draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 11.06.2019
  A client of WorkingDay Latvia is an international company Royal Canin which works more than 50 years in the field of health nutrition for animals and has become to leading producer of pet nutrition.

  Completed by daily interaction with partner professional breeders and veterinarians, and by the ongoing research of scientists at Royal Canin – the company constantly improving and offering nutritional solutions, better suited to the specific needs of cats and dogs, to help pets to live longer and better.

  Company are looking for you as our new


  TRADE MARKETING SPECIALIST for BALTICS


  Job purpose: The associate on this position is responsible for planning, execution and evaluation of all trade & brand marketing activities for VET sales channels in Baltic markets aiming to drive sales as well as brand performance.

  Key responsibilities:

   • In cooperation with sales channel manager and cluster sets main building blocks in marketing plans for VET sales channel
   • Defines & tracks marketing budget
   • Manages regional, cluster and local marketing activities
   • Plans and manages ordering, development and production of all communication/promotional materials
   • Drives new product launches and revamping in Market
   • Manages VET product portfolio, incl. sales analysis, assortment optimization, price monitoring
   • Tracks macro, consumer, category, retail landscape trends & competitors, incl. research projects deployment
   • Handles marketing and sales related activities in Navision
   • Follows Company policies & procedure

  General skills / experiences needed for the job:

   • Bachelor degree in Marketing or Business Management, or related field
   • Experience in marketing and/or trade marketing within international company
   • Good communication and cooperation skills
   • Fluent Latvian, English and good Russian skills
   • Good analytical skills
   • Competencies: customer focus, action orientation, planning, learning on the fly, peer relationship

  Your benefits working in Royal Canin team:

   • Opportunity to continue professional growth in a big international company with world-known brand products
   • Training and growth opportunities
   • Remuneration based on your experience and performance from EUR 1600 - 1900 gross, plus bonuses
   • Health and life insurance
   • A modern office in center of Riga with a terrace and an opportunity to bring your dog to work

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums Royal Canin, kas 50 gadus darbojas dzīvnieku veselīga uztura jomā un ir kļuvis par nozīmīgāko suņu un kaķu barības ražotāju.

  Balstoties uz zināšanām par dzīvniekiem, ko papildina dzīvnieku audzētāju, uztura speciālistu, veterinārārstu un līdzīgu profesionāļu pieredze, kā arī pētījumi sadarbībā ar zinātniekiem, uzņēmums nepārtraukti pilnveido un piedāvā uztura risinājumus, kas labāk piemēroti kaķu un suņu specifiskajām vajadzībām, ļaujot tiem dzīvot ilgāk un labāk.

  Ja Tevi uzrunā Royal Canin zīmola vērtības, esi gaidīts/-a Royal Canin komandā kā

  VET TIRDZNIECĪBAS MĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E BALTIJĀ


  Amata uzdevums: koordinēt visu tirdzniecības un zīmola mārketinga aktivitātes Baltijas valstīs ar mērķi veicināt VET tirdzniecības kanāla produktu pārdošanu un zīmola popularitāti.

  Galvenie pienākumi:

   • sadarbībā ar pārdošanas kanāla vadītāju un reģiona komandu noteikt mārketinga plānu galvenās aktivitātes VET tirdzniecības kanāla ietvaros;
   • veidot un pārraudzīt mārketinga budžetu;
   • vadīt un koordinēt reģionālās un vietējās mārketinga aktivitātes;
   • plānot un nodrošināt visu komunikāciju un reklāmas materiālu pasūtīšanu, to izstrādi un sagatavošanu;
   • virzīt jaunu produktu ieviešanu un atjaunošanu tirgū;
   • pārvaldīt produktu portfeli, t.sk. veikt pārdošanas analīzi, sortimenta optimizāciju, cenu uzraudzību;
   • sekot līdzi makro, patērētāju, kategoriju, mazumtirdzniecības tendenču un konkurentu rezultātu mērījumiem, t.sk. pētniecības projektu ieviešanā;
   • darboties ar saistītajām mārketinga un pārdošanas aktivitātēm Navision programmā;
   • ievērot uzņēmuma politiku & procedūras.

  Amatam nepieciešamās prasmes un pieredze:

   • bakalaura grāds mārketinga, biznesa vadības vai citā atbilstoša jomā;
   • pieredze mārketingā un/vai tirdzniecības mārketingā starptautiskā uzņēmumā;
   • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
   • teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
   • labas analītiskās prasmes;
   • kompetences: uz klientu un darbību orientēts, plānošana, ātra mācīšanās, prasme veidot attiecības.

  Tavi ieguvumi, strādājot Royal Canin komandā:

   • iespēja turpināt profesionālo izaugsmi lielā, starptautiskā uzņēmumā ar pasaulē plaši pazīstama zīmola produktiem;
   • apmācības un izaugsmes iespējas;
   • atalgojums, kas būs balstīts uz Tavu pieredzi un darba rezultātu no EUR 1600 – 1900 bruto, kā arī prēmijas;
   • veselības un dzīvības apdrošināšana;
   • mūsdienīgs birojs ar terasi Rīgas centrā un iespēju ņemt līdzi uz darbu savu suni.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/royal-canin/vet-tirdzniecibas-marketinga-specialists-e-baltija/20875&NoButtons=true&popup=1