for:


  QA ENGINEER
  R&D team

  Role: As part of the Sapiens Digital R&D group, you will work within a small and elite team, a startup like group within Sapiens, you will design and build a new digital product. As a member of the team you will master the entire application life-cycle including application architecture and application deployment architecture, development, testing (dev owns quality), continuous deployment and continuous delivery up until to production.

  Requirements:

   • Great team player, innovator at heart with an excellent interpersonal skill who is passionate about technology, have a strong interest in the latest technologies
   • At least 2+ years of experience performing complex software quality analysis and system testing
   • Experience with automation test tools, preferably Selenium
   • Experience in testing Soap and REST API using scripts and industry standard tools (Postman / SoapUI / etc)
   • Fluent English, excellent communication skills
   • Experience working with Agile testing best practice

  Responsibilities:

   • Create, maintain and manage test plan and automated testing scenarios
   • Execute manual and automated testing and produce testing reports
   • Support clients on-site during implementation phases as required
   • Give a product demo to client representatives
   • Review daily automated test results

  We offer:

   • Career growth and opportunities for development
   • Salary range EUR 2100 – 2900 depending on skills
   • Benefits package (free meals, insurance, sports, conferences, events etc.)
   • Dynamic work with high-level professionals
   • Creative and friendly team
   • Excellent working conditions in one of the coolest offices in Riga

  To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients „Sapiens International Corporation” (NASDAQ un TASE: SPNS) ir vadošais pasaules mēroga programmatūras risinājumu sniedzējs apdrošināšanas un finanšu nozarēs. Uzņēmumam ir 30 gadu pieredze, un tas sadarbojas ar 400 organizācijām. “Sapiens” ir pārstāvniecības Ziemeļamerikas, Apvienotās Karalistes, Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģionos.

  „Sapiens Software Solutions” (Latvija) ar biroju Rīgā pievienojās „Sapiens” digitālajai nodaļai, kas koncentrējas uz digitālā intelekta un biznesa informācijas (BI) pakalpojumiem un risinājumiem, tostarp piedāvājot klientiem visā pasaulē portālu un digitālās izplatīšanas izstrādes pakalpojumus.

  Saistībā ar jauna projekta ieviešanu, Sapiens komandā tiek aicināts/-a:


  QA INŽENIERIS/-E
  R&D komandā


  Loma: daļa no Sapiens Digital R&D grupas, Jūs strādāsiet nelielā un elitārā komandā – startup līdzīgā grupā, uzņēmumā Sapiens - Jūs izstrādāsiet un izveidosiet jaunu digitālo produktu. Kā komandas cilvēks jūs apgūsiet visu lietojumprogrammu dzīves ciklu, ieskaitot lietojumprogrammu arhitektūru un lietojumprogrammu ieviešanas arhitektūru, izstrādi, testēšanu (dev pieder kvalitāte), pastāvīgu attīstīšanu un nepārtrauktu pilnveidi līdz ieviešanai.

  Prasības:

   • lielisks/-a komandas spēlētājs/-a, sirdī novators/-e ar lieliskām komunikācijas prasmēm, interesējas par tehnoloģijām, ir ļoti ieinteresēts/-a jaunākajās tehnoloģijās;
   • 2+ gadu pieredze programmatūras testēšanā;
   • pieredze ar automatizācijas rīkiem, vēlams Selenium;
   • pieredze Soap un REST API testēšanā, izmantojot skriptus un standarta rīkus (Postman / SoapUI / u.c.);
   • ļoti labas angļu valodas zināšanas, lieliskas komunikācijas prasmes;
   • pieredze strādāt pēc Agile metodoloģijas.

  Tev tiks uzticēts:

   • izstrādāt, uzturēt un pārvaldīt testēšanas plānu un automatizētos testēšanas scenārijus;
   • veikt kvalitatīvu Sapiens Digital programmatūras testēšanu;
   • veikt manuālo un automatizēto testēšanu un izstrādāt testēšanas atskaites;
   • pēc nepieicešamības, sniegt atbalstu klienta pusē ieviešanas fāzē;
   • prezentēt demo produktu klienta pārstāvjiem;
   • pārskatīt ikdienas testēšanas rezultātus.

  Uzņēmums piedāvā:

   • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
   • atalgojumu no EUR 2100 – 2900 atbilstoši prasmēm un pieredzei;
   • labumu sistēmu (apmaksātas ēdienreizes, apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi, utt);
   • dinamisku darbu ar augsta līmeņa profesionāļiem;
   • radošu un draudzīgu komandu;
   • lieliskus darba apstākļus vienā no Rīgas stilīgākajiem birojiem.

  Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļās Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/sapiens-international-corporation/qa-inzenieris-e/21209&NoButtons=true&popup=1