draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 04.03.2019
Royal Canin is a global leader in pet health nutrition. In an industry that continues to adapt to popular trends in cat food and dog food, our mission will remain the same; to constantly bring, through Health Nutrition and shared knowledge, the most precise nutritional solution for cats’ and dogs’ health nutrition needs

If you are passionate about pets and their health nutrition, join Royal Canin Baltics team as a

VET PILLAR HEAD


VET Pillar is one of three sales channels and as the head of this channel you would be implementing the strategy and business plan in Baltics market in order to reach short- and long-term ambition and sales targets, by improving and guaranteeing continued prescription, visibility and numeric distribution for ROYAL CANIN VET products in an increasingly changing and competitive environment. As a VET Pillar Head you`ll be also managing, developing and motivating VET team through excellent leadership. You`ll be supporting cross-pillar collaboration on both country and cluster level to build and deliver business plan as well as build strong stakeholders leadership in VET.

VET Pillar Head`s daily tasks will include the following:

 • Propose and create the yearly business plan to deliver sustainable growth, secure and measure results within the guidelines of the company in VET channel
 • Build a high performing VET team, lead, develop and engage it, to ensure that all together consistently delivers exceptional sales results and deliver top-of-the-range marketing plans and their perfect execution
 • Have the perfect sales execution foundations in place and continuously improve them
 • Increase the level of physical availability of assortment in veterinary clinics, increase awareness of the brand and drive prescription of Royal Canin products
 • Strengthen customer leadership and assure that appropriate yearly agreements are done with VET key account customers
 • Assure compliance with Royal Canin strategy, policies, and procedures within the company.
 • Supervise the management of suppliers & partners
 • Share best practice across the region

  This education, experience and competencies which will help you to succeed in this role:

 • University degree, preferable in Vet or Agricultural Engineering but no limitation to these areas
 • 5+ years successful people management experience, proven track record in development and engagement of team
 • 5+ years’ experience in field sales and marketing or key accounts management, background within FMCG and pharmaceutical industry is an advantage
 • Computer literacy
 • Fluency in English
 • Competencies: business acumen, strategic agility, decision quality, building effective teams and motivating others, action oriented, drive for results, dealing with ambiguity, hiring and staffing
 • Driving license B
 • Ability to travel across Baltics

  What we are offering:

 • A learning organization, fostering development on the job and through corporate trainings
 • A mutually rewarding experience in a great culture of a company that truly lives it`s Five
 • Principles and puts people first
 • Remuneration based on your experience and results from EUR 2800 - 3000 gross and bonuses
 • Opportunity to work in a pet-friendly office

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  Royal Canin ir pasaules līderis veselīga mājdzīvnieku uztura jomā. Nozarē, kas turpina pielāgoties populārām kaķu barības un suņu barības tendencēm, mūsu misija ir un paliek nemainīga – ar Veselīgu Uzturu un kopīgām zināšanām piedāvāt visprecīzāko risinājumu, kas labāk piemēroti kaķu un suņu veselīga uztura vajadzībām.

  Ja Jums no sirds patīk kaķi un suņi, un rūp viņu veselīgais uzturs, pievienojieties Royal Canin Baltijas komandai kā

  VET PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A


  VET kanāls ir viens no trijiem pārdošanas kanāliem, kurā Jūs kā kanāla vadītājs/-a īstenotu stratēģiju un biznesa plānu īstermiņa un ilgtermiņa aktivitāšu īstenošanu pārdošanas mērķu sasniegšanai Baltijas tirgū, stiprinot ROYAL CANIN VET produktu atpazīstamību un pieejamību. Kā VET kanāla vadītājs/-a Jūs, rādot izcilu piemēru, vadītu, attīstītu un motivētu VET komandu.

  VET pārdošanas vadītāja/-as ikdienas darba pienākumi:

 • izstrādāt biznesa plānu ilgtspējīgai izaugsmei un sasniegt rezultātus, saskaņā ar VET vadlīnijām;
 • veidot veiksmīgu VET komandu, vadīt, attīstīt un motivēt to, lai nodrošinātu komandas izcilus pārdošanas rezultātus, izstrādāt izcilus mārketinga plānus un tos īstenot;
 • izveidot pārdošanas izpildes pamatus un pastāvīgi pilnveidot tos;
 • paaugstināt produktu pieejamību veterinārajā kanālā, palielināt zīmola atpazīstamību un virzīt Royal Canin produktu izplatību;
 • stiprināt Royal Canin līderpozīciju klientu vidū un nodrošināt, ka ar galvenajiem VET klientiem ir noslēgti atbilstoši gada līgumi;
 • nodrošināt stratēģijas, politikas un procedūru atbilstību Royal Canin;
 • uzraudzīt piegādātāju un partneru vadību;
 • dalīties ar labāko praksi visā reģionā.

  Izglītība, pieredze un kompetences, kas palīdzēs Jums gūt panākumus šajā lomā:

 • augstākā izglītība, vēlams veterinārās vai lauksaimniecības inženierzinātnē;
 • 5+ gadu veiksmīga cilvēku vadības pieredze, sasniegumi komandas attīstībā un iesaistē;
 • 5+ gadu pieredze pārdošanā un mārketingā vai galveno klientu vadībā, vēlama pieredze FMCG vai farmācijas nozarē;
 • labas datorprasmes;
 • teicamas angļu valodas prasmes;
 • kompetences: biznesa izpratne, stratēģiskā domāšana, lēmumu pieņemšanas kvalitāte, efektīvu komandu veidošana un motivēšana, orientācija uz rīcību un rezultātu sasniegšanu, spēja darboties nenoteiktos apstākļos un pielāgoties izmaiņām, personāla atlase un vadība;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;
 • iespēja ceļot Baltijas valstīs.

  Ko mēs piedāvājam:

 • uz zināšanu apguvi vērsta organizācija, kas ar korporatīvo apmācību veicina attīstību darbā;
 • gūt abpusēji pozitīvu pieredzi lieliskā uzņēmuma kultūrā, kas patiesi ievēro savus piecus principus un, kura galvenā prioritāte ir cilvēki;
 • atalgojumu, kas būs balstīts uz Jūsu pieredzi un darba rezultātu no EUR 2800 - 3000 bruto, kā arī prēmijas;
 • iespēju strādāt mājdzīvniekiem draudzīgā vidē;
 • uzņēmuma automašīnu.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/royal-canin/vet-pardosanas-vaditajs-a/20744&NoButtons=true&popup=1