draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.02.2020  WorkingDay Latvia klients – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (Skola) ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte, lai Latvijas talantīgākie skolēni pēc 9. klases padziļināti apgūtu eksaktos mācību priekšmetus un sagatavotos inženierzinātņu studijām.

  Vidusskola īpašu uzmanību velta ar inženierzinātnēm saistītu mācību priekšmetu apguvei un praktiskai pētnieciskajai darbībai, izziņas procesam, tā attīstot skolēnu radošumu, kritisko domāšanu un argumentācijas spējas.

  Skola aicina darbā Direktoru/-i, kas nodrošinātu skolas vadības funkcijas, uzraudzību un kontroli, kā arī turpmāk attīstītu un veicinātu skolas audzēkņu iespējas apgūt eksaktos mācību priekšmetus un sagatavotību inženierzinātņu studijām.


  RTU INŽENIERZINĀTŅU VIDUSSKOLAS DIREKTORU/-I

  Darba pienākumi:

   • nodrošināt Skolas vadību un darbību kopumā;
   • organizēt un plānot Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
   • finansējuma piesaistīšana skolas vajadzībām;
   • dažādu Skolas aktivitāšu organizēšana un koordinēšana;
   • atbildēt par pedagoģiskā procesa organizāciju un pedagoģiskā darba kvalitāti Skolā;
   • atbildēt par Skolas mācību programmu akreditāciju, licencēšanu;
   • pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;
   • Skolas tēla popularizēšana ar dažādu mārketinga aktivitāšu palīdzību;
   • dažādu, ar izglītību saistītu, iekšējo normatīvo aktu izstrāde un ieviešana;
   • ciešas sadarbības veidošana ar RTU;
   • piesaistīt darbiniekus un noteikt Skolas pedagoģisko darbinieku darba slodzi.

  Prasības kandidātam/-ei:

   • izglītība atbilstoši normatīvajos aktos izglītības iestādes vadītājam noteiktajām prasībām;
   • iepriekšēja pieredze vadības darbā izglītības jomā;
   • pieredze ar izglītību saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
   • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
   • prasme strādāt izglītības informācijas sistēmās;
   • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas prasmes;
   • proaktīva, uz rezultātiem orientēta personība ar augstu pašmotivāciju, labām plānošanas un organizatoriskajām spējām;
   • precizitāte, augsta atbildības sajūta;
   • elastīga pieeja darbam un spēja darboties dinamiskā vidē;
   • labas datorlietotāja prasmes (MS Office).

  Uzņēmums piedāvā:

   • interesantu darbu prestižā izglītības mācību iestādē;
   • atvērtu un draudzīgu kolektīvu;
   • mēneša atalgojumu no EUR 1800 līdz EUR 2200 bruto, atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un profesionālajām iemaņām;
   • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/rtu-inzenierzinatnu-vidusskola/rtu-inzenierzinatnu-vidusskolas-direktors-e/21235&NoButtons=true&popup=1